Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend

11 jun 2019

Bericht

Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsop

Het kabinet wil dat er per 1 januari 2020 een minimumprijs komt voor CO2 die in Nederland wordt uitgestoten met elektriciteitsproductie. Op 4 juni hebben staatssecretaris Snel van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hierover een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze CO2-minimumprijs wil het kabinet bedrijven prikkelen om te verduurzamen. 

De maatregel

De maatregel hangt samen met de EU ETS-prijs, de prijs voor emissierechten. In het EU ETS worden emissierechten verhandeld, waarbij door deelnemers voor iedere ton CO2 die zij uitstoten één emissierecht moet worden ingeleverd. Vragers en aanbieders handelen in deze rechten en zo komt op de markt een prijs tot stand. Omdat deze prijs sterk fluctueert, kiest dit kabinet voor de invoering van een minimum CO2-prijs, oplopend van 12,30 euro in 2020 tot 31,90 euro in 2030. Wanneer de EU ETS-prijs onder deze minimumprijs uitkomt, wordt deze aangevuld met een nationale CO2-belasting. De verwachting is dat de komende jaren de EU ETS-prijs niet onder de minimumprijs zakt.

Met de invoering van de minimum CO2-prijs

De minimumprijs geldt voor alle bedrijven die elektriciteit opwekken en onder het EU ETS vallen. Dit betekent dat naast energiecentrales ook de uitstoot bij elektriciteitsopwekking in de industrie wordt belast zoals bij bedrijven in de chemie, producenten van voedingsmiddelen en papierproductie. De maatregel gaat gelden voor ongeveer 135 bedrijven die (mede) elektriciteit opwekken. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) zal de belasting gaan uitvoeren.Met de invoering van de minimum CO2-prijs hoopt Nederland ook andere EU-lidstaten te stimuleren om over te gaan op een nationale beprijzing. Nederland zet zich hier ook actief voor in. Zo organiseert Nederland in juni een internationale conferentie over de invoering van een Europese vliegbelasting en CO2-beprijzing. Naast de invoering van deze minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking, werkt het kabinet in het kader van het klimaatakkoord aan een verstandige CO2 heffing voor de industrie.

Bron: Rijksoverheid

 

Deel dit artikel

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Kringlooplandbouw en klimaatambities bieden kans v

Kringlooplandbouw en klimaatambities bieden kans voor ondernemers

24 mei 2019 Bericht
Kringlooplandbouw en klimaatambities bieden kans voor ondernemers
Oplossing vertrouwenskwestie bij afspraken klimaat

Oplossing vertrouwenskwestie bij afspraken klimaat ligt voor de hand

10 mei 2019 Bericht
Oplossing vertrouwenskwestie bij afspraken klimaat ligt voor de hand
Het Nederlandse klimaatbeleid moet de blik verbred

Het Nederlandse klimaatbeleid moet de blik verbreden

15 apr 2019 Bericht
Het Nederlandse klimaatbeleid moet de blik verbreden


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies