Gebiedsgericht stikstof inzetten door meststrippen

24 mrt 2020

Bericht

Gebiedsgericht stikstof inzetten door meststrippen

Mestraffinage door het inzetten van een meststripper kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem. Vanwege de gebruiksnormen en de hoeveelheid nutriënten die gewassen en bodems op kunnen nemen, zal er specifiek en gericht bemest moeten worden.

Door de stikstof uit drijfmest of digestaat te strippen, wordt het ammoniakdeel uit de mest gehaald en is er minder emissie en uitspoeling. Door de techniek op het eigen erf of binnen een gebiedscollectief in te zetten als brongerichte maatregel worden de voordelen nog groter.

Stikstofgebruiksnormen

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor plantengroei en essentieel voor de vorming van eiwitten, samen met fosfaat. Boven de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest mag alleen kunstmest worden gebruikt om aan de stikstofbehoefte van gewassen te voldoen. Harm Wientjes, specialist mestverwerking bij DLV Advies: "De beperkende factor bij het uitrijden van dierlijke mest is vaak stikstof. Mest moet worden afgevoerd terwijl stikstofkunstmest moet worden aangekocht en de fosfaat juist wel had mogen blijven. Door stikstof te strippen uit dierlijke mest waarmee een stikstofconcentraat wordt gemaakt, kunnen de nutriënten gerichter op het bedrijf voor de bemesting worden ingezet."

Ammoniumstikstof als kunstmest

De vraag is natuurlijk of en wanneer de geconcentreerde ammoniumstikstof als kunstmest aangewend mag worden. "Mag je ammoniumstikstof als kunstmest aanwenden, dan waardeer je dierlijke mest op tot kunstmest en houd je mestplaatsingsruimte over. Mag het niet, dan gaat het ten koste van de mestplaatsingsruimte en is het beter om het concentraat af te zetten", aldus Wientjes. De voordelen zijn dan wel dat een groot deel van je overschot stikstof in een klein volume hebt zitten waardoor de afvoer veel kosteneffectiever kan en de organische stof en de overige mineralen blijven behouden.

Wat doet een meststripper?

Wientjes: "Bij het uitrijden van drijfmest gaat een deel van de stikstof verloren in de vorm van ammoniak die vervliegt. Door het gebruik van een stripper voorkom je het vervluchtigen van de ammoniak. Voordat mest door een meststripper kan, moet het gescheiden worden in een dunne en dikke fractie. De dunne mestfractie met vooral minerale stikstof gaat door een stripkolom die de ammoniakale stikstof uit de mest stript en vastlegt in het ammoniumsulfaat waardoor deze niet meer kan vervliegen. Fosfaat, organische stikstof en kali blijven in het effluent achter en kunnen zo als basismeststof op het bedrijf worden benut. Het voordeel is dat het merendeel van het volume en van de organische stof en sporenelementen voor het bedrijf behouden blijven." 

Opbrengsten

De vraag is of het ammoniumsulfaat met de ammoniakale stikstof als kunstmest mag worden toegepast en het predicaat organische mest kwijt raakt. Maar zelfs als het organische mest blijft zijn er opbrengsten. Door mest te scheiden en het daarna te verwerken, kun je stikstof afvoeren zonder dat er ook een grote hoeveelheid fosfaat verdwijnt van het erf en je kunt meer kuub mest kwijt op eigen land. Mest die al deels is bewerkt, kan alternatieve afzetkanalen in. Ook kan de melkveehouder de dikke fractie bij akkerbouwers in de buurt kwijt of iets verdienen aan de organische mestkorrels die eruit rollen.

Innovatieve projecten

Wientjes: “Ingedikte fosfaatr?ke dikke fractie vindt haar weg inmiddels wel naar het buitenland, particulieren of naar composteerders. Het is vooral stikstof die beperkend is op melkveebedr?ven, zeker als de derogatie ook verder wordt beperkt. Dan moéten veel melkveehouders wel aan de slag. Het gaat er vooral om een technische oplossing te vinden voor de stikstofr?ke dunne fractie. Op dit moment zijn er binnen DLV Advies verschillende projecten waarin we aan de slag zijn met een meststripper."

Meer weten?

Wilt u meer weten over een meststripper, neem dan contact op met Harm Wientjes van DLV Advies.

Bron: DLV Advies


Gerelateerde artikelen

LTO Noord blij dat MOB spoedprocedure over beweide

LTO Noord blij dat MOB spoedprocedure over beweiden en bemesten intrekt

13 mrt 2020 Bericht
LTO Noord blij dat MOB spoedprocedure over beweiden en bemesten intrekt
Herbezinning mestbeleid vraagt integrale blik

Herbezinning mestbeleid vraagt integrale blik

13 mrt 2020 Bericht
Herbezinning mestbeleid vraagt integrale blik
Eerst mest uitrijden of eerst onkruidbestrijding?

Eerst mest uitrijden of eerst onkruidbestrijding?

11 mrt 2020 Bericht Dow AgroSciences
Eerst mest uitrijden of eerst onkruidbestrijding?


Vakpartner Nieuws

Kostenplaatje van belang bij aanschaf automatisch

Kostenplaatje van belang bij aanschaf automatisch voersysteem

7 apr 2020 Bericht Lely Vector
Kostenplaatje van belang bij aanschaf automatisch voersysteem
Speciale korting voor bezoekers van melkveebedrijf

Speciale korting voor bezoekers van melkveebedrijf.nl

6 apr 2020 Bericht Agridiscounter
Speciale korting voor bezoekers van melkveebedrijf.nl
Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies