Zorgelijke toestand enkele middelgrote slachthuizen Noord-Nederland

26 feb 2019

Bericht

Zorgelijke toestand enkele middelgrote slachthuize

De NVWA maakt zich zorgen over de naleving met betrekking tot het dierenwelzijn en hygiëne bij enkele middelgrote slachthuizen in het noorden van Nederland. De NVWA heeft kenbaar gemaakt hier geen permanent toezicht te houden. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit licht de Tweede Kamer hierover in.

In de achterliggende jaren zijn er meerdere slachthuizen door de rechter veroordeeld voor gepleegde overtredingen. Zo werden in december 2017 twee veehandelaren een middelgroot slachthuis uit het noorden veroordeeld voor het vervoeren en het ter slacht aanbieden van gewonde en zieke koeien. Vervolgens bleek bij volgende controles dat er opnieuw sprake bleek van desbetreffende overtredingen. In mei 2018 werden een viertal veehandelaren veroordeeld vanwege overtredingen van de dierenwelzijnsregelgeving. In juli werd de eigenaar van een noordelijk slachthuis opnieuw veroordeeld omdat het aan de dierenwelzijn schortte. In oktober heeft het Openbaar Ministerie naar aanleiding van een inval door de NVWA bij een slachthuis in Hoogeveen melding gemaakt dat er verder onderzoek wordt gedaan vanwege fraude en het slachten van te zieke dieren.

Maatregelen NVWA

In aanvulling op het strafrechtelijk onderzoek heeft de NVWA acties uitgezet in de vorm van risicobeoordeling, traceringsonderzoek en medewerking aan een pilot met een mobiele dodingsunit.

Sinds 2014 heeft de NVWA in het kader van het verbeterplan vleesketen het toezicht op slachthuizen geïntensiveerd. Uit de door de NVWA gepubliceerde naleefmonitors blijkt dat zowel bij de roodvlees- als pluimveeslachthuizen de naleving is verbeterd, zowel ten aanzien van hygiëne als dierenwelzijn. Dat laat onverlet dat enkele individuele slachthuizen herhaaldelijk in de fout zijn gegaan. De minister heeft hierboven aangegeven dat daarop door de NVWA en het OM, is en wordt ingegrepen.

"Enkele individuele slachthuizen zijn herhaaldelijk de fout ingegaan"

In vervolg op het verbeterplan vleesketen voert de NVWA enkele verbetertrajecten uit om het toezicht eenduidiger en uniformer uit te voeren. Zo wordt binnen het project Uniform Toezicht Houden het NVWA-optreden op de verschillende slachthuizen door de NVWA gemonitord en geanalyseerd. Ook wordt binnen de NVWA gewerkt aan accreditatie van de uitvoerende teams die toezicht houden op de slachthuizen. Dit moet een eenvormige benadering door NVWAtoezichthouders bevorderen en borgen. De NVWA maakt haar controlebevindingen openbaar. Met de gepubliceerde gegevens geeft de NVWA inzicht in de mate waarin slachthuizen aan de wettelijke vereisten voldoen en laat zij zien welke instrumenten en sancties zij gebruikt om naleving te bevorderen.

Belang dierenwelzijn en voedselveiligheid

Het belang van voedselveiligheid en dierenwelzijn dient boven iedere twijfel verheven te zijn. Daarbij hoort naast een stevige aanpak van overtreders ook een permanente kritische blik op de uitvoering van de eigen werkzaamheden. De interne auditdienst (IAD) van de NVWA toetst in opdracht van de inspecteurgeneraal van de NVWA de hele toezichtsketen van boerderij tot en met slachthuis op eventuele hiaten. Hierbij bekijkt de IAD hoe rollen en verantwoordelijkheden binnen de NVWA ten opzichte van dit deel van de dierlijke keten zijn belegd en gaat na of met de verbetertrajecten de toezichtsketen in de praktijk adequaat is geborgd.  

Het past bij een zelfkritische toezichthouder om interne audits uit te voeren waarbij verbetersuggesties van medewerkers worden meegenomen. Om er zeker van te zijn dat de NVWA de goede stappen heeft ondernomen en onderneemt, heeft de inspecteur-generaal van de NVWA de secretaris-generaal van mijn ministerie verzocht een onafhankelijk extern onderzoek te laten uitvoeren naar de gang van zaken rond (signalen over) de noordelijke slachthuizen en de wijze waarop de NVWA hierop heeft gereageerd. In het onderzoek zullen ook de vragen van de leden Geurts en De Groot, voor zover ze aan dit onderzoek raken, worden betrokken. Over de uitkomsten van het onderzoek zal de minister de Tweede Kamer voor de zomer informeren.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Naleving slachthuizen hoog, maar het kan nog beter

Naleving slachthuizen hoog, maar het kan nog beter

29 jan 2019 Bericht
Naleving slachthuizen hoog, maar het kan nog beter
Schouten wilt dat slachthuizen beter in de gaten w

Schouten wil dat slachthuizen beter in de gaten worden gehouden.

7 sep 2018 Bericht
Schouten wil dat slachthuizen beter in de gaten worden gehouden.
Naleving hygiëne en dierenwelzijn bij slachthuizen

Naleving hygiëne en dierenwelzijn bij slachthuizen openbaar

30 aug 2018 Bericht
Naleving hygiëne en dierenwelzijn bij slachthuizen openbaar


Vakpartner Nieuws

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

20 feb 2020 Bericht
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!
Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan kla

Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan klauwlijm

19 feb 2020 Bericht
Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan klauwlijm
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

7 feb 2020 Bericht Barenbrug
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies