Verduurzamen van maïsteelt op puur veen

7 aug 2019

Bericht

Verduurzamen van maïsteelt op puur veen

Begin april werden in Fryslân de demonstratiepercelen Verduurzaming maisteelt op puur veen uitgezet. Bij dit onderzoeksproject, in opdracht van het Bestjoerlik Oerlis Feangreidefisy (BOF), gaat het vooral om duurzaam bodemgebruik en het terugdringen van glyfosaat en chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest in de teelt van snijmais.

De percelen worden in beeld gebracht via soil mapping en drones. Het is een tweejarig project in 2019 en 2020. Eerst op gescheurd grasland en het tweede jaar op dezelfde percelen nog een jaar mais. Het project wordt uitgevoerd als vervolg op eerder onderzoek uitgevoerd door WUR en Aequator in 2017 en 2018. Dit onderzoek had als titel onderzoek naar maisteelt en bodemdaling op veenweide in Fryslân.

Duurzame mais op puur veen

De provincie Fryslân zet in op het vertragen van veenoxidatie en bodemdaling in het veenweidegebied. Op het eerste gezicht sluit maisteelt op veen hier niet op aan. Alhoewel, mais gaat efficiënter om met grondwater en bodemvocht dan gras. Het droogt de veenbodem minder uit, uitgezonderd in extreem droge zomers. Ook leidt het in het voederpakket van vee tot minder uitstoot van methaan en ammoniak. Een groot nadeel van mais is de hoge onkruiddruk. In de gangbare maisteelt vraagt dit het nodige aan chemische bestrijdingsmiddelen.

Het project ‘Verduurzaming maisteelt op puur veen’ is een vervolg op veldproeven met maisteelt zonder ploegen op puur veen. Het is een praktijkonderzoek gericht op het terugdringen van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en het toepassen van niet-kerende grondbewerkingen (NKG). Daarbij wordt ingezet op het tegengaan van oxidatie van veenpakketten, CO2 reductie, en het terugdringen van chemiegebruik in de maisteelt op veen, in het bijzonder het zoeken naar biologisch afbreekbare alternatieven voor glyfosaat.

Mogelijkheden voor verduurzamen

Op twee percelen mais na grasland zijn proefstroken ingericht door DLV Advies en Delphy. Een scala aan recente ontwikkelingen die de maisteelt kunnen verduurzamen en het veen minder laten oxideren wordt getest en geregistreerd. Het gaat om stroken met onderstaande aandachtspunten:

  • bewerkingen met NKG-machines (strokenfrees, stripp-till, mulchen/zaaien, klepelen);
  • inzaaien van verschillende maisrassen inclusief gecoate producten (non-chemical);
  • onkruidbestrijding mechanisch en elektrisch, alternatieven voor glyfosaat;
  • bemesting (gefermenteerd, Groen Fosfaat, groen PK uit gras, gecoate rijenbemesting);
  • onderzaai (kruidenmengsel, grasmengsel, groenbemester).

Op de percelen (en de verschillende stroken) wordt een aantal zaken geregistreerd of gemeten:

  • de biologische bodemactiviteit per strook;
  • het profiel van bodem, zaaibed en omgeving zaaibed via soil mapping;
  • CEC, pH, OS via bodemscanning;
  • door middel van sensoring; data è neerslag, bodemvocht, temperatuur, wind en RV.

Humuszuur als katalysator?

Wil de mais zich kunnen ontwikkelen, dan moet het gras en/of onkruid gedood (of tenminste langere tijd in groei geremd) worden zodat het gras niet de concurrentie met de mais aangaat. Voor Vitens heeft DLV Advies een onderzoek lopen naar het toepassen van bio-stimulant Humuszuur. De eerste resultaten wijzen op een verband tussen de werking van bestrijdingsmiddelen, in het bijzonder organische fosforverbindingen als glyfosaat, en de toevoeging van humuszuren. Bepaalde bestanddelen uit de humuszuren zorgen voor een betere werking van werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen. Ook bij het bestrijden van overblijvende grassen na voorgewas (Italiaans raaigras) zijn er hoopgevende resultaten behaald ten aanzien van het zonder glyfosaat bestrijden van onkruiden met behulp van toevoeging van humuszuren. Verder wordt Humuszuur met toevoeging van nonaanzuur getest. Deze zurensamenvoeging zal in combinatie met het mulchen van gras moeten zorgen voor een langere periode met vertraagde grasgroei waarbij in graspercelen via strokenfrees mais wordt gezaaid. De zurencombinatie zorgt voor het ‘stilleggen’ van de grasgroei. Wanneer de mais zich voldoende heeft ontwikkeld, kan het gras weer terugkeren. Deze methode voorkomt het gebruik van glyfosaat in de maisteelt.

Niet-kerende grondbewerking

In 2017 en 2018 deden Wageningen University & Research (WUR) en Aequator veldproeven met maisteelt zonder ploegen op puur veen, zie www.veenweidefryslan.frl. Zij concludeerden dat maisteelt zonder ploegen bijna gelijke opbrengsten en voederwaarden oplevert als gangbare maisteelt op veen en dat het leidt tot een betere draagkracht van de bodem en minder insporing bij het oogsten. Naast de grote voordelen zoals verbetering van waterinfiltratie en toename van het organische stofgehalte, zorgt niet-kerende grondbewerking ook voor lager dieselverbruik en minder arbeid bij grondbewerkingen.

Meer informatie

In het project ‘Verduurzaming maisteelt op puur veen’ worden beproefde en minder beproefde niet-reguliere teeltmaatregelen met elkaar verbonden met als doel een betaalbare vorm van duurzame maisteelt te ontwikkelen. In september zal er een demonstratie worden verzorgd met betrekking tot de stand van de gewassen, de bodembewerking en het resultaat. Naast het demonstratieveld liggen gangbare maisvelden waarmee direct vergeleken kan worden. Wilt u meer informatie over dit project of de demonstratie bijwonen? Neem dan contact op met Sytze Waltje, projectaccountmanager.

Bron: DLV Advies

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Vanaf dit jaar uiterste teeltdatum vanggewas na ma

Vanaf dit jaar uiterste teeltdatum vanggewas na maïs

10 jul 2019 Bericht
Vanaf dit jaar uiterste teeltdatum vanggewas na maïs
Voorkom stress in mais door op tijd te beregenen

Voorkom stress in mais door op tijd te beregenen

4 jul 2019 Bericht
Voorkom stress in mais door op tijd te beregenen
Onderzaaien in mais gaat formidabel met de Einböck

Onderzaaien in mais gaat formidabel met de Einböck Aerostar Exact wiedeg

2 jul 2019 Bericht
Onderzaaien in mais gaat formidabel met de Einböck Aerostar Exact wiedeg


Vakpartner Nieuws

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

20 feb 2020 Bericht
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!
Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan kla

Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan klauwlijm

19 feb 2020 Bericht
Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan klauwlijm
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

7 feb 2020 Bericht Barenbrug
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies