Verantwoordelijkheid waterkwantiteit en -kwaliteit meer bij agrariërs leggen

1 apr 2019

Bericht

Verantwoordelijkheid waterkwantiteit en -kwaliteit

Klimaatverandering leidt de laatste jaren steeds meer tot wateroverlast en droogte. Beide problemen vragen in toenemende mate om oplossingen. Daarnaast is de waterkwaliteit nog steeds op veel plaatsen onvoldoende wat gevolgen heeft voor de volksgezondheid en de biodiversiteit.

Aeres Hogeschool Dronten wil met het nieuwe lectoraat Agrarisch waterbeheer actief met deze problematiek aan de slag. Vanaf 1 april zal dr.ir. Wolter van der Kooij invulling geven aan dit nieuwe lectoraat.

Met het nieuwe lectoraat Agrarisch waterbeheer wil de hogeschool zich richten op kwantitatief en kwalitatief waterbeheer in het Nederlands landelijk gebied. Dan kan bijvoorbeeld zijn gericht op: het terugdringen van vervuiling van het oppervlaktewater door de agrarische sector, het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden en het voorkomen van droogteschade aan gewassen in zandgebieden.

Duurzaam bodembeheer

Omdat bodem en water veel raakvlakken met elkaar hebben zal de nieuwe lector nadrukkelijk met het lectoraat Duurzaam bodembeheer gaan samenwerken. De verwachting is dat beide lectoraten elkaar kunnen versterken. Daarnaast zal Van der Kooij de samenwerking zoeken met partijen als LTO Noord en het Flevolands Agrarisch Collectief. Beide partijen hebben onlangs hun ‘Greenpaper Flevoland’ gepresenteerd waarin watermaatregelen een belangrijke plaatst innemen. Ook met Wageningen University en diverse andere hogescholen zal er worden samengewerkt.

Van der Kooij wil met het lectoraat een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw door (toekomstige) agrariërs te stimuleren om zelf maatregelen te nemen door hen inzicht te geven in de gevolgen van hun werkzaamheden. Zijn doelstelling is om binnen vijf jaar minimaal 100 agrariërs een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaam waterbeheer te laten vervullen. Door agrariërs de mogelijkheid te geven om het waterpeil van hun eigen sloten te regelen en hen inzicht te geven in de waterkwaliteit van hun sloten verwacht de nieuwe lector dat zij hun handelen zullen aanpassen. Door vervolgens best practices met elkaar te laten delen en in het onderwijs in te brengen, verwacht hij dat er veranderingen zullen optreden. Hij is er van overtuigd dat de focus moet liggen op het stimuleren van goed handelen en niet op het afstraffen van fout handelen.

Duurzaam waterbeheer

Van der Kooij heeft ruime ervaring op het gebied van cultuur- en natuurtechniek. Na zijn studie Cultuurtechniek bij Wageningen University promoveerde hij op het gebied van ruimtelijke ordening en landschapscultuur. Binnen Aeres Hogeschool Dronten doceerde hij jaren op dit vakgebied, daarnaast was hij actief betrokken bij Natuur- en Milieufederatie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland.

Bron: Aeres Hogeschool Dronten

De ultieme beveiligingsoplossing voor melkveebedrijven!

Remeon

Jouw melkveebedrijf – daar werk je hard voor. Met ziel en zaligheid. Daarom bescherm je het. Tegen inbraak, diefstal, brand of balorigheid. En of je nu zelf aanwezig bent of op afstand meekijkt: je weet precies wat er zich op jouw erf afspeelt.

Beveilig bedrijf >


Gerelateerde artikelen

Schoon én vers drinkwater voor mens én dier!

Schoon én vers drinkwater voor mens én dier!

1 apr 2019 Bericht
Schoon én vers drinkwater voor mens én dier!
Vooruitgang kan geboekt worden als het drinkwater

Vooruitgang kan geboekt worden als het drinkwater optimaal is

29 mrt 2019 Bericht
Vooruitgang kan geboekt worden als het drinkwater optimaal is
Jij bent van harte welkom op de open dag bij Aeres

Jij bent van harte welkom op de open dag bij Aeres Hogeschool Dronten!

20 nov 2018 Bericht
Jij bent van harte welkom op de open dag bij Aeres Hogeschool Dronten!


Vakpartner Nieuws

PODCAST: Kalium juist nu niet uit het oog verlieze

PODCAST: Kalium juist nu niet uit het oog verliezen

5 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Kalium juist nu niet uit het oog verliezen
Winactie Agridiscounter: Win 2 flessen melkstop 50

Winactie Agridiscounter: Win 2 flessen melkstop 500 ml

3 jun 2020 Bericht Agridiscounter
Winactie Agridiscounter: Win 2 flessen melkstop 500 ml
Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

29 mei 2020 Bericht Lely Vector
Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies