10% minder ammoniakuitstoot in landbouw

4 feb 2020

Bericht

10% minder ammoniakuitstoot in landbouw

Bij het uitrijden van mest op grasland is de uitstoot van ammoniak 10% lager dan gedacht. Dat blijkt uit nieuwe analyse van 160 ammoniakproeven met een verbeterde rekenmethode door Wageningse onderzoekers.

Dat de stikstofuitstoot lager uitvalt dan verwacht, was vorig jaar al bekend voordat de Raad van State het PAS-beleid afschoot, schrijft Wagenings Universiteitsblad Resource. Maar voordat de onderzoekers de resultaten konden publiceren in het tijdschrift Soil Use and Management, moest het onderzoek eerst door vakgenoten onder de loep genomen. Resource gaat in een artikel in op dit onderzoek en legt uit hoe ammoniakemissie berekend wordt.

Metingen

Om de ammoniakemissie te berekenen wordt veldonderzoek uitgevoerd volgens de Integral Horizontal Flux-methode die ook in andere landen wordt toegepast. De mest wordt daarbij uitgereden in een cirkel met een diameter van 50 meter. Midden in de cirkel staat een mast die ammoniakconcentraties meet op verschillende hoogtes. En ver buiten de cirkel staat nog een mast die de achtergrondconcentratie van de ammoniak in de lucht meet.

Omdat er de afgelopen jaren kritiek geuit werd op de betrouwbaarheid van de berekening van de ammoniakemissies, hebben de onderzoekers de onderzoeksresultaten opnieuw onder de loep genomen. De conclusie was dat de methode wel deugde. Maar nadat ze cijfers opnieuw onder de loep namen, zagen ze dat de berekening beter kon. 160 ammoniakproeven werden opnieuw geanalyseerd met als resultaat dat ze op een 10% lagere ammoniakemissie in het veld uitkwamen.

Emissiearm bemesten

Als melkveehouders mest op het land brengt met een zodenbemester, is de emissiefactor niet 19% maar circa 17%, zegt onderzoeker Jan Huijsmans in het artikel. En bij bovengronds mest uitrijden is de emissiefactor 63% in plaats van 70%. Die cijfers kloppen alleen als boeren zich bij het emissiearm bemesten aan de regels houden.

Bron: Groenkennisnet

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Veehouderijcontroles van start

Veehouderijcontroles van start

4 feb 2020 Bericht
Veehouderijcontroles van start
Fliegl Agrartechniek lanceert de eerste Fliegl sch

Fliegl Agrartechniek lanceert de eerste Fliegl schotelstrooiers

4 feb 2020 Bericht
Fliegl Agrartechniek lanceert de eerste Fliegl schotelstrooiers
Resultaten onderzoek: Kansen voor samenwerking tus

Kansen voor samenwerking tussen agrarische ondernemers in Zuid-Holland

4 feb 2020 Bericht
Kansen voor samenwerking tussen agrarische ondernemers in Zuid-Holland


Vakpartner Nieuws

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruid

Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

1 apr 2020 Bericht Dow AgroSciences
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies