Internationale melkprijsvergelijking maart

29 mei 2020

Bericht

Melkprijsvergelijking maart 2020

De berekende voorschotmelkprijzen komen in maart 2020 uit op gemiddeld € 33,26 per 100 kg standaardmelk. Een daling van € 0,97 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in maart 2020 ligt € 0,35 ofwel 1,0% lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Melkprijzen

De berekende voorschotmelkprijzen komen in maart 2020 uit op gemiddeld € 33,26 per 100 kg standaardmelk. Een daling van € 0,97 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in maart 2020 ligt € 0,35 ofwel 1,0% lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Dat de melkprijzen in maart dalen is niet ongewoon. De seizoensmatige stijging van de melkproductie leidt in het voorjaar meestal tot lagere prijzen, die vervolgens na mei weer aantrekken. Door de coronavirus zal 2020 echter geen gewoon jaar worden wat al duidelijk wordt in sommige melkprijsdalingen in maart.

De gemiddelde melkprijs in maart is relatief wel meer gedaald dan gebruikelijk. Naast het seizoenseffect komt dit ook doordat een aantal zuivelondernemingen de melkprijzen hebben verlaagd. Milcobel (-€ 3,00 per 100 kg melk) en de Ierse ondernemingen hebben de melkprijzen het meest verlaagd.

Verwachting melkprijzen

De verwachting is dat de melkprijzen de komende maanden verder gaan dalen. FrieslandCampina heeft voor beide maanden een prijsverlaging aangekondigd van € 1,25 in april en € 2,00 per 100 kg in mei. De melkprijs van Arla blijft in april gelijk, maar daalt in mei met € 1,00. Ook de melkprijzen in Frankrijk dalen de komende maanden. De melkprijs van Savencia daalt in april met € 1,30 en die van Lactalis in april met € 0,50 per 100 kg. De melkprijs van het Duitse DMK blijft in april gelijk.

Op basis van nadere informatie zijn de definitieve nabetalingen over de in 2019 geleverde melk van Arla en FrieslandCampina berekend. Deze komen uit op € 1,43 respectievelijk € 1,31 per 100 kg.

Melkprijs buiten Europa

Na een flinke prijsstijging in 2019 daalt de melkprijs in de Verenigde Staten in 2020 in een rap tempo. Op basis van termijncontracten (futures) zou de melkprijs de komende twee maanden met in totaal zo’n 30% verder kunnen dalen. Het Nieuw-Zeelandse Fonterra – die zo’n 95% van hun zuivelproducten exporteert- heeft de prijsverwachting voor het lopende seizoen niet aangepast. Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat de melkproductie in Nieuw Zeeland omgekeerd aan Europa de komende maanden sterk daalt. De melkprijsverwachting voor het nieuwe melkprijsjaar 2020/21 - dat in juni begint – wordt eind mei bekend gemaakt. De melkprijs van het Zwitserse Emmi daal de komende maanden met € 0,90 in april en € 1,20 in mei.

CAPSA FOOD Spanje

Nieuw in deze melkprijsvergelijking is het Spaanse CAPSA FOOD. CAPSA FOOD is eigendom van de coöperatie Central Lechera Asturiana en verwerkt jaarlijks zo’n 0,9 miljard kg melk voor het overgrote deel afkomstig van melkveehouders in het Noordwesten van Spanje (Galicië en Asturië). CAPSA FOOD is na Lactalis de grootste zuivelverwerker in Spanje. De totale melkproductie in Spanje is zo’n 7 miljard kg melk. Door de opname van CAPSA FOOD wordt meer inzicht verkregen in de melkprijsontwikkeling in Zuid- Europa.

Prijswijzigingen maart 2020 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie:

Milcobel: -3,0

Müller: -0,5
De berekende melkprijs van Müller is exclusief een toeslag van € 1,0 per 100 kg voor het gebruik van GMO vrij veevoer. Alle verwerkte melk is GMO vrij.

DMK Deutsches Milchkontor eG: + 0,5, april ongewijzigd
De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) bonus van € 0,66 voor deelname aan het duurzaamheidsprogramma Milkmaster, maar exclusief de toeslag van € 0,70 voor het gebruik van GMO vrij veevoer. Ongeveer 2/3 van de verwerkte melk is GMO vrij.

Hochwald eG: ongewijzigd
De melkprijs is inclusief een gemiddelde bonus voor het duurzaamheidsprogramma MilchPlus van € 0,59 per 100 kg, maar exclusief de toeslag van € 1,00 per 100 kg voor het gebruik van GMO vrij veevoer. Bijna alle melk is GMO vrij.

Arla: + 1,0 ,april ongewijzigd en mei -1,0
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 1,0 voor deelname aan het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Arlagarden Plus, maar exclusief een bonus van € 1,0 voor het gebruik van GMO vrij veevoer en exclusief een bonus van € 0,5 voor welzijn. De definitieve nabetaling (inclusief ledenobligaties) over de in 2019 geleverd melk is € 1,43 (2018: € 2,30).

Valio: ongewijzigd
De melkprijs is inclusief een bonus van € 2,0 voor deelname aan het duurzaamheids- /diergezondheidsprogramma NASEVA. De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties.

Savencia: -0,5, april -1,3
Danone (A-prijs): ongewijzigd
Lactalis: -0,7, april -0,5 en mei ongewijzigd
Sodiaal (A-prijs): -0,2

Saputo Dairy UK: - 2,6 vooral door een daling van het Britse pond ten opzichte van de euro De basisprijs uitgedrukt in pence per liter wordt tot en met juni niet verlaagd. Wel zullen de berekende melkprijzen dalen door de seizoensheffing vanaf april. De melkprijs is gebaseerd op melkveehouders, die leveren aan de Davidstow kaasfabriek.

Dairygold: -3,0 door een prijsverlaging van -2,0 en een lagere seizoentoeslag De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,1 voor het nationale duurzaamheidsprogramma SDAS, maar exclusief toeslagen voor deelname aan de melkcontrole (0,1) en een diergezondheidsprogramma (0,05).
Glanbia Ingredients Ireland: -4,8 door een prijsverlaging van -2,0 en het vervallen van de seizoenspremie. De melkprijs is inclusief een coöperatie toeslag van € 0,95 en een toeslag van € 0,40 als aandeel in de winst van Glanbia Ireland.
Kerry: -1,7 De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,1 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS.

Granarolo: ongewijzigd

FrieslandCampina: -0,2, april -1,2 en mei -2,0 De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) toeslag van € 0,63 voor weidegang, maar exclusief een toeslag van € 1,0 per 100 kg voor het gebruik van GMO vrij veevoer. De definitieve nabetaling is € 1,31 per 100 kg (2018:€ 0,57) bestaande uit een prestatietoeslag en ledenobligaties.

GEMIDDELD: -0,97

CAPSA FOOD -0,7
De melkprijs van CAPSA FOOD bestaat uit een A- en B- prijs. De A-prijs – voor 70% van de geleverde melk - wordt per kwartaal vastgesteld, terwijl de B – prijs (voor de overige 30% van de melk) gebaseerd is op de marktontwikkelingen van o.a. boter en mager melkpoeder en daardoor maandelijks varieert. De A- en B – prijzen gelden voor melk met 3,20% eiwit en 3,70% vet. Voor hogere/lagere gehalten wordt vanaf april 2019 € 3,00 per % meer/minder uitbetaald voor zowel eiwit als vet. Voor melk met een celgetal lager dan 200,000/ml en een kiemgetal lager dan 50.000/ml wordt een kwaliteitspremie uitgekeerd van € 0,60/100 liter. Omdat LTO standaardmelk een hoger celgetal heeft, wordt deze premie niet meegenomen in de berekende melkprijs. Wel is de aanvulling op de melkprijs van € 1,50 per 100 liter verwerkt in de berekende melkprijs.

Emmi: +0,3 vooral door een stijging van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro, april -0,9 en mei -1,2 De melkprijs is exclusief de toeslag op de A-prijs van c.a. € 2,75 per 100 kg melk voor het nationale duurzaamheidprogramma “swissmilk green”. De melkgeldafrekeningen zijn afkomstig van een melkveehouder, die lid is van een producentenorganisatie die alle melk levert aan Emmi.

Fonterra: -0,7 door koerswijziging De berekende melkprijs is gebaseerd op een verwachte melkprijs van 7,30 (range 7,00-7,60) plus een verwachte winstuitkering van 0,20 (range 0,15-0,25) ofwel in totaal 7,50 NZD per kg milk solids.

USA: -2,2 door prijsverlaging en koerswijziging Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 17,00 in februari naar $ 16,25 per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in maart.

Marktsituatie volgens ZuivelNL

Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

  29/4/2020 25/3/2020 gem 2019
Verse boter in 25 kg kartons 257 330 382
Vol melkpoeder 255 275 293
Mager melkpoeder extra kwaliteit 190 213 213
Weipoeder 70 66 71

De Nederlandse melkaanvoer nam in maart met 3% toe. Dit was de achtste maand op rij dat er sprake was van groei.

De EU melkaanvoer steeg in februari met ruim 4%. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect bedroeg de groei in februari minder dan 1%, iets lager als in januari. Naast Nederland nam het volume wederom toe in Duitsland, Frankrijk en Polen. Ierland noteerde voor het eerst sinds augustus een stijging van belang.
De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen nam in februari toe. Alleen Nieuw-Zeeland bleef op hetzelfde niveau, gecorrigeerd voor de extra productie op de schrikkeldag was er zelfs sprake van een daling (-3%). Rekening houdend met het schrikkeldageffect realiseerden de VS in februari een stijging van bijna 2%, Australië, Argentinië en Uruguay lieten een nog forsere groei zien.

Coronacrisis op de zuivelmarkt

De zuivelmarkt is nog altijd in de ban van de Coronacrisis, hoewel de paniek is verdwenen en de rust wat lijkt te zijn teruggekeerd. Dit zorgde voor een stabilisatie van het prijsniveau in de tweede helft van april. Ook de notering van boter is momenteel stabiel. In de eerste helft van april was nog sprake van een zeer sterke daling, wat voor een belangrijk deel veroorzaakt werd door het wegvallen van de afzet in het foodservice kanaal. Er is wel vraag, maar dit betreft vooral dekkingsvraag voor op korte termijn. Positief is ook dat de Europese Commissie de regeling rond de private opslag van boter in mei zal activeren. De notering van mager melkpoeder is in de afgelopen weken niet verder gedaald, de prijzen liepen zelfs licht op. De markt is vrij rustig en er zijn voor de korte termijn geen tekenen van verzwakking. De notering van vol melkpoeder is momenteel redelijk stabiel en volgt daarmee de ontwikkelingen van boter en mager poeder.

Melkprijsvergelijking 500.000 kg per jaar

Melkprijsvergelijking 1.500.000 kg per jaar

Bron: Milkprices.nl


Gerelateerde artikelen

Zuivelnoteringen wederom in de plus

Zuivelnoteringen nog niet uitgeplust: Stijging zet door!

28 mei 2020 Bericht
Zuivelnoteringen nog niet uitgeplust: Stijging zet door!
zuivelprijzen

Zuivelprijzen van maart NOG weinig verstoord

27 mei 2020 Bericht
Zuivelprijzen van maart NOG weinig verstoord
FrieslandCampina melkprijs daalt opnieuw

FrieslandCampina melkprijs daalt opnieuw

25 mei 2020 Bericht
FrieslandCampina melkprijs daalt opnieuw
Hoge consumentenprijzen zuivel en melkprijs af boe

Hoge consumentenprijzen zuivel en melkprijs af boerderij onder druk

15 jan 2020 Bericht
Hoge consumentenprijzen zuivel en melkprijs af boerderij onder druk


Vakpartner Nieuws

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”
16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdhed

16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdheden!

28 jul 2020 Bericht Agridiscounter
16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdheden!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies