Informatie omtrent publicatie fosfaatrechten door Minister van LNV onvolledig

14 jan 2020

Bericht

Informatie omtrent publicatie fosfaatrechten door

Direct nadat bekend werd dat RVO op 15 januari alle bedrijven openbaar gaat maken die fosfaatrechten hebben ontvangen in 2018, heeft de DDB juridisch advies ingewonnen. En alhoewel in de brief van RVO gesteld wordt dat bezwaar maken niet mogelijk is, heeft RVO in de brief niet alle mogelijkheden om publicatie te voorkomen genoemd. En alhoewel de kans wellicht klein is, willen we de Nederlandse (melk) veehouders deze kans niet ontnemen!  

Brief van RVO

In de brief van RVO staat dat de Minister verplicht tot publicatie is op grond van artikel 23 lid 8 van de Meststoffenwet. Volgens de website www.overheid.nl luidt de tekst van genoemd artikellid als volgt: 

“Onze Minister van Economische Zaken maakt binnen zes maanden na de vaststelling van het op het bedrijf rustende fosfaatrecht de gegevens, bedoeld in paragraaf 3.2.7, onderdeel 104, van de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie (PbEU 2014, C 200) bekend. Deze gegevens blijven voor ten minste tien jaar openbaar beschikbaar.” 

DDB en FDF constateren dat in de wet uitsluitend wordt verwezen naar paragraaf 3.2.7, onderdeel 104, van de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie (Richtsnoeren). Ook deze Richtsnoeren hebben zij geraadpleegd. In onderdeel 104 wordt vermeld welke informatie in geval van steunverlening bekend moet worden gemaakt. In onderdeel 106 staat echter dat van publicatie kan worden afgezien indien het steunbedrag lager is dan 500.000,-- EUR. Voor de zekerheid hebben DDB en FDF ook het besluit van de Europese Commissie (Commissie) in staatssteunzaak SA.46349 geraadpleegd. Uit randnummer 78 van dit besluit maken zij op dat de Commissie de fosfaatrechtenregeling enkel heeft getoetst aan de Richtsnoeren. Ten aanzien van de transparantieverplichting wordt in randnummer 137 niet naar andere regels verwezen! 

Voorbeeldbrief 

DDB en FDF hebben daarom een voorbeeldbrief op laten stellen, waarmee iedere (melk)veehouder het verzoek om niet te publiceren, bij de minister van LNV neer kan leggen. Zij raden alle (melk) veehouders aan dit te doen. En wel vóór 15 januari 2020 via het contactformulier op www.rvo.nl. De link naar deze brief is te downloaden via de site van de DDB.

In de voorbeeldbrief moet onder andere door u een berekening van de waarde van de fosfaatrechten ingevuld worden om zo aan te tonen dat u niet boven de 500.000 euro grens komt. Dat kunt u doen door in eerste instantie de boekwaarde te noemen: die is 0. De waarde van de rechten was bij toekenning eveneens 0. Maar de kans is best groot dat de minister daarmee niet akkoord gaat, dus kunt u de waarde die uw fosfaatrechten volgens u hebben, verminderen met de 20 procent afroming door de overheid en verminderen met het percentage bij fiscale bedrijfsbeëindiging: die is afhankelijk van de belastingschijf.  

Opschorting van publicatie

Tevens sturen de DDB en FDF d.d. 14 januari een brief aan minister Schouten met het dringende verzoek tot opschorting van publicatie tot er voor alle (melk)veehouders duidelijkheid is met betrekking tot de afhandeling van hun verzoek. Om te voorkomen dat de Nederlandse overheid ten opzichte van haar burgers, weer de fout in gaat!  Op het moment dat deze brief is bezorgd, zullen wij die publiceren. Wij vinden het bijzonder kwalijk dat RVO de (melk)veehouders niet volledig heeft geïnformeerd. De Nederlandse overheid maakt in deze te veel fouten, een overheidsinstantie onwaardig! In de bijlage en op onze site, vindt u de voorbeeldbrief in Word, die u met persoonlijke gegevens en informatie kunt in- en aanvullen. Pas op: uw verzoek moet vóór 15 januari bij RVO binnen zijn.  

Bron: DDB en FDF


Gerelateerde artikelen

Nieuw ludiek boerenprotest aangekondigd door Agrac

Nieuw ludiek boerenprotest aangekondigd door Agractie

14 jan 2020 Bericht
Nieuw ludiek boerenprotest aangekondigd door Agractie
Onderzoeksteam verwacht enkele weken nodig te hebb

Onderzoeksteam verwacht enkele weken nodig te hebben voor analyse vrijgegeven stikstofdata RIVM

13 jan 2020 Bericht
Onderzoeksteam verwacht enkele weken nodig te hebben voor analyse vrijgegeven stikstofdata RIVM
Gemeenten eisen stikstofberekening voor bouwen

Gemeenten eisen stikstofberekening voor bouwen

24 dec 2019 Bericht
Gemeenten eisen stikstofberekening voor bouwen


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies