Agro-Vertrouwensindex: Melkveehouders verwachten verbetering

28 jul 2020

Bericht

Agro-Vertrouwensindex: Melkveehouders verwachten v

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het tweede kwartaal van 2020 enigszins hersteld. De Agro-Vertrouwensindex steeg met ruim 8 punten en kwam uit op +4 punten. Na een meting vlak na het eerste kwartaal was de index gezakt tot -4 punten.

Alle gepresenteerde sectoren lieten enig herstel van vertrouwen zien, behalve in de varkenshouderij waar het vertrouwen sterk afnam. Alleen het vertrouwen van akkerbouwers is nog negatief, ondanks een klein herstel in het tweede kwartaal van 2020. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO-Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research.

Verschillende factoren

De enquête is verstuurd op 1 juli en het panel kon tot 19 juli zijn mening geven. Er hebben 548 bedrijven deelgenomen. In de enquête wordt niet gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Deze wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals de coronacrisis, weersomstandigheden, handelsbarrières, beleid of de eigen bedrijfssituatie.

Vertrouwen melkveehouders schommelt flink

Het vertrouwen onder melkveehouders was in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald onder invloed van de middellange termijn verwachting. De vertrouwensindex van de melkveehouderij daalde toen met 16 punten. Hiermee daalde de index voor het eerst sinds de metingen begonnen onder het nulpunt. Uit de recent gehouden enquête, vlak na het tweede kwartaal, is gebleken dat de index door diezelfde middellange termijn index in het tweede kwartaal van 2020 juist weer is gestegen tot 7 punten. In de laatste vier kwartalen schommelde de vertrouwensindex sterk.  

Stemmingsindex gedaald

De stemmingsindex daalde in het tweede kwartaal met 4 punten tot 16 punten en kwam daarmee op het gemiddelde niveau van de totale land- en tuinbouw. De index die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft ligt echter onder het langlopende gemiddeld van 22 punten.

Conjunctuurindex in de min

De conjunctuurindex die ondernemers terug laat kijken op de laatste 12 maanden daalde sterk. Vooral de opbrengstprijs werd veel lager beoordeeld dan een kwartaal eerder. Omdat ook de productie wat kromp en de kosten stegen werden omzet en winst sterk lager beoordeeld. De index staat nu op -31 punten. Voor een dergelijk lage score moeten we terug naar het 3de kwartaal van 2016. 

De index die de verwachte economische bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar weergeeft, is in het tweede kwartaal van 2020 sterk gestegen. In het vorige kwartaal daalde de index met 27 punten. Desondanks is de index nog negatief (-1 punt). Het langlopende gemiddelde voor deze sector is 7 punten. 

Bron: Agrimatie

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2019

Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2019

3 apr 2020 Bericht
Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2019


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies