Meerjarig onderzoek om maisteelt te verduurzamen

4 jun 2020

Bericht

Meerjarig onderzoek om maisteelt te verduurzamen

Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Mais in het rantsoen beperkt de emissies aan ammoniak en methaan in de veehouderij, maar de huidige maisteelt kent ook enkele duurzaamheidsproblemen. Onderzoekers zijn daarom gestart met onderzoek naar meer duurzame teeltsystemen voor snijmais.

Mais

Mais is energierijk voer met relatief veel zetmeel, waardoor het op veel bedrijven de stikstofbenutting verbetert, wat gunstig is voor de ammoniakemissie. Mais in het rantsoen heeft ook een positief effect op de methaanemissie. Verder is de opbrengst per ha hoog en gaat mais efficiënter met water om dan gras.

Duurzaamheid

De huidige maïsteelt wordt echter ook met verschillende duurzaamheidsproblemen geassocieerd, zoals uit- en afspoeling van nutriënten, een slechte bodemstructuur, lager wordende gehaltes aan organische stof, achteruitgaande bodembiodiversiteit. Om deze problemen de baas te worden, is een stap nodig naar andere, innovatieve teeltsystemen die in veel minder mate de genoemde problemen geven en waardoor de maïssector een substantiële stap op weg naar meer duurzaamheid kan zetten. Door het combineren van verschillende teeltmaatregelen op gebied van bemestingsstrategieën, grondbewerkingsmethoden, gebruik van ondergewassen en onkruidbestrijdingsmethoden, kunnen verschillende meer duurzame teeltsystemen wordt ontwikkeld.

Veldexperiment

In de PPS ‘Ruwvoer en Bodem deel 1’ en het project ‘Grondig boeren met mais’ zijn onder andere kennis en ervaringen opgedaan met verschillende grondbewerkingsmethoden en strategieën met vanggewassen. Onverminderde aandacht voor het op een duurzame wijze telen van mais blijft echter nodig. In dit onderdeel van de PPS zetten onderzoekers een volgende stap in de ontwikkeling van duurzame teeltsystemen met een meerjarig veldexperiment. Hierbij worden kennis en ervaringen uit de hiervoor genoemde projecten benut en eventuele kennisleemtes onderzocht.

Mais veldproef

Dit voorjaar (2020) is er op proefbedrijf Vredepeel een meerjarig veldexperiment op zandgrond gestart, waarin zeven teeltsystemen worden vergeleken. De systemen zijn thematisch ingestoken en gericht op continuteelt. Binnen een ander werkpakket van de PPS wordt onder andere mais-gras vruchtwisseling onderzocht. In deze veldproef wordt sorghum meegenomen als mogelijk alternatief voor snijmais.

Deze zeven teeltsystemen worden vergeleken:

  1. Traditioneel - Maisteelt volgens de huidige praktijk, zonder inzet van glyfosaat
  2. Chemievrij - Geen zaaizaadontsmetting en geen chemische onkruidbestrijding
  3. Geen kunstmest (kringloop van nutriënten) - Alleen dierlijke mest van eigen bedrijf, eventueel aangevuld met verwerkte mest uit de regio
  4. Bodemkwaliteit (gereduceerde grondbewerking + extra organische stof aanvoer) - Striptill + drijfmest in de rij, daarnaast aanvoer van compost
  5. Bemesten op onttrekking (balansmais) - Nutriënten bemesten op onttrekking
  6. Vruchtwisseling van mais en sorghum (1 jaar mais: 1 jaar sorghum)
  7. Sorghum continuteelt

Naast effecten op opbrengst en kwaliteit van het gewas wordt er ook gekeken naar diverse bodemkwaliteitsparameters en nitraatuitspoeling. Na enkele groeiseizoenen moet dit veldexperiment de onderzoekers inzicht geven in meer duurzame teeltsystemen voor snijmais.

Bron: Wageningen University & Research


Gerelateerde artikelen

Schouten Eerste datum bemesting maïs wordt verlaat

Schouten: Eerste datum bemesting maïs wordt verlaat

19 mei 2020 Bericht
Schouten: Eerste datum bemesting maïs wordt verlaat
Ruitzaai van mais in Zuid-Limburg

Experimenteren met mais in Zuid-Limburg

1 mei 2020 Bericht
Experimenteren met mais in Zuid-Limburg
Heeft inzaaien maïs nog zin

Heeft het inzaaien van maïs nog wel zin?

29 apr 2020 Bericht
Heeft het inzaaien van maïs nog wel zin?


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies