Wel of geen korting bij wijziging van Gecombineerde Opgave?

11 jun 2019

Bericht

Wel of geen korting bij wijziging van Gecombineerd

Tot 15 mei was het mogelijk om de Gecombineerde Opgave in te vullen. Maar je kunt je gegevens nog wel wijzigen tot en met 11 juni. Tot dat moment loopt namelijk de zogeheten kortingsperiode. Kom erachter of jouw wijziging wel of geen korting oplevert.

Termijnkorting?

Wie na 15 mei nog een wijziging doorvoert, kan een termijnkorting opgelegd krijgen. Het is afhankelijk van de betreffende wijziging of dit invloed heeft op de subsidieaanvraag. Niet iedere wijziging leidt dus perse tot een korting. Is de wijziging wel van invloed? Dan kan de korting elke werkdag oplopen. Hoeveel de korting toeneemt, is afhankelijk van de aard van de wijziging.

Enkele wijzigingen die wel een korting tot gevolg hebben:

 • Als je een uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt. Als je deze eerder nog niet had aangevraagd, geldt er een korting op de gehele aanvraag. Elke werkdag na 15 mei stijgt de korting met 1 procentpunt.
 • Als je na 31 mei percelen toevoegt of uitbreidt waarvoor je een uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt. Er wordt vanaf 1 juni alleen gekort op de extra aangevraagde subsidie.
 • Als je het soort pakket voor het ecologisch aandachtsgebied wijzigt. Dus bijvoorbeeld van de ‘Algemene lijst’ naar ‘Akkerbouw-strokenpakket’. De korting geldt over de gehele vergroeningsbetaling, maar niet over de basisbetaling.
 • Als je een hoofdteelt alsnog inzet voor EA (ecologisch aandachtsgebied). Dus je geeft luzerne bijvoorbeeld alsnog op als EA. De korting is dan een percentage van de gehele vergroeningsbetaling, niet van de basispremie.
 • Als je een aanvraag extra betaling jonge landbouwers toevoegt.

Enkele wijzigingen die geen korting tot gevolg hebben:

 • Als je een gewascode wijzigt van een subsidiabel gewas in een gewascode van een ander subsidiabel gewas of niet-subsidiabel gewas.
 • Als je een perceel verkleint of intrekt (om een dubbelclaim op te lossen)
 • Als je na 31 mei een perceel toevoegt of vergroot waarop je uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt, terwijl er geen betalingsrechten voor beschikbaar zijn. De subsidieaanvraag wordt hiermee namelijk niet vergroot.
 • Als je de gewascode, inzaaidatum en/of categorie van een EA volgteelt wijzigt.
 • Als je ‘EA-volgteelt’ aanvinkt bij een perceel als in de eerdere aanvraag al aan de 5% werd voldaan. Dit kan tot 15 oktober.
 • Als je PAL- en/of Pw-getallen wijzigt.

Raadplegen voorafgaande controles

Bedrijven die de Gecombineerde Opgave hebben ingediend en daarin een subsidie hebben aangevraagd (zoals betalingsrechten en graasdierpremie), kunnen nog tot en met 19 juni zonder korting een fout herstellen als die te maken heeft met een voorafgaande controle. De voorafgaande controles gaan onder andere over dubbel opgegeven percelen, grond die mogelijk niet subsidiabel is of mogelijk verkeerde gewassen bij een SNL-a beheerpakket.

Intrekken (deel) van de aanvraag

Het is bijna altijd mogelijk om (een deel van) de aanvraag in te trekken. Behalve als er een controle is aangekondigd of als Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) al een beslissing heeft genomen. Hieronder valt ook het verkleinen van een perceel dat al was opgegeven voor uitbetaling, en het uitzetten van een vinkje EA bij een opgegeven EA-perceel.

Kortingen of sanctie na beoordeling

Wanneer RVO bij het beoordelen van de aanvraag onvolkomenheden constateert, kan RVO een korting of sanctie opleggen.

Bijvoorbeeld als de opgegeven oppervlakte voor uitbetaling van betalingsrechten groter is dan de geconstateerde oppervlakte, is er risico op een sanctie. Je krijgt een sanctie opgelegd als de afwijking groter is dan 3% of 2 ha. De sanctie bedraagt 1,5 keer de afgekeurde oppervlakte keer de waarde van de betalingsrechten. Dit kan dus oplopen tot een fors bedrag. Daarom is het van belang om de percelen nauwkeurig te registreren.

Is het de eerste keer dat RVO een (te) groot verschil constateert? Dan geeft RVO een gele kaart en halveert de sanctie. Bij zeer grote afwijkingen of herhaling vervalt dit recht.

Niet voldaan aan de vergroeningseisen?

De vergroeningseisen bestaan uit 2 delen: gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied. Voldoe je niet aan deze eisen, dan legt RVO een sanctie op. De hoogte van de sanctie is afhankelijk van de soort tekortkoming. Is er te weinig ecologisch aandachtsgebied ingevuld? Dan vermenigvuldigt RVO de afwijking in de oppervlakte bijvoorbeeld met een factor 10.

Als je structureel niet voldoet aan de vergroeningseisen, verdubbelt RVO de sanctie. Het goed invullen en uitvoeren van de vergroeningseisen, zoals opgegeven in de Gecombineerde Opgave, is dus van groot belang.

Bron: Countus 

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Kortingsperiode Gecombineerde Opgave tot en met 11

Kortingsperiode Gecombineerde Opgave tot en met 11 juni

22 mei 2019 Bericht
Kortingsperiode Gecombineerde Opgave tot en met 11 juni
Extra openingstijden voor vragen over Gecombineerd

Extra openingstijden voor vragen over Gecombineerde opgave

10 mei 2019 Bericht
Extra openingstijden voor vragen over Gecombineerde opgave
Tevredenheid over Gecombineerde opgave en Mijn per

Tevredenheid over Gecombineerde opgave en Mijn percelen gemeten

15 apr 2019 Bericht
Tevredenheid over Gecombineerde opgave en Mijn percelen gemeten


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies