Watergebruik in land- en tuinbouw door de jaren he

Watergebruik in land- en tuinbouw door de jaren heen

7 feb 2019

Bericht

Het watergebruik was in 2015 en 2016 ongeveer gemiddeld voor de periode vanaf 2001 tot 2014. Irrigatie en het drenken van vee vragen het meeste water op de land- en tuinbouwbedrijven.

Watergebruik land- en tuinbouw totaal
Bron: Wageningen Economic Research, 05-02-2019

Gemiddeld watergebruik in 2015 en 2016

Het watergebruik in de land- en tuinbouw was in 2015 en 2016 ongeveer gemiddeld vergeleken bij de periode 2001-2014. De hoeveelheid water die wordt gebruikt in een bepaald jaar wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoeveelheid neerslag en dan met name in het groeiseizoen. Gemiddeld viel in het voorjaar van 2016 meer neerslag dan in het voorjaar van 2015, hetgeen verklaart waarom het watergebruik in 2016 lager is dan in 2015. Regionaal kunnen er dan ook nog eens aanzienlijke verschillen optreden. In 2015 geldt dat met name in het Zuidelijke deel van het land de laagste neerslaghoeveelheden zijn gemeten. In 2016 was dat met name in de Noordoostelijke helft van Nederland.

Veehouderij gebruikt meeste leidingwater

De veehouderij gebruikt het meeste leidingwater per bedrijf. Leidingwater voorzag in 2016 voor ruim 45 procent in de totale waterbehoefte van veeteeltbedrijven. Het leidingwater wordt met name gebruikt voor het drenken van vee en schoonmaakactiviteiten. Het leidingwatergebruik door de gehele landbouwsector is door de tijd heen veel constanter dan bijvoorbeeld het gebruik van grondwater. Grond- en oppervlaktewater wordt onder andere gebruikt voor irrigatie. Bij hogere neerslagsommen, met name in het groeiseizoen is er vanzelfsprekend ook minder irrigatiewater nodig.

Beregening: belangrijke vorm van gebruik

Beregening is een belangrijke vorm van gebruik van water in de land- en tuinbouw. Beregening vindt plaats op grasland, in de akkerbouw (aardappelen, suikerbieten en snijmaïs), tuinbouw op de open grond en in de glastuinbouw. Verder wordt water gebruikt als reinigingswater en als drinkwater voor de landbouwhuisdieren.

Droge perioden in het groeiseizoen zorgen voor hoger watergebruik

Beregening wordt toegepast in perioden wanneer de vochtvoorraad in de bodem onvoldoende wordt aangevuld door neerslag of vanuit het grondwater. Hoge jaar verbruiken van water zijn over het algemeen toe te schrijven aan droge groeiseizoenen. Voorbeelden hiervan waren 2003 (met alleen mei aan de natte kant; februari, maart, juni, juli en augustus waren te droog) en 2006 (met februari, maart, mei en vooral augustus aan de natte kant; april en vooral juni en juli waren te droog). Door de droge zomer in 2013 werd ruim 300 duizend ha beregend; in 2016 was dit 162 duizend ha in totaal.

Bron: CLO, 05-02-2019

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Melkveebedrijf gaat over de grens!

Tsjechische melkveehouderij in cijfers

Tsjechische melkveehouderij is grootschalig met een hoge melkgift per koe

De dierlijke productie is historisch erg belangrijk in Tsjechië. Met slechts 1,7 procent van de EU-melkproductie is de Tsjechische Republiek echter een kleine speler. Toch is de sector om verschillende redenen interessant.

Waarom? Lees meer >


Gerelateerde artikelen

Bredere deelname Boeren voor drinkwater door succe

Bredere deelname Boeren voor drinkwater door succesvolle wervingsactie

26 mrt 2019 Bericht
Bredere deelname Boeren voor drinkwater door succesvolle wervingsactie
Waterschappen voorspellen al ontrekkingsverboden g

Waterschappen voorspellen al ontrekkingsverboden grondwater in april

17 jan 2019 Bericht
Waterschappen voorspellen al ontrekkingsverboden grondwater in april
Noordwesterstorm op komst?

Noordwesterstorm op komst?

7 jan 2019 Bericht
Noordwesterstorm op komst?
zonnige_duinen_1000.jpg

2018 vol hitte-, zon- en droogterecords

4 jan 2019 Bericht
2018 vol hitte-, zon- en droogterecords


Vakpartner Nieuws

Hoe verbeter je de gezondheid van melkvee?

Hoe verbeter je de gezondheid van melkvee?

18 apr 2019 VideoBarenbrug
Hoe verbeter je de gezondheid van melkvee?
Snelle conservering beperkt afbraak van eiwit

Snelle conservering beperkt afbraak van eiwit

18 apr 2019 Bericht Dow AgroSciences
Snelle conservering beperkt afbraak van eiwit
Honderden Vlaamse en Nederlandse melkveehouders pl

Honderden Vlaamse en Nederlandse melkveehouders plannen tweede gift met de GrassN app

16 apr 2019 Bericht Yara
Honderden Vlaamse en Nederlandse melkveehouders plannen tweede gift met de GrassN app

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies