Wetgevingsproces registratie en kentekenplicht landbouwvoertuigen

2 sep 2019

Bericht

Wetgevingsproces registratie en kentekenplicht lan

Nadat op 10 april jl. het wetsvoorstel is ingediend heeft de minister van IenW op 10 juli de zogenaamde nota naar aanleiding van het verslag aangeboden dat antwoorden geeft op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamerfracties. Tegelijkertijd is een nota van wijziging aangeboden.

Hierin wordt een wijziging aangebracht ten aanzien van de in het wetsvoorstel genoemde einddatum van de conversieperiode. Gezien de tijd die nog rest tot 20 mei 2020 en het belang dat wordt gehecht aan voldoende voorbereidings- en uitvoeringstijd voor de partijen waarvoor dit wetsvoorstel gevolgen heeft, wordt het niet wenselijk geacht vast te houden aan die datum als einde van de conversieperiode. In plaats daarvan zal, na bekrachtiging van het onderhavige wetsvoorstel, worden bezien tot welke datum de conversieperiode zal lopen.

Conversieperiode

Bij de vaststelling van die datum zal rekening worden gehouden met de wensen van de branche en zal worden gewaarborgd dat de lengte van die periode voldoende is voor de uitvoeringspraktijk. Ook zal rekening worden gehouden met het gegeven dat Nederland reeds door de Europese Commissie in gebreke is gesteld vanwege het niet tijdig implementeren van richtlijn 2014/45/EU. De nieuwe datums voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel en voor het einde van de conversieperiode zullen tijdig worden bekendgemaakt.

Procedurevergadering

De eerstvolgende stap is de procedurevergadering van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 11 september a.s. Dan wordt besloten op welke wijze de voorliggende stukken, het wetsvoorstel, de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van toelichting, zullen worden behandeld. Mogelijkheden betreffen een Algemeen Overleg met de woordvoerders van de fracties, een algemeen Kamerdebat, of een stemming in de Tweede Kamer. Na instemming door de Tweede Kamer zal ook de Eerste Kamer nog moeten stemmen over dit wetsvoorstel.

Informatiebijeenkomsten

De minister van IenW heeft aangegeven dat na instemming door de Tweede Kamer ze het voorbereiden van de implementatie zal starten, waaronder informatiebijeenkomsten voor betrokken partijen.

Bron: Fedecom

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Revisie: Update: Registratie- én kentekenplicht la

Revisie: Update: Registratie- én kentekenplicht landbouwvoertuigen

11 jun 2019 Bericht
Revisie: Update: Registratie- én kentekenplicht landbouwvoertuigen
Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsve

Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsverhoging landbouwwerktuigen ingediend

18 apr 2019 Bericht
Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsverhoging landbouwwerktuigen ingediend
APK-keuring stallen: Opeenstapeling van onhaalbare

APK-keuring stallen: Opeenstapeling van onhaalbare en onbetaalbare maatregelen

6 jun 2018 Bericht
APK-keuring stallen: Opeenstapeling van onhaalbare en onbetaalbare maatregelen


Vakpartner Nieuws

Binnen één week met 2 liter per koe per dag gesteg

Binnen één week met 2 liter per koe per dag gestegen

17 sep 2019 Bericht Lely Vector
Binnen één week met 2 liter per koe per dag gestegen
Broei komt nog steeds vaker voor dan u denkt!

Broei komt nog steeds vaker voor dan u denkt!

17 sep 2019 Bericht
Broei komt nog steeds vaker voor dan u denkt!
Onkruidbestrijding ook in het najaar goed mogelijk

Onkruidbestrijding ook in het najaar goed mogelijk!

27 aug 2019 Advertorial Dow AgroSciences
Onkruidbestrijding ook in het najaar goed mogelijk!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies