RIVM wint Zure Melk Trofee van NMV

8 jan 2020

Bericht

RIVM wint Zure Melk Trofee van NMV

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) reikt vandaag de Zure Melk Trofee uit aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De NMV stelt dat de trofee, anders dan de naam doet vermoeden, niet ‘zuur’ bedoeld is. De melkveehoudersorganisatie wil met de uitreiking instanties of bepaalde personen wakker schudden, en een open dialoog aangaan met de betrokkenen.

Wanneer de overheid zich afvraagt hoe het kan dat het rekenmodel van het RIVM een daling van ammoniakemissies laat zien, terwijl de gemeten concentraties in de lucht dat beeld niet ondersteunen, mag het RIVM daar zelf een antwoord op formuleren. Uiteraard is de conclusie dat zij het bij het rechte eind hebben, en dat de onzekerheden in het veld gezocht moeten worden. Keurt hier de slager zijn eigen vlees? Diezelfde overheid verwacht van de landbouw dat zij over zo’n beetje het laatste stikstofmolecuul verantwoording afleggen, terwijl andere sectoren tot aan 10.000 kg ammoniak vergunningsvrij de lucht in mogen blazen. Wat de NMV-leden betreft is het genoeg geweest en wordt het tijd voor een transparante benadering waarin gelijkheid de boventoon gaat voeren. Daarom ontvangt het RIVM de Zure Melk Trofee 2020 van NMV.

Grondslag nominatie

Het mag geen wonder heten dat juist het RIVM veelvuldig genomineerd werd: zij zijn verantwoordelijk voor de emissieregistratie in Nederland. Daar waar onze melkveehouders tot aan de laatste koe aan toe in beeld zijn waar het emissies aangaat, is het RIVM zeer terughoudend in het publiceren van gegevens van andere emissie-veroorzakende bronnen, zoals de industrie. Nu juist de rekening voor de stikstofcrisis vooral aan de landbouw gepresenteerd wordt, is dit wat ons betreft ontoelaatbaar. Als agrarische sector hebben we bewezen dat we ons al jaren inzetten voor het behalen van milieudoelstellingen, het mag niet zo zijn dat er nu bij het verdelen van de pijn eenzijdig gekeken wordt naar onze sector, terwijl andere sectoren buiten beschouwing gelaten worden.

Wij benadrukken dat de introductie van deze Trofee, wellicht anders dan zijn naam doet vermoeden, niet ‘zuur’ bedoeld is. Wij willen hiermee instanties of bepaalde personen wakker schudden, en een open dialoog aangaan met de betrokkenen. Zodat de boeren een gezicht krijgen in plaats van gezien en behandeld worden als nummers. Dit is noodzakelijk! Bovenal willen we laten doordringen hoeveel impact zij hebben op onze boerenbedrijven en hun gezinnen. De Trofee, een mooie beschilderde melkbus, blijft achter bij het RIVM, zodat de aanblik hen er altijd aan zal herinneren dat zij rekening moeten houden met de impact van keuzes die daar gemaakt worden.

Bron: NMV

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Veranderingen GLB 2020

Veranderingen GLB 2020

8 jan 2020 Bericht
Veranderingen GLB 2020
Slechts beperkte afschrijvingen op sleuf- en mests

Slechts beperkte afschrijvingen mogelijk op sleuf- en mestsilo

7 jan 2020 Vakblad Melkveebedrijf
Slechts beperkte afschrijvingen mogelijk op sleuf- en mestsilo
Meer innovatie bij asbestsanering

Meer innovatie bij asbestsanering

7 jan 2020 Bericht
Meer innovatie bij asbestsanering


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies