Het UBO-register: een aantasting van uw privacy

11 feb 2020

Bericht

Het UBO-register: een aantasting van uw privacy

Wij kunnen er niet een mooi werkwoord van maken maar de meesten van u moeten vanaf 2020 aan de UBO. Dit betekent dat zowel van u als van uw onderneming een aantal gegevens in het UBO-register moeten worden opgenomen. Door deze registratie moet financieel-economische criminaliteit worden tegen gegaan en de doorzichtigheid van het bedrijfsleven worden vergroot. Nog meer dan het afgelopen jaar al het geval was, wordt u ook door andere organisaties gevraagd hun UBO formulier in te vullen.

Wat is UBO UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel in het Nederlands de uiteindelijk belanghebbende. Vanaf 10 januari 2020 zijn BV’s, NV’s, VOF’s, CV’s, maatschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen en stichtingen verplicht om eigenaren en andere personen met zeggenschap binnen de onderneming in een (deels) openbaar register te registreren. Deze verplichting geldt niet voor eenmanszaken!

Met deze maatregel, die voortkomt uit Europese regelgeving, wil de wetgever financieel-economische criminaliteit tegengaan en de transparantie binnen het bedrijfsleven vergroten. Via het UBO-register is van iedere onderneming te achterhalen wie daar een belang van 25 procent of meer in heeft en wie de zeggenschap heeft en daardoor (al dan niet achter de schermen) aan de touwtjes trekt. Het register kent een openbaar deel en een besloten deel. Daarnaast is het bij het opstellen van het register getracht te voldoen aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Openbaar deel

In het voor iedereen toegankelijke deel van het register zijn de volgende gegevens van u te lezen: uw naam, geboorteplaats, geboortemaand- en jaar, nationaliteit en de aard van het economisch belang (25 procent of meer). Op grond van hele bijzondere redenen kunt u de Kamer van Koophandel vragen om uw openbare informatie af te schermen en niet openbaar te maken. Dit kan wanneer er grote en gegronde risico’s op afpersing, ontvoering of chantage zijn. Ook wanneer de UBO-geregistreerde minderjarig of handelingsonbekwaam is, kan hier een beroep op worden gedaan. Instanties zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen wel altijd uw gegevens inzien. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

Niet openbaar deel

Als er een openbaar deel is, is er ook een besloten deel. In dit deel staat uw BSN-nummer, uw geboortedag, uw geboorteland en -plaats, uw woonadres, een afschrift van uw ID en afschriften van de documenten (akten) waaruit uw belang blijkt.

Straffen

U bent verplicht uw medewerking te verlenen aan het invullen en vervolgens het bijhouden van het register. Het niet bijhouden van de gegevens in het register leidt tot een boete of een dwangsom. Het helemaal niet of bewust foutief registreren wordt als een economisch delict beschouwd, met een celstraf van zes maanden, een taakstraf of een geldboete van maximaal 20.750 euro.

Terugmeldplicht

Uw bank, uw belastingadviseur en uw accountant moet zelfstandig ook alle informatie bijhouden die u in het register hebt ingevuld. Wanneer zij constateren dat de gegevens die zij van u hebben niet helemaal gelijkluidend zijn aan de UBO-gegevens, zijn zij verplicht dit te melden aan de Kamer van Koophandel. Het net sluit zich dus altijd linksom dan wel rechtsom om u heen. Overigens is op dit moment nog niet exact bekend hoe de Kamer van Koophandel dit verder gaat controleren en wat de Kamer er mee mag en kan doen.

Ontwijken

Het register is zonder meer een aantasting van uw privacy. In combinatie met de verplichte publicatie van de jaarrekening van uw bedrijf, kan een buitenstaander een aardig beeld krijgen van het financiële wel en wee van uw bedrijf. U en velen met u, zullen dit niet prettig vinden. Voor zover er echter al succesvolle ontsnappingsroutes bestaan, zullen deze routes voor de meeste melkveebedrijven niet geschikt zijn. Werken met bijvoorbeeld buitenlandse rechtsvormen is voor de meeste van u niet weggelegd.

Meer van zulke artikelen lezen? Neem dan nu een abonnement op ons vakblad!

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Vredo Dodewaard zet puntjes op de i voor start bem

Vredo Dodewaard zet puntjes op de i voor start bemestingsseizoen

11 feb 2020 Bericht
Vredo Dodewaard zet puntjes op de i voor start bemestingsseizoen
CETA: niet perfect, maar goed genoeg

CETA: niet perfect, maar goed genoeg

11 feb 2020 Bericht
CETA: niet perfect, maar goed genoeg
Vernieuwde Agridagen aan derde editie toe

Vernieuwde Agridagen aan derde editie toe

11 feb 2020 Bericht
Vernieuwde Agridagen aan derde editie toe


Vakpartner Nieuws

Tips om verliezen van de eerste grassnede te beper

Tips om verliezen van de eerste grassnede te beperken

9 apr 2020 Bericht Dow AgroSciences
Tips om verliezen van de eerste grassnede te beperken
PODCAST: Waarom kiezen voor zwavel bemesting

PODCAST: Waarom kiezen voor zwavel bemesting

8 apr 2020 Bericht Yara
PODCAST: Waarom kiezen voor zwavel bemesting
PODCAST: Bemestingsadvies en de invloed van de Cor

PODCAST: Bemestingsadvies en de invloed van de Coronacrisis

8 apr 2020 Bericht Yara
PODCAST: Bemestingsadvies en de invloed van de Coronacrisis

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies