80.000 hectare duurzamere agrarische productie voor PlanetProof

5 feb 2020

Bericht

80.000 hectare duurzamere agrarische productie voo

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof zorgt voor verduurzaming van de agrarische sector in Nederland en andere Europese landen. Per 1 januari 2020 is er bijna 35.000 hectare plantaardige productie waarop volgens de eisen van het keurmerk wordt geteeld, en ruim 44.000 hectare duurzamer beheerd land voor melkkoeien.

Het keurmerk van Stichting Milieukeur (SMK) levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de Kringloopvisie van minister Schouten. On the way to PlanetProof gecertificeerde bedrijven voldoen immers aan bovenwettelijke eisen en leveren daarmee een extra bijdrage aan schone lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, natuur op het landbouwbedrijf, diergezondheid en dierenwelzijn, en recycling.

Grafiek 1: Groei areaal On the way to PlanetProof voor plantaardige producten en melkvee

Enorme groei deelnemers

Per januari 2020 zijn er bijna 1.300 Nederlandse telers die hun plantaardige productie verduurzamen op basis van de criteria van On the way to PlanetProof. Dit zijn de bedrijven die een grote bijdrage leveren aan de verbetering van onze leefomgeving. In Nederland gaat het om de teelt van aardappelen, groenten, fruit en sierteeltproducten, met in totaal ruim 31.000 hectare. Buiten Nederland zijn er 145 gecertificeerde telers, waarvan het merendeel in Spanje, met in totaal bijna 3.200 hectare. Zij zorgen met name in het winterseizoen voor de aanvoer van On the way to PlanetProof geteelde groenten. Ook zijn er nog ruim 70 handelsbedrijven in Nederland en buitenland gecertificeerd.

Tabel 1: Groei aantal bedrijven met een On the way to PlanetProof certificaat

Tabel 2: Areaal aandeel On the way to PlanetProof in Nederland

Areaal On the way to PlanetProof in Nederland

Ook zuivel en eieren

Eind 2018 is ook de zuivelsector gestart met verduurzaming door middel van certificering voor On the way to PlanetProof. Inmiddels zijn er 3 zuivelketens met hun melkveehouders (circa 700) gecertificeerd op een oppervlakte van circa 44.000 hectare duurzamer beheerd land.

Van de geproduceerde melk is een groot assortiment zuivelproducten met een On the way to PlanetProof certificaat verkrijgbaar, zowel A-merken, als private labels.

Naast plantaardige producten en zuivel is er ook een groot assortiment eieren verkrijgbaar met het keurmerk On the way to PlanetProof, zoals de merken Rondeel, Kipster, Eike, Zorgeieren, Oerei en Blije kip. Deze zuivel en eieren zijn geproduceerd met bovenwettelijke eisen op het gebied van klimaat, milieu en dierenwelzijn en diergezondheid.

Verkrijgbaarheid

Het keurmerk On the way to PlanetProof is steeds meer zichtbaar in de schappen van de supermarkten. Er wordt een ruim assortiment aardappelen, groenten, fruit, zuivel en eieren als verpakt product aangeboden met het logo On the way to PlanetProof.

Voor de verkoop van onverpakte producten is de retail gebonden aan strenge regels. Om deze ‘losse’ producten te mogen aanbieden als On the way to PlanetProof moeten ook supermarkten hiervoor het certificaat behalen. Daarmee wordt geborgd dat een consument ook werkelijk een On the way to PlanetProof product koopt. Onlangs heeft Aldi als eerste grote supermarkt in Nederland dit certificaat behaald en kan nu dus alle aardappelen, groenten en fruit – los en onverpakt – als On the way to PlanetProof aanbieden. Eerder al was alleen de winkelketen Marqt hiervoor gecertificeerd.

Bron: PlanetProof

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Superunieleden verduurzamen zuivel- en kaasschap v

Superunieleden verduurzamen zuivel- en kaasschap verder met PlanetProof-zuivel van Melkan

29 apr 2019 Bericht
Superunieleden verduurzamen zuivel- en kaasschap verder met PlanetProof-zuivel van Melkan
Column: De mens misbruikt onze planeet aarde!

Column: De mens misbruikt onze planeet aarde!

21 mrt 2019 Bericht
Column: De mens misbruikt onze planeet aarde!
Produceren volgens het PlanetProof-keurmerk: iets

Produceren volgens het PlanetProof-keurmerk: iets voor u?

19 feb 2019 Bericht
Produceren volgens het PlanetProof-keurmerk: iets voor u?


Vakpartner Nieuws

Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologisch

Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw

9 jul 2020 Bericht Dow AgroSciences
Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw
“Blij dat we hebben doorgezet”

“Blij dat we hebben doorgezet”

9 jul 2020 Bericht
“Blij dat we hebben doorgezet”
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies