Voorkom stress in mais door op tijd te beregenen

4 jul 2019

Bericht

Voorkom stress in mais door op tijd te beregenen

Het groeiseizoen 2018 was uitzonderlijk droog. Ook in 2019 is er al een groot neerslagtekort, vooral in Oost-Nederland. Voor de mais komt de droogte dit jaar eerder en is beregening nu noodzakelijk om tot een goede kolfzetting te komen en uiteindelijk tot een optimaal gewasopbrengst.

Start met beregenen en voorkom dat mais in de stress schiet. Stress leidt namelijk tot een vroege bloei van het gewas. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de opbrengst. Zeker op percelen waar de bladeren van de mais gaan krullen is het wenselijk deze percelen nu te beregenen. Beregen vóór dat de maisbladeren opgerold en puntig zijn en afstervende onderste bladeren kent. Dit hebben we vorig jaar op verschillende Koeien & Kansen bedrijven en KTC de Marke gezien en heeft de ondernemers de nodige opbrengsten gekost.

Optimale kolfzetting

Door nu te beregenen schiet de mais niet in de stress en maakt zich klaar voor de kolfzetting. Vocht is belangrijk voor een optimale kolfzetting. Beregen de percelen indien mogelijk in deze periode. Afhankelijk van de weeromstandigheden kan het in sommige gevallen wenselijk zijn dit te herhalen. Er moet voorkomen worden dat er teveel water wordt gegeven dat de bodem niet meer kan vasthouden waardoor er mineralen uitspoelen. Tevens moet je ervoor zorgen dat de wortels het water gaan opzoeken en niet alle wortels boven in de grond blijven. Een gift van 30-50 mm afhankelijk van de hoeveelheid organische stof is beter dan heel frequent kleine giften. Dat is arbeidstechnisch ook lastiger uit te voeren. In de fase van afrijping neemt de vochtbehoefte af en heeft het beregenen van mais geen effect meer.

Aanbevolen maatregelen om droogteschade te verminderen:

 • Meer organische stof in de bodem; maak van een vanggewas een groenbemester.
 • Niet meer blijvend grasland op droge zandgrond, via vruchtwisseling kunnen gewassen beter met droogte omgaan.
 • Voorraden: wees hier zuinig op. Kuil altijd goed in (een tegengeluid is dat er altijd ruwvoer te koop is, met name intensieve melkveehouders zijn dit toch al gewend en geven aan dat dit geen probleem is). 
 • Altijd zorgvuldig inkuilen, zodat voervoorraden meerdere jaren goed bewaard kunnen worden
 • Voldoende voeropslag. 
 • Op tijd beginnen met beregenen, zodat het gewas niet uitdroogt (beter bepaalde percelen niet beregenen en dan steeds terugkomen op beregende percelen).
 • Vroeg in het voorjaar beregenen.

Aanbevelingen richting opdrachtgevers / overheid:

 • Het effect van de droogte ijlt nog minimaal een jaar na, dan zouden maatregelen ook meerdere jaren moeten gelden. Dus graag middelen over meerdere jaren met bemestingsruimte en kunstmestruimte.
 • Na extreme droogte is het zinvol om de mest te bewaren voor het volgende groeiseizoen. Maar in het huidige jaar niet uitrijden van dierlijke mest, betekent eigenlijk dat volgend jaar meer mest afgevoerd moet worden. Dat is ongewenst. Een rekening courant systeem over drie jaren is aan te bevelen (salderen). Meer flexibiliteit in regelgeving is gewenst.
 • Een rekening courant systeem is beter dan een verlenging van de uitrijperiode.
 • Geen derogatie 80/20 op droge zandgrond; geef meer mogelijkheden om krachtvoervervanger (MKS) te telen en in mindere jaren voldoende ruwvoer. Kunnen we soja en bonen niet onder derogatie krijgen? Dit is een eiwitrijk gewas.
 • Kan fosfaatkunstmest weer mogelijk zijn op derogatiebedrijven; fosfaat in de startgroei lijkt belangrijk.

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Onderzaaien in mais gaat formidabel met de Einböck

Onderzaaien in mais gaat formidabel met de Einböck Aerostar Exact wiedeg

2 jul 2019 Bericht
Onderzaaien in mais gaat formidabel met de Einböck Aerostar Exact wiedeg
Onderzoek NVWA: maïstelers leven regels vanggewas

Onderzoek NVWA: maïstelers leven regels vanggewas goed na

28 jun 2019 Bericht
Onderzoek NVWA: maïstelers leven regels vanggewas goed na
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

23 mei 2019 Bericht Barenbrug
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien


Vakpartner Nieuws

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”
16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdhed

16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdheden!

28 jul 2020 Bericht Agridiscounter
16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdheden!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies