Zuivelketen boekt vooruitgang op duurzaamheidsthema’s

28 jan 2019

Bericht

Zuivelketen boekt vooruitgang op duurzaamheidsthem

De Nederlandse zuivelketen heeft in 2017 op veel duurzaamheidsthema’s vooruitgang geboekt. De afstand tot doelen is daarmee verkleind en bij drie thema’s zijn de doelen reeds gerealiseerd, zo blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de verduurzaming van de zuivelketen.

Melkveehouders en zuivelondernemingen streven gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. Daarvoor hebben hun belangenorganisaties LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie de Duurzame Zuivelketen opgezet. Jaarlijks laten zij de verduurzaming van de zuivelketen onafhankelijk beoordelen door Wageningen Economic Research.

In de rapportage over 2017 constateert het onderzoeksinstituut dat de zuivelketen op alle thema’s waarop zij actief is, flinke inspanningen levert om de gestelde doelen te realiseren. Het fosfaatreductieplan had in 2017 grote invloed op de resultaten. Dit plan leidde onder andere tot minder melkkoeien, een lagere jongveebezetting en een hogere melkproductie per koe. Dat was gunstig voor diverse doelen die de zuivelsector nastreeft. Zo daalde de fosfaatexcretie van de melkveestapel naar 86,8 mln. kg. Ook nam de uitstoot van broeikasgassen in 2017 af. De uitstoot die wordt toegerekend aan boerderijmelk daalde met 5,5% tot 1.143 gram CO2 per kilogram meetmelk. De carbon footprint van de hele keten (van de productie van voer en andere aangevoerde grondstoffen tot en met de verwerking en verpakking van de melk in de fabriek) werd 2,8% kleiner ten opzichte van 2016. Tegelijkertijd maakte de zuivelketen in 2017 meer gebruik van duurzame energie. Op basis van voorlopige cijfers is ook uitstoot van ammoniak afgenomen.

Afname aantal melkkoeien

De afname van het aantal melkkoeien was ongunstig voor de gemiddelde levensduur van de melkveestapel, die gedaald is. De doelen op de thema’s verantwoord antibioticagebruik, energie-efficiëntie en verantwoorde soja zijn gehaald. De doelstelling bij weidegang was in 2017 binnen handbereik.

Om ook de overige doelen te kunnen behalen beveelt Wageningen Economic Research de Duurzame Zuivelketen aan de huidige werkwijze voort te zetten. Die geeft melkveehouders inzicht in hun duurzaamheidsprestaties en biedt hen handelsperspectief voor verbetering, gestimuleerd door prikkels om de verandering daadwerkelijk door te voeren.

Bron: NZO, 23-01-2019


Gerelateerde artikelen

Zuivelmarkt: 99 % van de overheidsvoorraden magere

Zuivelmarkt: 99 % van de overheidsvoorraden magere melkpoeder verkocht

25 jan 2019 Bericht
Zuivelmarkt: 99 % van de overheidsvoorraden magere melkpoeder verkocht
Melkprijzen nog steeds allemaal in de plus

Zuivelnoteringen nog steeds allemaal in de plus

23 jan 2019 Bericht
Zuivelnoteringen nog steeds allemaal in de plus
Zuivelnoteringen blijven plussen

Zuivelnoteringen blijven plussen

17 jan 2019 Bericht
Zuivelnoteringen blijven plussen


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies