Wetgevingsproces registratie en kentekenplicht landbouwvoertuigen

2 sep 2019

Bericht

Wetgevingsproces registratie en kentekenplicht lan

Nadat op 10 april jl. het wetsvoorstel is ingediend heeft de minister van IenW op 10 juli de zogenaamde nota naar aanleiding van het verslag aangeboden dat antwoorden geeft op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamerfracties. Tegelijkertijd is een nota van wijziging aangeboden.

Hierin wordt een wijziging aangebracht ten aanzien van de in het wetsvoorstel genoemde einddatum van de conversieperiode. Gezien de tijd die nog rest tot 20 mei 2020 en het belang dat wordt gehecht aan voldoende voorbereidings- en uitvoeringstijd voor de partijen waarvoor dit wetsvoorstel gevolgen heeft, wordt het niet wenselijk geacht vast te houden aan die datum als einde van de conversieperiode. In plaats daarvan zal, na bekrachtiging van het onderhavige wetsvoorstel, worden bezien tot welke datum de conversieperiode zal lopen.

Conversieperiode

Bij de vaststelling van die datum zal rekening worden gehouden met de wensen van de branche en zal worden gewaarborgd dat de lengte van die periode voldoende is voor de uitvoeringspraktijk. Ook zal rekening worden gehouden met het gegeven dat Nederland reeds door de Europese Commissie in gebreke is gesteld vanwege het niet tijdig implementeren van richtlijn 2014/45/EU. De nieuwe datums voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel en voor het einde van de conversieperiode zullen tijdig worden bekendgemaakt.

Procedurevergadering

De eerstvolgende stap is de procedurevergadering van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 11 september a.s. Dan wordt besloten op welke wijze de voorliggende stukken, het wetsvoorstel, de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van toelichting, zullen worden behandeld. Mogelijkheden betreffen een Algemeen Overleg met de woordvoerders van de fracties, een algemeen Kamerdebat, of een stemming in de Tweede Kamer. Na instemming door de Tweede Kamer zal ook de Eerste Kamer nog moeten stemmen over dit wetsvoorstel.

Informatiebijeenkomsten

De minister van IenW heeft aangegeven dat na instemming door de Tweede Kamer ze het voorbereiden van de implementatie zal starten, waaronder informatiebijeenkomsten voor betrokken partijen.

Bron: Fedecom

Deel dit artikel

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Revisie: Update: Registratie- én kentekenplicht la

Revisie: Update: Registratie- én kentekenplicht landbouwvoertuigen

11 jun 2019 Bericht
Revisie: Update: Registratie- én kentekenplicht landbouwvoertuigen
Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsve

Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsverhoging landbouwwerktuigen ingediend

18 apr 2019 Bericht
Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsverhoging landbouwwerktuigen ingediend
APK-keuring stallen: Opeenstapeling van onhaalbare

APK-keuring stallen: Opeenstapeling van onhaalbare en onbetaalbare maatregelen

6 jun 2018 Bericht
APK-keuring stallen: Opeenstapeling van onhaalbare en onbetaalbare maatregelen


Vakpartner Nieuws

Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN

Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN app

25 feb 2020 Bericht
Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN app
Lely presenteert ‘Smart Feeding on tour’

Lely presenteert ‘Smart Feeding on tour’

25 feb 2020 Bericht
Lely presenteert ‘Smart Feeding on tour’
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

20 feb 2020 Bericht
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies