Veevoer en stikstof: Er liggen mogelijkheden

22 nov 2019

Bericht

Veevoer en stikstof: Er liggen mogelijkheden

Het doorbreken van de ‘stikstofimpasse’ houdt de gemoederen flink bezig. De landbouw heeft collectief een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de depositie te verlagen. Verlagen van eiwitgehalte in veevoer lijkt daarin cruciaal. Melkveebedrijf.nl vroeg veevoederbedrijven in de aanloop naar de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem welke rol zij voor zichzelf zien in het oplossingstraject.

Gebrs Fuite B.V.

Het verbeteren van benutting van eiwit van eigen land is volgens Jarig Jan Odinga, teamleider melkvee bij Gebrs Fuite B.V., altijd een speerpunt. Ongeacht de stikstofimpasse. “Onze adviseurs zijn alle dagen bij veehouders op het bedrijf om naar dit aspect te kijken. Dat is nog niet zo simpel en vraagt om maatwerk. Neem bijvoorbeeld de invloed van stikstofbemesting op grasgroei in het zomerseizoen of het inscharen. Dat is altijd anders. Het ureumgehalte is de belangrijkste leidraad. Is er sprake van een overmaat aan eiwitten, dan moet je daar met energierijke componenten op sturen.”

“We passen het voer aan en lossen zo het stikstofprobleem op? Was het maar zo simpel” 

Volgens Odinga is het wachten op criteria waarop het veevoer beoordeeld gaat worden. “Een concreet ureum- of eiwitgehalte bepaalt uiteindelijk ook de rantsoensamenstelling. De variabelen per bedrijf maken de opgave ingewikkeld. Per boer, per rantsoen is het anders. De basis ligt echter op het bedrijf. Als je kijkt naar eigen benutting is er nog wel winst te boeken.” Odinga stelt dat de oplossing niet ligt in bijvoorbeeld een additief in het voer waarmee stikstof wordt gereduceerd. “Was het maar zo simpel, dan was die natuurlijk al lang ontwikkeld.”

Om de eiwitten voor de melk beter te benutten zijn de maisvlokken van Gebr. Fuite wel een concreet product, dat past bij ontwikkelingen rondom betere benutting van de componenten in voer. Het veevoederbedrijf produceert de vlokken van ontsloten mais zelf en neemt het product ook mee naar de RMV in Gorinchem. “De maisvlokken verlagen het ureumgehalte, zorgen voor een hogere melkproductie en meer melkeiwit. Daar wil je naar toe.”

Agrifirm

De reductie van stikstof door het aanpassen van het rantsoen van melkvee heeft volgens Agrifirm potentie. Volgens woordvoerder Charlotte Gunnink heeft de coöperatie nog geen concrete producten op de markt. “Binnen haar R&D is Agrifim al jaren actief aan het kijken in hoeverre het ruw eiwitgehalte kan worden verlaagd, zonder nadelige effecten voor melkproductie, het verdienvermogen van de boer en diergezondheid."

“Al jaren kijken in hoeverre het ruw eiwitgehalte kan worden verlaagd, zonder nadelige effecten voor melkproductie, het verdienvermogen van de boer en diergezondheid” 

Gunnink laat namen Agrifirm weten ervan overtuigd te zijn dat de ruwe eiwitgehaltes van rantsoenen zonder probleem kunnen worden verlaagd. “Met een daling van drie procent ruw eiwit in het totale rantsoen, ongeveer vijf gram ruwe eiwit per kilogram drogestof, zou de totale ammoniakuitstoot met drie kiloton kunnen dalen”.

Het melkveerantsoen bestaat voor een deel uit krachtvoer. De diervoedersector kan via aanpassing van het totale rantsoen en daarmee gerichte inzet van krachtvoer de beoogde verlaging realiseren, stelt Gunnink. “Naar verwachting kan dit zonder financiële consequenties voor veehouders. Naast weersinvloeden op kwaliteit ruwvoer en gras vormen ook graslandmanagement, stalsystemen of mestaanwending belangrijke aandachtspunten.

De Heus Voeders

Ook Koninklijke De Heus Voeders is benieuwd welke doelen er in het hele stikstofoverleg met het oog op het voerspoor worden gesteld. Manager corporate affairs Michiel Peters vindt de ontwikkelingen spannend en ziet vooral kansen in het optimaliseren van het rantsoen. “Kun je dan snel aan de slag? Ja. Toch moeten we vooral denken aan oplossingen op langere termijn, om die ook op boerenniveau werkbaar te maken. Daarvoor zullen de partijen om tafel moeten. Uiteindelijk gaat het er om dat de ondernemer de ruimte krijgt om oplossingsvarianten te kiezen die bij zijn of haar bedrijfsvoering passen.”

“Oplossingen moeten op boerenniveau werkbaar zijn” 

Met Recycle heeft De Heus in ieder geval een product dat over het algemeen past bij  betere eiwitbenutting van eigen land, beweiding en zomerstalvoeren. “De veehouder zoekt naar de beste manier om de koe te voeren. Het product verbetert de penswerking en verhoogt de benutting van eiwit uit weidegras. Met als resultaat meer melk, een hoger melkeiwitgehalte, een lager melkureum en een efficiënte kringloop.” Peters denkt dat door het bijstellen van het rantsoen er nog wel winst te behalen valt. “In de intensieve veehouderij zie je al dat het voer is afgestemd op de behoeften van het dier. Met rundvee is de variatie veel groter, vaak met het doel om het eiwitgehalte te verhogen. Met elkaar kunnen we zoeken naar hoe we de benutting van eigen productie kunnen verbeteren, zodat we daar meer regie in krijgen.”

For Farmers

Ook For Farmers is om een reactie gevraagd. Woordvoerder Robert Meijer laat echter weten het landbouwcollectief en de overheid op dit moment niet voor de voeten te willen lopen. “Die partijen zijn aan zet om de voorstellen concreet te maken. Daar wachten we op.”

Tekst: Martin de Vries


Gerelateerde artikelen

SIEPLO presenteert twee nieuwe voermachines op RMV

SIEPLO presenteert twee nieuwe voermachines op RMV Gorinchem

22 nov 2019 Bericht
SIEPLO presenteert twee nieuwe voermachines op RMV Gorinchem
Stikstofoplossing: Meer beweiden, minder eiwit en

Stikstofoplossing: Meer beweiden, minder eiwit en verdunde mest

20 nov 2019 Bericht
Stikstofoplossing: Meer beweiden, minder eiwit en verdunde mest
Anderhalve week na RMV: Innoveren in de stal

Anderhalve week na RMV: Innoveren in de stal

11 nov 2019 Bericht
Anderhalve week na RMV: Innoveren in de stal


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies