Veldbezoek collectieve aanpak inspireert Brusselse politici

30 jul 2019

Bericht

Veldbezoek collectieve aanpak inspireert Brusselse

Op woensdag 24 juli bracht een grote delegatie van het Europees Parlement een veldbezoek aan Nederland. De gasten kwamen uit zes lidstaten en uit zowel de landbouw- als de milieucommissie van het parlement. Zij konden met eigen ogen zien dat met een collectieve aanpak boeren én natuur profiteren van maatregelen voor biodiversiteit.

BoerenNatuur zet daarom in op een Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waarin de collectieve aanpak binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt uitgebouwd naar eco-regelingen.

Boer en natuur profiteren van gebiedsgerichte aanpak

Agrarisch collectief West-Brabant en Vogelbescherming Nederland namen de Europarlementariërs mee in het succesverhaal van het PARTRIDGE project in voorbeeldgebied Oude Doorn. In dit project werken boeren, burgers, jagers en natuurbeschermers uit het gebied samen om het leefgebied van de patrijs te herstellen. Boeren doen vrijwillig mee en nemen maatregelen voor de patrijs en krijgen daar een vergoeding voor. Zo worden in Oude Doorn met de aangelegde keverbanken en bloemenblokken insecten aangetrokken. Dit levert voor de natuur voedsel op voor kuikens van akkervogels en biedt gelijktijdig voor de boer een natuurlijke vorm van plaagbestrijding en bestuiving. Met als resultaat betere kansen voor de patrijzen in het gebied. Frans van Alebeek, projectleider PARTRIDGE van Vogelbescherming Nederland: “We hopen dat de Europarlementariërstijdens dit bezoek zijn geïnspireerd over hoe het anders kan.”

Maatwerk met een collectieve aanpak

Tijdens een lunchpresentatie nam Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, de Europarlementariërs mee in de collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Door deze aanpak is maatwerk per gebied mogelijk en worden maatregelen afgestemd op de natuur én het landbouwsysteem in het betreffende gebied. Deze aanpak blijkt voor de boer motiverend, omdat hij zich medeverantwoordelijk voelt voor het realiseren van het doel in het gebied. De boeren die de Europarlementariërs in het veld rondleidden beaamden dit en zij vertelden enthousiast over de maatregelen die zij namen en waarom. In Nederland werken in totaal 40 agrarische collectieven met gebiedspartijen samen aan een meer natuurinclusieve landbouw via het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 

Inspiratie voor nieuw GLB

Alex Datema: “de Europarlementariërs hebben tijdens het veldbezoek kunnen zien dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid over meer gaat dan alleen de inkomenspositie van boeren, markt en prijsafspraken; het gaat ook over biodiversiteit en milieu.” Momenteel schrijven alle EU-lidstaten hun eigen Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De definitieve plannen worden beoordeeld door zowel de landbouw- als de milieucommissie van het Europarlement. De aanwezige leden van deze commissies hebben een goede indruk gekregen van de gebiedsgerichte benadering in Nederland en de betekenis voor boeren én natuur en nemen dat hopelijk mee in de beoordeling van de plannen en de ontwikkeling van het nieuwe GLB. 

BoerenNatuur

BoerenNatuur zet zich in voor een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat boeren stimuleert om natuurinclusieve maatregelen te nemen. De basis hiervoor zou in onze ogen moeten zijn om een aanzienlijk deel van de huidige hectare toeslag in te vullen met zogenaamde eco-regelingen. Hierbij ontvangt de boer een vergoeding als hij maatregelen neemt op het gebied van bodem, water en klimaat. Momenteel onderzoekt BoerenNatuur samen met LTO Nederland in zeven pilots of en hoe agrarische collectieven een rol kunnen spelen bij deze eco-regelingen. Bijvoorbeeld door middel van regionale planvorming en begeleiding van boeren. Bovenop deze eco-regelingen is het van groot belang om het huidige agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) te continueren zodat we voor specifieke soorten het juiste leefgebied realiseren. Daarbij is het belang dat het huidige budget voor ANLb minstens gelijk blijft en dat de regels rond de collectieve aanpak van het ANLb worden vereenvoudigd.

Bron: BoerenNatuur


Gerelateerde artikelen

Droogte 2019: Europese Commissie komt Europese boe

Droogte 2019: Europese Commissie komt Europese boeren tegemoet

29 jul 2019 Bericht
Droogte 2019: Europese Commissie komt Europese boeren tegemoet
CDA luidt opnieuw noodklok over Franse weidevogelj

CDA luidt opnieuw noodklok over Franse weidevogeljacht

26 jul 2019 Bericht
CDA luidt opnieuw noodklok over Franse weidevogeljacht
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: de Com

Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: de Commissie wil meer prijstransparantie

22 mei 2019 Bericht
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: de Commissie wil meer prijstransparantie


Vakpartner Nieuws

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

27 mrt 2020 Bericht Agridiscounter
Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

25 mrt 2020 Bericht Dow AgroSciences
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrass

Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

25 mrt 2020 Bericht Barenbrug
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies