Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsverhoging landbouwwerktuigen ingediend

18 apr 2019

Bericht

Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsve

Het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van APK-richtlijn 2014/45/EU en voornoemde maatregelen is op 11 april de Tweede Kamer aangeboden, nadat de ministerraad op 5 april hiermee instemde. In de memorie van toelichting beschrijft de minister dat Nederland de Europese wet- en regelgeving dient uit te voeren.

Dit betekent dat vanaf de nog vast te stellen datum van in werking treden nieuwe (land)bouwvoertuigen worden gekentekend én alle in bedrijf zijnde landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid, waarmee op de openbare weg word gereden, vóór 20 mei 2020 moeten worden geregistreerd. Eigenaren dienen hun voertuigen te registreren bij de RDW.

De formele route van het wetsvoorstel omvat behandelen en stemmen in de Tweede Kamer en aansluitend behandelen en stemmen in de Eerste Kamer. De minister vraagt de Kamers om een spoedige behandeling, zodat de wet dit vroege najaar in werking kan treden én de termijn tot 20 mei 2020 kan worden gebruikt om alle bestaande (land)bouwvoertuigen te registreren.

Maatregelenpakket

Het pakket van maatregelen betreft:

  • APK-plicht voor landbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Vrijgesteld van de APK-plicht zijn ‘voertuigen die voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijdoeleinden worden gebruikt, doch alleen op het grondgebied van de betrokken lidstaat en hoofdzakelijk op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers. Een dergelijke vrijstelling is afhankelijk van het gebruik van het voertuig op dat moment en kan alleen bij staandehouding worden vastgesteld’.
  • Ketenplicht voor nieuwe landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken. Ingangsdatum nog vast te stellen. Uitgezonderd van de registratie- en kentekenplicht zijn motorrijtuigen waarvoor geen T-rijbewijsplicht geldt.
  • De maximum rijsnelheid voor (land)bouwvoertuigen wordt 40 km/u. Voertuigen of voertuigcombinaties die sneller rijden dan 25 km/u, moeten zijn voorzien van een kentekenplaat.
  • Vrijwillig kentekenen om een (breedte)ontheffing te verkrijgen, via een centraal loket bij de RDW.
  • Vrijwillig kentekenen om met voertuigen in onze buurlanden te mogen rijden.
  • Een witte volgplaat op aanhangwagen en/of verwisselbare getrokken uitrustingsstukken indien de kentekenplaat van het trekkende motorrijtuig niet zichtbaar is.
  • Alle (land)bouwvoertuigen op de openbare weg moeten vanaf 1 januari 2025 verplicht een kentekenplaat voeren.
  • De voertuigcategorie mobiele machines (MM) wordt geïntroduceerd, deze komt in de plaats van de voertuigcategorie motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).

Nb: (Land)bouwvoertuigen die niet op de openbare weg komen, kennen geen plicht om te registreren of te kentekenen.

Bron: Fedecom


Gerelateerde artikelen

Nieuw wetsvoorstel voor kentekenplicht trekkers

Nieuw wetsvoorstel voor kentekenplicht trekkers

15 nov 2018 Bericht
Nieuw wetsvoorstel voor kentekenplicht trekkers
APK-keuring stallen: Opeenstapeling van onhaalbare

APK-keuring stallen: Opeenstapeling van onhaalbare en onbetaalbare maatregelen

6 jun 2018 Bericht
APK-keuring stallen: Opeenstapeling van onhaalbare en onbetaalbare maatregelen
CUMELA: "Nu kenteken voor (land)bouwvoertuigen!"

CUMELA: "Nu kenteken voor (land)bouwvoertuigen!"

15 dec 2017 Bericht
CUMELA: "Nu kenteken voor (land)bouwvoertuigen!"


Vakpartner Nieuws

Binnen één week met 2 liter per koe per dag gesteg

Binnen één week met 2 liter per koe per dag gestegen

17 sep 2019 Bericht Lely Vector
Binnen één week met 2 liter per koe per dag gestegen
Broei komt nog steeds vaker voor dan u denkt!

Broei komt nog steeds vaker voor dan u denkt!

17 sep 2019 Bericht
Broei komt nog steeds vaker voor dan u denkt!
Onkruidbestrijding ook in het najaar goed mogelijk

Onkruidbestrijding ook in het najaar goed mogelijk!

27 aug 2019 Advertorial Dow AgroSciences
Onkruidbestrijding ook in het najaar goed mogelijk!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies