Prijsherstel voor verwerkers rundvlees

15 jan 2020

Bericht

Prijsherstel voor verwerkers rundvlees

De consumentenprijsindex van rundvlees is in oktober 2019 uitgekomen op 108 punten (2015=100), 2% lager dan in augustus. De rundvleesprijs van de verwerkers steeg echter naar 98 punten, het hoogste niveau in 2019 tot en met oktober. De prijsindex af boerderij daalde in oktober naar 101 punten, het laagste niveau van het jaar.

Prijsontwikkeling consumentenprijs

De consumentenprijsindex (CPI) kwam in oktober 2019 uit op 108 punten (2015=100). Dat is 2% lager dan twee maanden eerder, maar 4% hoger dan vorig jaar oktober. De consumentenprijzen voor rundvlees waren in de eerste tien maanden 2019 gemiddeld ook 4% hoger dan in dezelfde periode in 2018. Dit komt mede door de btw-verhoging van 6% naar 9% per 1 januari 2019. In de periode 2013 tot 2017 schommelde de prijsindex rond de 100 punten.

Prijsindex van slachterijen

De prijsindex van slachterijen en uitsnijderijen (PPI) is in oktober uitgekomen op 98 punten, 7% hoger dan in augustus. De gemiddelde prijs in de eerste tien maanden van 2019 ligt echter 4% lager dan in dezelfde periode in 2018. Schommelingen passen in een normaal seizoenpatroon. Vanaf 2016 zijn de schommelingen in de PPI relatief groot met tot bijna 15 punten verschil tussen het hogere niveau rond de jaarwisseling en het lagere niveau in de zomer.

De prijsindex af boerderij is in oktober geëindigd op 101 punten, het laagste niveau in de eerste tien maanden van 2019. De nog relatief hoge prijzen in de eerste helft van het jaar pasten bij het seizoenpatroon. Met het aanbod van uitgemolken melkkoeien in het najaar, daalden de prijzen af boerderij. Ondanks de uitstoot van melkkoeien vanwege het fosfaatreductieplan in 2017 bereikte de prijsindex af boerderij voor rundvlees een tophoogte van 112 punten in september 2017. Dit kwam door de goede buitenlandse vraag naar rundvlees en de bijbehorende hoge prijzen op de Europese markt. In 2018 werden 10% minder stuks runderen geslacht dan in 2017. In de eerste tien maanden van 2019 werden er nog eens 16% minder runderen geslacht dan in dezelfde periode van 2018.

Keten van rundvlees

Consumenten kopen vers rundvlees bij de slager of in de supermarkt. Supermarkten en speciaalzaken kopen vlees via de groothandel of rechtstreeks van de vleesindustrie. Die bestaat uit slachterijen, uitsnijderijen en vleesverwerkers. Slachterijen kopen runderen rechtstreeks van de veehouders of met tussenkomst van handelaren en commissionairs. Runderen komen uit de vleesstierhouderij of de melkveehouderij. De meeste slachtingen van volwassen runderen in Nederland zijn de slachtingen van het afgestoten melkvee.

Consumptie van rundvlees

De consumptie van rundvlees in Nederland is stabiel. In 2017 was het verbruik van rundvlees 15,4 kg per hoofd van de bevolking. In 2018 werd voor circa 489 mln. euro aan vers rundvlees verkocht via supermarkten. Er is een seizoenpatroon in de afzet, met pieken in januari, het barbecueseizoen en in december (feestdagenmaand). Op de Nederlandse retailmarkt zijn de inkooporganisaties van supermarkten Ahold Delhaize (35% marktaandeel), Jumbo (19% marktaandeel) en Superunie (28% gezamenlijk marktaandeel van aangesloten winkelformules) de belangrijkste afzetpartijen voor de vleesindustrie.

285 grote en kleine slachterijen van vlees

Nederland telt 285 grote en kleine slachterijen van vlees (geen pluimvee). Slechts negen slachterijen slachten meer dan 10.000 runderen per jaar (referentiejaar 2012). In 2018 zijn in totaal 664 duizend (volwassen) runderen geslacht met een geslacht gewicht van 224 duizend ton. Daarnaast kent Nederland 260 bedrijven die behoren tot de vleesverwerkende industrie en 980 grote en kleine groothandels in vlees en vleeswaren. In 2018 werd minder rundvlees en vleesproducten geïmporteerd (361 duizend ton) dan geëxporteerd (427 duizend ton). Het Nederlandse rundvlees komt van de melkveehouderij en van de vleesstierhouderij. De circa 26.000 bedrijven met rundvee houden in totaal 4,9 miljoen stuks rundvee, waarvan in totaal 2,9 miljoen stuks jongvee en koeien voor de melkveehouderij. Ten opzichte van de melkveehouderij is de stierenhouderij een bescheiden tak van de landbouw.  

Prijsvorming van rundvlees

Supermarkten maken raamcontracten met leveranciers van rundvlees over de prijs en andere voorwaarden, bijvoorbeeld over aanvoervolumes tijdens bijzondere (piek)momenten. De prijsontwikkeling van rundvlees weerspiegelt de internationale marktsituatie. Ondanks de seizoenspatronen volgen de prijzen af boerderij van slachtrunderen, de producentenprijzen en de consumentenprijzen elkaar slechts in beperkte mate. Dit wordt mede verklaard door het grote belang van de import van rundvlees voor de consumptie in Nederland. Daarbij komt dat de inkoop van vlees slechts één van de kostencomponenten is bij de productie van vlees en vleeswaren in de verwerkende industrie en distributie via de retail.

In het kader van het EU-landbouwmarkt- en prijsbeleid is rundvlees jarenlang een beschermd product geweest, waarbij de overheid de prijs ondersteunde. Door een reeks hervormingen is de markt geliberaliseerd. Vroeger speelden fysieke veemarkten een belangrijke rol. Om verspreiding van veeziektes te voorkomen, zijn de meeste veemarkten aan het begin van deze eeuw gesloten. Met de opkomst van het internet zijn virtuele veemarkten ontstaan die het mogelijk maken voor veehouders de prijsontwikkelingen beter te volgen.

Bron: Agrimatie

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

NVWA verdenkt vleesveehandelaar van vervalsen cert

NVWA verdenkt vleesveehandelaar van vervalsen certificaten

18 okt 2019 Bericht
NVWA verdenkt vleesveehandelaar van vervalsen certificaten
Jumbo doet massale recall voor soorten vleesw

Jumbo doet massale recall voor soorten vleeswaren

4 okt 2019 Bericht
Jumbo doet massale recall voor soorten vleeswaren
Vleesconsumptie Nederland weer in de lift?

Vleesconsumptie Nederland weer in de lift?

27 sep 2019 Bericht
Vleesconsumptie Nederland weer in de lift?


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies