Volop Nederlandse inbreng in innovaties CO2-reductie

26 nov 2019

Bericht

Volop Nederlandse inbreng in innovaties CO2-reduct

Nederland en andere landen willen werk maken van de afvang, opslag en het hergebruik van CO2. Binnen de Europese tender Accelerating CCUS Technologies (ACT) hebben 12 projecten subsidie gekregen. In 6 projecten doen Nederlandse kennisinstellingen mee.

ACT is een zogeheten ERANET, een samenwerking van landen om gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. Organisaties konden tot begin maart hun volledige voorstel voor innovatieprojecten indienen. Het moest gaan om innovaties waarmee het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2 (CCUS) sneller praktijk kan worden.

Nederlandse subsidie

Ook voor Nederland is dit een belangrijke opgave. Zo moet de industrie volgens het Klimaatakkoord de CO2-uitstoot flink verminderen. Nederland heeft dan ook subsidie beschikbaar gesteld voor de tender. In totaal gaat het om € 4 miljoen.

Projectbeschrijvingen

Eind oktober werd bekend welke projecten steun krijgen van ACT. De meeste richten zich op CO2-opslag, soms in combinatie met monitoring: waar blijft de CO2 precies in de bodem? Bij 6 projecten is sprake van Nederlandse inbreng:

  • LAUNCH richt zich op CO2-afvang in de industrie. Het project onderzoekt wat bijdraagt aan een langere inzetbaarheid van de afvangmiddelen.
  • REX-CO2 wil een procedure ontwikkelen voor hergebruik van bestaande putten voor CO2-opslag.
  • SUCCEED is een project waarbij CO2 wordt geherinjecteerd in aardwarmtebronnen. De onderzoekers willen een nieuwe manier van monitoring testen en zien hoe de CO2 reageert op de ondergrond.
  • Nederland is ook betrokken bij ACTOM. Dit project richt zich op een betere manier om CO2-opvang op zee te monitoren. Hiervoor komt een webbased instrument.
  • Verder doet Nederland mee aan het DigiMon-project. Ook hier gaat het om betere monitoring van CO2 onder de grond. Vooral om het maatschappelijke vertrouwen in CO2-opslag te vergroten.  
  • NEWEST-CCS richt zich op het afvangen van CO2 uit afvalverbranding. Het gaat om nieuwe methodes en om bestaande methodes significant te verbeteren.

De projecten zullen zich allemaal kort presenteren op de bijeenkomt ‘CATO Meets the projects’ op dinsdag 26 november.

Nieuwe tender in 2020

De landen die deelnemen in ACT bereiden een nieuwe tender voor. Naar verwachting gaat die in 2020 open.

Bron: RVO


Gerelateerde artikelen

Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsop

Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend

11 jun 2019 Bericht
Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend
Hoe kan het kabinet de inkomsten uit een CO2-heffi

Hoe kan het kabinet de inkomsten uit een CO2-heffing het beste uitgeven?

24 apr 2019 Bericht
Hoe kan het kabinet de inkomsten uit een CO2-heffing het beste uitgeven?
Ervaringen met CO2-beprijzingen: 7 lessen voor Ned

Ervaringen met CO2-beprijzingen: 7 lessen voor Nederland

18 mrt 2019 Bericht
Ervaringen met CO2-beprijzingen: 7 lessen voor Nederland


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies