Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van stikstofruimte uit landbouw bij extern salderen

17 feb 2020

Bericht

Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van

Driehonderdvijftig miljoen euro wil het Kabinet op tafel leggen om veebedrijven bij Natura2000 weg te kopen. Volgens Netwerk GRONDig weggegooid Belastinggeld, want het is uiterst onzeker of landbouwbedrijven de piekbelasters op natuur zijn.

Een dure schijnoplossing zonder bewezen effect. Het kabinet en de Kamer doen er goed aan om de depositiebevindingen van Mesdagfonds af te wachten. Die worden op donderdag 20 februari bekend. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Daarnaast heeft de aangekondigde Stoppersregeling een flink nadeel voor de blijvers: teveel stikstofgebruiksruimte vloeit uit de landbouw.  

Wegvloeien stikstofruimte 

Risico van de huidige, voorgestelde stoppersregeling in de Kamerbrief van vrijdag 8 februari is het wegvloeien van veel stikstofruimte uit de landbouw. Daarbovenop worden ook nog de productierechten ingenomen. Het is volstrekt onduidelijk waar de vrijgekomen stikstofruimte voor gebruikt gaat worden, en welk effect dit op natuur sorteert. Op dit moment wordt het door Netwerk Grondig gelanceerde stikstofregistratie-systeem verder uitgewerkt binnen het Landbouw Collectief (LC) waar GRONDig deel vanuit maakt. Kern van het systeem is dat alle vrijgekomen stikstofruimte van stoppende boeren ondergebracht wordt in een NH3 depositiebank onder regie van de sector zelf. Boeren die op den duur willen ontwikkelen kunnen bij deze bank aankloppen om ruimte uit de bank te verkrijgen. Boeren die willen stoppen kunnen tegen marktconforme vergoeding hun NH3 aan de bank verkopen. Met een depositiebank voor NH3 wordt voorkomen dat de industrie de stikstofruimte bij extern salderen opkoopt uit de landbouw. Voor niet-landbouwactiviteiten zou een eigen NOx depositiebank moeten komen. Zo ontstaat er een duidelijk en logisch schot.  

De kans om de landbouwsector te beschermen

Komende week praat het Landbouw Collectief met gedeputeerden van verschillende provincies en het ministerie LNV over de mogelijkheid van zowel een NH3 als een NOx depositiebank als stikstofregistratiesysteem. De 350 miljoen euro uit de ‘stopperspot’ kan beter ingezet worden voor het opzetten van beide registratiebanken. Daarbij kan het Kabinet beter investeren in de drie maatregelen die het Landbouw Collectief heeft voorgesteld. Samen mét de sector optrekken voor verminderen van NH3 op bedrijfsniveau:  

Oproep aan de Tweede Kamer Netwerk

GRONDig roept de Tweede Kamerleden op om verder te kijken dan de Kamerbrief lang is. ‘Eigenlijk zijn wettelijke (stikstof)maatregelen pas mogelijk als de Mesdag bevindingen openbaar zijn en de registratiesystematiek verder is uitgewerkt,’ aldus Jacob van Emst, bestuurslid Netwerk GRONDig en deelnemer in het Landbouw Collectief (LC). Hij heeft zitting in de werkgroep van het LC over de uitwerking van de depositiebanken. 

Bron: Netwerk GRONDig


Gerelateerde artikelen

Nieuwe stappen stikstofaanpak bieden landbouwsecto

Nieuwe stappen stikstofaanpak bieden landbouwsector perspectief

7 feb 2020 Bericht
Nieuwe stappen stikstofaanpak bieden landbouwsector perspectief
Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zom

Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018

6 feb 2020 Bericht
Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018
STAF wil stikstofmail tussen overheden en institut

STAF wil stikstofmail tussen overheden en instituten inzien

24 jan 2020 Bericht
STAF wil stikstofmail tussen overheden en instituten inzien


Vakpartner Nieuws

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

29 mei 2020 Bericht Lely Vector
Een dag uit het leven van de Lely Discovery
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

22 mei 2020 VideoDow AgroSciences
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in

Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

21 mei 2020 Bericht Barenbrug
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies