NVWA controleert extra op regels uitrijden van mest

17 feb 2020

Bericht

NVWA controleert extra op regels uitrijden van mes

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren de komende weken extra inspecties uit om te controleren of boeren zich houden aan de regels voor het uitrijden van mest. De NVWA start nu met deze inspecties omdat vanaf 16 februari 2020 weer drijfmest uitgereden mag worden op gras- en bouwland.

Om te voorkomen dat stikstof uit de mest onnodig in de omgeving terecht komt, is het belangrijk dat de regels voor het uitrijden van mest goed worden nageleefd.

Inspecties NVWA

De inspecties worden zowel met opvallende NVWA-auto’s als met onopvallende auto’s uitgevoerd. Inspecteurs controleren of er niet al vóór de datum van 16 februari mest uitgereden wordt en zien er onder meer op toe dat boeren zich houden aan de regels voor het emissiearm uitrijden van vaste mest en drijfmest.

Vaste mest of steekvast zuiveringsslib op bouwland moet in maximaal twee direct opeenvolgende werkgangen worden aangewend en ondergewerkt. Hierbij moet de vaste mest of slib met grond worden afgedekt of intensief door de grond worden vermengd. Vloeibare mest (drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib) moet emissiearm worden aangewend met een bemester die volledig tot de grond gesloten is en die de mest in de grond injecteert of vermengt.

Sleepvoet

De zogenoemde sleepvoet, een bemester waarmee mest in strookjes van maximaal 5 cm breedte op de grond tussen het gras uitgereden wordt, is alleen nog toegestaan voor bemesting van grasland op klei- en veengronden als de mest met voldoende water wordt verdund (minimaal één deel water op twee delen mest of vloeibaar zuiveringsslib). Boeren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij bij een inspectie direct duidelijk kunnen maken hoeveel water er aan de mest is toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een pomp waarop de hoeveelheid toegevoegd water afgelezen kan worden.

Naast de datum van uitrijden en de gebruikte technieken controleren inspecteurs van de NVWA ook of aan de andere verplichtingen is voldaan. Bijvoorbeeld de regels voor vervoersbewijzen, wegen, monstername en AGR-GPS.

Optreden tegen overtredingen

Als inspecteurs overtredingen constateren bij het uitrijden van mest, maken zijn proces-verbaal op. Het overtreden van de regels voor het emissiearm uitrijden van mest kan ook leiden tot een korting op de betalingsrechten in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Bron: NVWA

 

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Waarschuwing voor drugsdumping in mestsilo

Waarschuwing voor drugsdumping in mestsilo

14 feb 2020 Bericht
Waarschuwing voor drugsdumping in mestsilo
Vredo Dodewaard zet puntjes op de i voor start bem

Vredo Dodewaard zet puntjes op de i voor start bemestingsseizoen

11 feb 2020 Bericht
Vredo Dodewaard zet puntjes op de i voor start bemestingsseizoen
Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en

Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en bemesten

31 jan 2020 Bericht
Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en bemesten


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies