Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet historische stap in aanpakken bodemdaling

8 mrt 2019

Bericht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet historische s

Als eerste waterschap in Nederland laat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de automatische koppeling los dat het grondwaterpeil de bodemdaling volgt. Het algemeen bestuur heeft besloten om stevig in te zetten op het remmen van bodemdaling. Het waterschap wil via drie sporen komen tot afspraken in een gebied over hoe de bodemdaling geremd kan worden.

Door kennis vergroten, samenwerken met  provincies en gemeenten en actief participeren in gebiedsprocessen met inwoners en andere partners. Voor de gebieden waar dit niet lukt wordt vanaf 2030 het waterpeil nog maar voor 75% aangepast aan de bodemdaling. Dit leidt op termijn tot vernatting van het gebied waardoor ook de bodemdaling verder wordt tegen gegaan. Dit staat in de vastgestelde Nota Peilbeheer van het waterschap. Maar om bodemdaling echt aan te pakken is het volgens het waterschap nu ook aan andere betrokken partijen om een bijdrage te leveren.

Waterpeilen anders vaststellen

Voorheen verlaagde het waterschap het waterpeil net zoveel als de bodem daalde. Zo bleef de grond droog en kon die gebruikt worden voor bijvoorbeeld landbouw. Bodemdaling zorgt voor CO²-uitstoot en heeft ook een negatief effect op de waterkwaliteit. Ook zorgt het voor schade aan gebouwen, wegen en landbouwgrond. Het wordt steeds duurder om het water in het gebied op peil te houden. Bodemdaling leidt zo tot steeds hogere maatschappelijke, economische en ecologische kosten. Met het besluit van het waterschap volgt het waterpeil vanaf 2030 de bodemdaling met nog maar 75%. Zo wordt de veengrond minder snel droog en zal de grond minder dalen. Het waterschap doet dit niet als de grond dan niet meer op dezelfde manier gebruikt kan worden. En wanneer eigenaren en gebruikers van de grond zelf maatregelen nemen tegen bodemdaling, dan blijft het waterpeil de bodemdaling volgen.

‘Nu is het aan anderen om te volgen'

Wiegert Dulfer, dagelijks bestuurder bij het waterschap: ‘Met het vaststellen van de Nota Peilbeheer en de Strategie Bodemdaling laten we zien dat het aanpakken van bodemdaling echt een speerpunt van ons waterschap is. Het is een historisch besluit. We rekenen erop dat dit andere partijen stimuleert om samen met ons de schouders te zetten onder het remmen van de bodemdaling. Stilzitten en niks doen is geen optie meer. Als waterschap zetten we zo een essentiële stap en leveren we onze bijdrage aan de landelijke en regionale opdracht om bodemdaling tegen te gaan. Nu is het aan andere betrokken partijen om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren.'

Daarom gaat het waterschap de komende jaren actief met andere bestuurlijke partners, zoals provincies en gemeenten, de samenwerking aan. Zodat alle betrokken samen hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende middelen beschikbaar stellen om dit maatschappelijke probleem aan te pakken.

Maatschappelijke opgave

Voor inwoners, agrarische ondernemers en andere betrokkenen ontstaat met deze peilnota zekerheid en duidelijkheid over de inzet van het waterschap. Wiegert Dulfer: ‘Deze duidelijkheid is belangrijk om alle partijen te stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen en volop mee te werken aan de invulling en uitvoering van het aanpakken van bodemdaling. Wij vertrouwen erop dat we samen met het Rijk en de provincies en in goede samenwerking met boeren en terreinbeheerders de noodzakelijke stappen gaan zetten.

Bron: Waternet

Deel dit artikel

Melkveehouder Arie den Uijl voert maisvlokken

Fuite

Het zorgt voor rustige pensenergie en extra eiwit, gezonde koeien en meer melk.

Meer voordelen >


Gerelateerde artikelen

Ei van Columbus voor bodemdaling nog niet gevonden

Ei van Columbus voor bodemdaling nog niet gevonden

27 feb 2019 Bericht
Ei van Columbus voor bodemdaling nog niet gevonden
Zeer laag bodemoverschot BES-bedrijf na 2018

Zeer laag bodemoverschot BES-bedrijf na 2018

12 feb 2019 Bericht
Zeer laag bodemoverschot BES-bedrijf na 2018
Inzicht in bodemleven: nieuwe parameters op Bemest

Inzicht in bodemleven: nieuwe parameters op BemestingsWijzer

19 dec 2018 Bericht
Inzicht in bodemleven: nieuwe parameters op BemestingsWijzer


Vakpartner Nieuws

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

22 mei 2020 VideoDow AgroSciences
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in

Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

21 mei 2020 Bericht Barenbrug
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten
PODCAST: De maisteelt in België en Nederland versc

PODCAST: De maisteelt in Belgiƫ en Nederland verschillen door derogatie

15 mei 2020 Bericht Yara
PODCAST: De maisteelt in Belgiƫ en Nederland verschillen door derogatie

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies