Agrarische grondprijs weer goed, grasland blijft achter

5 feb 2020

Bericht

Agrarische grondprijs hersteld, grasland blijft ac

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2019 met 4% gestegen: van € 62.200 per ha in het derde kwartaal naar € 64.700 per ha in het vierde kwartaal. Over heel 2019 is de grondprijs uitgekomen op € 61.900, 1,6% hoger dan in 2018 (€ 60.900 per ha).

heel

Prijzen van bouwland en grasland 

De gemiddelde prijs van bouwland is in het vierde kwartaal van 2019 heel licht (1%) gedaald tot € 73.000 per ha. Over heel 2019 noteert bouwland een gemiddelde prijs € 71.200 per ha, ruim 3% meer dan in 2018 (€ 68.900 per ha). 

In het vierde kwartaal van 2019 is de prijs van grasland met 6% toegenomen tot € 57.700. Over heel 2019 ligt de gemiddelde grondprijs van grasland op € 56.500, een fractie boven de gemiddelde prijs in 2018 (€ 56.000 per ha). 

De prijs van snijmaisland is in het vierde kwartaal van 2019 afgenomen tot € 66.300 per ha, 2,5% minder dan in het derde kwartaal (€ 68.000 per ha). De prijs van dit grondgebruik is niet afzonderlijk in figuur 1 opgenomen, maar onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond. 

Grondmobiliteit 

In het vierde kwartaal van 2019 is 17% minder landbouwgrond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 9.500 ha en 11.400 ha. Door het seizoenspatroon - waarbij de handel in het derde kwartaal op een laag pitje staat - is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol. In heel 2019 is 29.400 ha grond verhandeld. Dat is veel minder dan in 2018 én 2017, toen 35.600 ha en 34.400 ha is overgedragen. De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – is afgenomen van 2,0% in 2018 tot 1,7% in 2019.

heel

Regionale grondprijzen

Aan de hand van vier landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid op de agrarische grondmarkt. Deze landsdelen zijn opgebouwd uit de 14 groepen van landbouwgebieden. Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs; in 2019 lag deze 15% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; over heel 2019 lag deze 12% onder het landelijk gemiddelde. 

Heel

Landsdeel Noord  
De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord is in het vierde kwartaal van 2019 met 13% gestegen: van € 53.700 in het derde kwartaal van 2019 tot € 60.600 per ha. Over heel 2019 komt de gemiddelde prijs uit op € 54.600 euro per ha; bijna 2% hoger dan in 2018 (€ 53.700 euro per ha). 
De grondmobiliteit is in landsdeel Noord met 22% afgenomen: van 9.400 ha in 2018 tot 7.300 ha in 2019. De relatieve grondmobiliteit nam af van 1,7% naar 1,3%. 

Landsdeel Oost  
In landsdeel Oost is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2019 met 6% afgenomen: van € 67.900 (derde kwartaal 2019) tot € 64.000 per ha. Over het gehele jaar 2019 is de gemiddelde grondprijs in Oost uitgekomen op € 63.400 per ha; bijna 3% meer dan in 2018 (€ 61.700 per ha). 
Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Oost gezakt van 10.300 ha in 2018 tot 9.000 ha in 2019 (-13%). De relatieve grondmobiliteit is gedaald van 1,9% naar 1,7%. 

Landsdeel West  
In landsdeel West is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2019 met 6% gestegen: van € 51.200 (derde kwartaal 2019) tot € 54.400 per ha. Het jaargemiddelde voor 2019 bedraagt € 57.200 per ha, vrijwel gelijk aan dat in 2018. 
De grondmobiliteit is in landsdeel West met 27% afgenomen: van 4.900 ha in 2018 tot 3.600 ha in 2019. De relatieve grondmobiliteit nam af van 2,3% naar 1,8%. 

Landsdeel Zuid  
In landsdeel Zuid is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2019 uitgekomen op € 72.000, vrijwel gelijk aan de prijs in het derde kwartaal. Over heel 2019 ligt de gemiddelde grondprijs op € 71.100 per ha en daarmee op het niveau van 2018. 
Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid 14% gedaald: van 11.000 ha in 2018 tot 9.500 ha in 2019. De relatieve grondmobiliteit is gezakt van 2,3% naar 2,0%. 

Bron: Agrimatie

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

10% minder ammoniakuitstoot in landbouw

10% minder ammoniakuitstoot in landbouw

4 feb 2020 Bericht
10% minder ammoniakuitstoot in landbouw
Slimme Landbouw in Europa

Slimme Landbouw in Europa

3 feb 2020 Bericht
Slimme Landbouw in Europa
BES leidt tot beste grasopbrengsten

BES leidt tot beste grasopbrengsten

31 jan 2020 Bericht
BES leidt tot beste grasopbrengsten


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies