Mulchen tegen onkruid en droogte

30 jun 2020

Bericht

Mulchen tegen onkruid en droogte

Mulchen is het afdekken van de grond met een beschermende laag organisch materiaal, zoals grasmaaisel of hooi. Het aanbrengen van een mulchlaag heeft twee grote voordelen. Ten eerste krijgt onkruid weinig kansen, doordat daglicht de bodem niet kan bereiken. Ten tweede droogt de grond veel minder snel uit, omdat de mulchlaag de verdamping van water vertraagt. Daarnaast verhoogt mulchen de bodemvruchtbaarheid door het toevoegen van organisch materiaal en voedingsstoffen, verbetert het de bodemstructuur en vermindert het uitspoeling van mineralen. De mulchlaag moet enkele centimeters dik zijn voor het juiste effect.

Maisteelt

Sytze Waltje, projectaccountmanager bij DLV Advies, is projectleider van het project Verduurzaming maisteelt op puur veen. “Een nadeel van maïsteelt op veen is dat de bovenste grondlaag vaak wordt omgeploegd of gefreesd. Dit leidt tot meer contact van het veen met lucht, inklinking van het veen en daarmee tot extra uitstoot van CO2.

Proefstroken mais

In Aldeboarn liggen proefstroken mais waarop we, met een ondiep werkende strokenfrees, mulchen. De niet-kerende grondbewerking met de strokenfrees gaat bodemverdichting en inklinking van het veen tegen. De mulchlaag vervangt chemische onkruidbestrijding en geeft voeding aan de bodem. De resultaten tot nu toe zijn verbluffend. De mais is groener dan in andere proefstroken. Het heeft een snelle en goede wortelontwikkeling doordat het direct aansluiting heeft met de grond en het vocht van de mulchlaag. De laag direct onder de mulchlaag is vochtig, zeker in relatie tot de grond die met de gewone frees is bewerkt en waar de grond aan de buitenlucht indroogt.”

Onkruidbestrijding

Mulchen is een vorm van mechanische onkruidbestrijding. Het gras in de proefstroken is met de Geohobel van Kramer losgetrokken en gemixt met 2 à 3 cm grond. In de stroken is gebruik gemaakt van een strokenfrees. Sytze: “Achteraf had dat, gezien het effect, met een vaste tand gekund.” Door te mulchen komt er een afdekkende laag op de grond die het daglicht uitsluit. Hierdoor worden de onkruidzaden in de bodem geremd in hun groei of zelfs niet geactiveerd. Nieuw onkruidzaad dat bijvoorbeeld door de wind wordt aangedragen, valt op de ‘droge’ strooisellaag waar het slecht kan kiemen. 

Mulchen

De mulcher, en daarmee de diepte van de bewerking, is vanaf de tractor in te stellen. In het project is gewerkt op 2 à 3 cm diepte. De machine kan tot 10 cm diep werken, maar dan is er geen sprake meer van niet-kerende grondbewerking. Door ondiep te werken, blijft de grond onder de mulchlaag vochtig. In droge periodes houdt het mulchmateriaal vocht vast en geeft dit langzaam af aan de grond. In natte periodes zorgt de mulchlaag er juist voor dat de grond niet dichtslaat. Het grasmaaisel creëert de juiste omstandigheden voor bodemleven en bevordert daarmee dus de bodemstructuur. De waterdoorlaatbaarheid en het waterhoudend vermogen van de bodem verbeteren.

Duurzaam

Binnen het project Verduurzaming van de maisteelt op puur veen zoeken we naar technieken waarmee er bij de maisteelt op veengrond minder CO2 vrijkomt door veenoxidatie en zetten we in op minimaal gebruik van chemische middelen. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Sytze Waltje van DLV Advies.

Het project Verduurzaming van maisteelt op puur veen wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en het Bestuurlijk Overleg Veenweidevisie. Het project kent een klankbordgroep mais, waarin veehouders en loonwerkers in het Friese veenweidegebied zitting hebben. 

Bron: DLV Advies


Gerelateerde artikelen

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?
NAÏO OZ wiedrobot duikt op in veldbonen/mais proef

NAÏO OZ wiedrobot duikt op in veldbonen/mais proefveld van loonwerker Waterschoot

19 jun 2020 Video
NAÏO OZ wiedrobot duikt op in veldbonen/mais proefveld van loonwerker Waterschoot
Meerjarig onderzoek om maisteelt te verduurzamen

Meerjarig onderzoek om maisteelt te verduurzamen

4 jun 2020 Bericht
Meerjarig onderzoek om maisteelt te verduurzamen


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies