Melkveebedrijf over de grens: "Zuivel zit in het DNA van de Finnen"

28 jan 2020

Vakblad Melkveebedrijf

Melkveebedrijf over de grens: "Zuivel zit in het D

Al 4.500 jaar geleden werd er in Finland melk gedronken en vandaag zijn de Finnen de grootste zuivelverbruikers ter wereld. Finland produceert 2,4 miljard liter, net voldoende voor de 5,5 miljoen inwoners. Geen wonder dat de melkveehouderij de belangrijkste landbouwsector is in Finland. De melkproductie gebeurt op familiebedrijven en duurzaamheid is voor de Finnen, zoals voor Scandinavië in het algemeen, een belangrijke prioriteit.

Zuivelsector veruit belangrijkste landbouwsector

De Finse landbouw is goed voor een productiewaarde van 3,2 miljard euro (cijfers 2018). De dierlijke sector neemt daarvan 62,8 procent voor zijn rekening. Met 30 procent van de totale Finse landbouwproductiewaarde is de zuivelsector veruit de belangrijkste landbouwsector, gevolgd door tuinbouw met 12,7 procent en granen en slachtvee met elk 11,6 procent De varkenshouderij is goed voor 7,2 procent van de Finse landbouwproductiewaarde.

Areaal per landbouwbedrijf steeg van 22 tot 45 hectare

De akkerbouw neemt het grootste areaal voor zijn rekening en telt ruim 16.000 bedrijven. De meeste akkerbouwers zijn weekendboeren en combineren landbouw met een ander beroep. De Finse landbouw bestaat vooral uit familiebedrijven. Toch daalde het aantal landbouwbedrijven van meer dan 95.000 in 1995 tot zo’n 49.720 in 2018. Het valt overigens op dat de Finnen hun landbouwcijfers steeds vergelijken met 1995, het jaar van de toetreding tot de EU. Het gemiddelde areaal per landbouwbedrijf steeg intussen van zo’n 22 tot 45 hectare.

Veehouderij overheersend

Van alle landbouwbedrijven produceert 9 procent onder het bio-label. MKT is de grootste landbouworganisatie van Finland. Daarnaast zijn de Zweedssprekende Finse landbouwers verenigd in de Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC). In de landbouw, die zich vooral in het zuiden bevindt, is de veehouderij overheersend met zuivelproductie voorop. Er worden pluimvee, rundvee, varkens, rendieren en schapen gehouden. De belangrijkste akkerbouwproducten zijn hooi, haver, gerst, tarwe, rogge, suikerbieten en aardappelen. Het groeiseizoen is er erg kort. In het zuiden is het 165 tot 175 dagen lang en daar kan tarwe en rogge worden geteeld.

Landbouwinkomen ligt laag

In het midden van Finland is het seizoen slechts 145 tot 155 dagen lang; daar kan nog gerst en haver worden geteeld. Verder naar het noorden duurt het seizoen maar 100 tot 130 dagen; daar kan alleen nog gras groeien. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is niet altijd gemakkelijk voor Finland. De Finnen willen flexibiliteit en het recht behouden op nationale subsidiëring. De Finse boeren protesteren geregeld tegen het onevenwicht tussen vraag en aanbod. De grootdistributie, die in Finland een marktaandeel heeft van ruim 90 procent, weegt te sterk op het inkomen van de boer. Het gemiddeld landbouwinkomen ligt bijna 30 procent onder het algemeen gemiddelde inkomen van de andere sectoren.

Finse melkveehouderij in cijfers

Zoals gesteld is de melkveehouderij veruit de belangrijkste landbouwsector in Finland. Ze is goed voor een productiewaarde van 957 miljoen euro ofwel 30 procent van de totale landbouwproductiewaarde. In 2018 was de Finse zuivelsector voor volledig zelfvoorzienend. De jaren voordien bleef dat beneden de 100 procent. 7.795 melkveebedrijven melken samen 264.000 koeien. De laatste 10 jaar is het aantal koeien met 9 procent gedaald. Sinds 1995 is ongeveer driekwart van de melkveehouders gestopt en volgens insiders zal het aantal bedrijven de komende 5 jaar nog worden gehalveerd. De melkveebedrijven melken vandaag gemiddeld dus 38 koeien. In 2018 produceerde de Finse melkveestapel 2,4 miljard liter melk. De melkproductie daalt jaarlijks lichtjes. De gemiddelde productie per koe ligt met 9.795 kilogram vrij hoog. Het gemiddelde vetgehalte bedroeg in 2018 4,34 procent, het gemiddeld eiwitgehalte 3,50 procent. De gemiddelde melkprijs was in 2018 in Finland 37,92 cent.

Belangrijkste Finse koeienrassen

Zoals de Finse landbouwsector is ook de zuivelsector in Finland erg familiaal, maar moderniseert desondanks snel. Er is veel gras dus de koeien grazen veel. Zij zijn trouwens aangepast aan het klimaat. Finland heeft een zeer lange foktraditie en produceert sinds lang sperma. De belangrijkste Finse rassen zijn Ayshire en Nordic Holstein. Finland heeft de grootste Ayrshire-populatie ter wereld. Sinds 1960 is Ayshire, dat origineel uit Schotland komt, het belangrijkste Finse melkveeras.

Wilt u het gehele artikel lezen? Klik hier en vraag een proefnummer aan!

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Franse boer krijgt boete vanwege geurhinder

Franse boer krijgt boete vanwege geurhinder

14 jan 2020 Vakblad Melkveebedrijf - januari 2020
Franse boer krijgt boete vanwege geurhinder
Over de grens: Luxemburg, land van melk en wijn

Over de grens: Luxemburg, land van melk en wijn

20 aug 2019 Bericht
Over de grens: Luxemburg, land van melk en wijn
Over de grens! Tsjechische melkveehouderij is groo

Over de grens! Tsjechische melkveehouderij is grootschalig met een hoge melkgift per koe

19 apr 2019 Bericht
Over de grens! Tsjechische melkveehouderij is grootschalig met een hoge melkgift per koe


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies