Melkveehouder ondervindt omzetderving door Corona

21 mei 2020

Bericht

 omzetderving voor de melkveesector corona

Uit onderzoek van Agractie Nederland blijkt dat de omzetderving voor de melkveesector al is opgelopen tot meer dan 64 miljoen euro, sinds de invoering van de coronamaatregelen.

Melkveehouders leveren in

Uit onderzoek van Agractie Nederland blijkt dat ook de melkveehouder flink in moet leveren, ten gevolge van de coronacrisis. Nu al zijn de gevolgen zichtbaar, maar de verwachting is dat de grote klap nog zal gaan komen.

Onderzoek coronamaatregelen

Agractie onderzocht de melkprijzen ten tijde van de coronamaatregelen, afgezet tegen begin dit jaar en vorig jaar, waarbij ook gekeken werd naar de verwachte prijsfluctuaties. Opvallend is dat 2020 zeer hoopvol begon met een prijs die hoger lag dan het gemiddelde over 2019. Het trendrapport in januari 2020 van BoerenBusiness sprak de verwachting uit dat de melkprijs de komende maanden verder zou stijgen, omdat de grondstofprijzen harder stegen dan de uitbetalingsprijzen.

Melkprijs FrieslandCampina

Wanneer we echter naar de melkprijs van Friesland Campina kijken, zien we dat sinds maart een forse daling is ingezet. In maart begon de eerste prijsdaling, die gevolgd door dalingen in april en mei, inmiddels opgelopen is tot meer dan 9% ten opzichte van februari.

Trendrapport melkprijzen

Het trendrapport van april 2020 van BoerenBusiness geeft de verwachting aan dat de druk op de melkprijzen de komende maanden nog groter zal worden. Waar de garantieprijs van Friesland Campina in januari nog op €35,75 per 100 kg zat en in februari steeg naar €36,50 per 100 kg, daalde deze in april naar €35,- per 100 kg en in mei zelfs naar €33,- per 100 kg.

Inkomstenderving melkveesector

Voor de maand april zien we daardoor een totale inkomstenderving van 18 miljoen euro en in de maand mei loopt dit verder op met ruim 42 miljoen euro. Wat de totale schade voor de melkveesector op dit moment al brengt op ruim 64 miljoen euro, wanneer de melkprijs gelijk gebleven was met die van februari. Uitgaande van de verwachte stijging is de inkomstenderving zelfs significant hoger.

Daling melkprijs

Wanneer men dit vertaalt naar een gemiddelde voor een individueel bedrijf, betekent dat op dit moment, alleen al in de maand mei een inkomstenderving van ruim €2675,-. Daarnaast is de prijs van nuchtere kalveren gehalveerd en de prijs van slachtkoeien sterk gedaald wat de inkomenspositie verder onder druk zet. De verwachting is echter dat de daling van de melkprijs zich in 2020 verder zal voortzetten, met alle gevolgen van dien voor duizenden gezinsbedrijven.

Compensatie melkprijs

Agractie Nederland strijdt voor adequate schadevergoeding voor álle sectoren binnen de agrarische sector. Uitgaande van een gemiddelde kostprijs van €40,- per 100 kg melk, is een melkprijs van €33,- per 100 kg en dalende, niet lang vol te houden voor de meeste bedrijven. Deze crisis kan de nekslag betekenen voor veel melkveebedrijven, welke al jaren tegen kostprijs produceren. De resultaten van dit onderzoek, zullen gedeeld worden met het ministerie van LNV, met het dringende verzoek tot compensatie. Inmiddels zijn maatregelen afgekondigd die omvatten uitstel van rente en aflossing van leningen en vervroegd uitbetalen van betalingsrechten. Dit schuift het probleem echter slechts op.

Substantiele stappen melkprijs

Tot onze verbazing zette Aldi Duitsland wel substantiële stappen om boeren een reële prijs te betalen voor (consumptie)melk. In plaats van een verlaging, verhoogde de supermarktketen de prijs van consumptiemelk in april met ruim 10%, ondanks de Coronacrisis. Nederland exporteert circa 25% van zijn geproduceerde zuivel naar buurland Duitsland. Agractie Nederland roept de retail op, naar Duits voorbeeld, maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken in de prijs van Nederlandse zuivel en marktpartijen hierin ook stappen te zetten in de prijsafspraken voor geëxporteerde zuivel tegen West Europese standaarden.

Bron: Agractie.nl

Deel dit artikel

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Coronavirus: ondersteuning agrovoedingssector

Coronavirus: Commissie keurt pakket maatregelen goed voor ondersteuning agrovoedingssector

7 mei 2020 Bericht
Coronavirus: Commissie keurt pakket maatregelen goed voor ondersteuning agrovoedingssector
Liquiditeit melkveebedrijven eerste kwartaal nog n

Liquiditeit melkveebedrijven eerste kwartaal nog niet geraakt door corona

24 apr 2020 Bericht
Liquiditeit melkveebedrijven eerste kwartaal nog niet geraakt door corona
Hoge consumentenprijzen zuivel en melkprijs af boe

Hoge consumentenprijzen zuivel en melkprijs af boerderij onder druk

15 jan 2020 Bericht
Hoge consumentenprijzen zuivel en melkprijs af boerderij onder druk


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies