Wanneer mag ik mest uitrijden?

5 feb 2019

Bericht

mest uitrijden

Wanneer u mag uitrijden hangt af van het mestsoort en mesttype. Op deze pagina leest u wanneer u mag uitrijden per mestsoort.

Dierlijke mest en zuiveringsslib uitrijden

Grasland 2019

Drijfmest

Vaste mest

Zand- en lössgrond

16 februari t/m 31 augustus

1 februari t/m 15 september

Klei- en veengrond

16 februari t/m 31 augustus

1 februari t/m 30 september*

* Rijdt u vaste strorijke mest uit op klei- en veengrond op grasland? Dan rijdt u in 2019 uit tussen 1 januari en 15 september. De volgende uitrijdperiode is van 1 december 2019 tot en met 15 september 2020.

Bouwland 2019

Drijfmest

Vaste mest

Zand- en lössgrond**

16 februari t/m 15 september

1 februari t/m 15 september***

Klei- en veengrond

16 februari t/m 15 september

Hele jaar

** Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dan mag u na de oogst van mais niet meer bemesten.

*** U mag het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.

In tabel 12 Uitrijdperioden (pdf) staan de uitrijdperioden per maand.

Wanneer mag u geen mest uitrijden?

In de volgende situaties rijdt u geen dierlijke mest en zuiveringsslib uit. Ook niet tijdens de toegestane uitrijdperioden:

 • De bodem is geheel of gedeeltelijk bevroren, of geheel of gedeeltelijk bedekt met sneeuw. Dit verbod geldt niet voor vaste mest op grasland waar het gebruik onderdeel is van een beheersregime.
 • De bovenste bodemlaag is verzadigd met water.
 • Als u de bodem tegelijkertijd bevloeit, beregent of infiltreert in de periode 1 september tot en met 31 januari.
 • Grond met een hellingspercentage van 7% of meer, die is aangetast door geulenerosie. Bij dierlijke mest geldt dit ook voor beteelde grond. Bij zuiveringsslib als de niet beteelde grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer.
 • Grond met een hellingspercentage van 7% of meer, die ongelijkmatig bedekt is met een gewas (niet beteelde grond).
 • U mag wel dierlijke mest gebruiken als u binnen 8 dagen een gewas inzaait. Voor maïs, aardappelen en bieten gelden extra voorwaarden aan het perceel.
 • Bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.
 • Bij zuiveringsslib als: Niet beteelde grond is grond waaraan niet te zien is dat het gelijkmatig met een gewas is bedekt.

Verder rijdt u geen zuiveringsslib uit:

 • op weilanden tijdens de beweidingsperiode.
 • op grond die u gebruikt voor de teelt van voedergewassen: minder dan 3 weken voor de oogst.
 • op grond die u gebruikt voor groente- of fruitaanplant, tijdens de groeiperiode van de groente of het fruit. Dit geldt niet voor fruitbomen.
 • op grond bestemd voor de teelt van groenten of vruchten die rechtstreeks in contact staan met de bodem en rauw worden geconsumeerd: minder dan 10 maanden voor de oogst en ook niet tijdens de oogst.

Rijdt u dierlijke mest of zuiveringsslib uit op uw landbouwgrond? Dan is het ook belangrijk dat u de mest emissiearm uitrijdt. Vanaf 1 januari 2019 zijn daarvoor nieuwe regels voor grasland op klei- en veengrond. U leest er meer over op de informatiepagina Hoe mest uitrijden.

Compost

Compost mag u bijna altijd het hele jaar gebruiken. U verspreidt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft u niet emissiearm te doen.

Wanneer mag u geen compost uitrijden?

Geen compost als:

 • de bovenste bodemlaag is verzadigd met water.
 • u de bodem tegelijkertijd bevloeit, beregent of infiltreert in de periode 1 september tot en met 31 januari.
 • de grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer en aangetast is door geulenerosie.
 • de niet-beteelde grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer.
 • het bouwland een hellingspercentage heeft van 18% of meer.

Overige organische meststoffen

U mag het hele jaar overige organische meststoffen uitrijden op landbouwgrond. Verspreid de meststoffen wel gelijkmatig over het perceel. U hoeft de meststof niet emissiearm uit te rijden.

Wanneer mag u geen organische meststoffen uitrijden?

Geen overige organische meststof als:

 • de bovenste bodemlaag verzadigd is met water.
 • de bodem tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd in de periode 1 september tot en met 31 januari.
 • de grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer en aangetast is door geulenerosie.
 • de niet-beteelde grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer.
 • het bouwland een hellingspercentage heeft van 18% of meer.

Niet-beteelde grond is grond waaraan niet te zien is dat het gelijkmatig met een gewas bedekt is.

Kalkmeststof

Voor kalkmeststoffen zijn geen uitrijdregels. U mag deze het hele jaar gebruiken. U hoeft de meststof niet emissiearm uit te rijden.

Stikstofkunstmest

U mag stikstofkunstmest van 1 februari tot en met 15 september gebruiken op gras- en bouwland. Dat hoeft u niet emissiearm te doen. Verspreid de meststoffen gelijkmatig over het perceel.

Uitbreidingen van deze uitrijdperiode

 • Voor de teelt van vollegrondsgroente mag u het hele jaar stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet gelijkmatig beteeld zijn.
 • Voor de teelt van hyacinten of tulpen mag u van 16 januari tot en met 31 januari stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet gelijkmatig beteeld zijn met hyacinten of tulpen.
 • Voor de teelt van uitsluitend fruit op bouwland mag u het hele jaar ureum gebruiken.
 • Voor de teelt van uitsluitend fruit op bouwland mag u van 16 september tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken.
 • Voor de teelt van winterkoolzaad mag u van 16 september tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet gelijkmatig beteeld zijn.
 • Voor de teelt van graszaad behorende tot de rassen rietzwenkgras, roodzwenkgras of veldbeemdgras mag u van 16 september tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet gelijkmatig beteeld zijn en de teelt is voor een tweede of latere oogst in het daaropvolgende jaar.

Wanneer niet uitrijden?

Geen stikstofkunstmest als:

 • de bodem geheel of gedeeltelijk bevroren is.
 • de bodem geheel of gedeeltelijk bedekt is met sneeuw.
 • de bovenste bodemlaag verzadigd is met water.
 • de bodem tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd in de periode 1 september tot en met 31 januari.
 • de grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer en aangetast is door geulenerosie. Dit geldt ook in geval van beteelde grond.
 • de niet-beteelde grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer.
 • het bouwland een hellingspercentage heeft van 18% of meer.

Bevroren kleigrond met graan

Teelt u graan op kleigrond? Dan mag u in de uitrijdperiode stikstofkunstmest op bevroren grond gebruiken. Er zijn wel extra voorwaarden. Zo mag de grond maar licht bevroren zijn. In de loop van de dag moet de temperatuur tenminste 5 graden zijn zodat de kunstmest kan oplossen. Na het uitrijden van de kunstmest mag de grond niet 24 uur achter elkaar bevroren blijven.

Wilt u meer weten over hoe en hoeveel mest u mag uitrijden? Lees onderstaande artikelen: 

Hoe mag u mest uitrijden?

Hoeveel mest mag u uitrijden?

Bron: RVO

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

 Keuze voor kievit bij mestinjectie komt Friese

Keuze voor kievit bij mestinjectie komt Friese boer duur te staan

16 jan 2019 Bericht
Keuze voor kievit bij mestinjectie komt Friese boer duur te staan
Wijzigingen mestbeleid: wat veranderd er in 2019?

Wijzigingen mestbeleid: wat veranderd er in 2019?

9 jan 2019 Bericht
Wijzigingen mestbeleid: wat veranderd er in 2019?
Betrokkenheid en duidelijkheid in 2019 beloofd min

Schouten belooft betrokken- en duidelijkheid in 2019

3 jan 2019 Bericht
Schouten belooft betrokken- en duidelijkheid in 2019


Vakpartner Nieuws

Kostenplaatje van belang bij aanschaf automatisch

Kostenplaatje van belang bij aanschaf automatisch voersysteem

7 apr 2020 Bericht Lely Vector
Kostenplaatje van belang bij aanschaf automatisch voersysteem
Speciale korting voor bezoekers van melkveebedrijf

Speciale korting voor bezoekers van melkveebedrijf.nl

6 apr 2020 Bericht Agridiscounter
Speciale korting voor bezoekers van melkveebedrijf.nl
Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies