Samenstelling Groene Weide Meststof verder geoptimaliseerd

6 mei 2020

Bericht

Samenstelling Groene Weide Meststof

Zoveel mogelijk gebruikmaken van herwonnen nutriënten om de bemestingspraktijk duurzamer te maken. Daar draait het om bij het project Kunstmestvrije Achterhoek. Na een succesvolle start in 2018 is het project in 2019 opgeschaald naar 50 deelnemers. Het laatste jaar is er verder gewerkt aan het optimaliseren van het productieproces en de samenstelling van het product: de Groene Weide Meststof (GWM).

Bemesting na de 1e snede

Het optimalisatieproces heeft erin geresulteerd dat er een tweede soort GWM is geproduceerd met een lager zwavelgehalte, die meer geschikt is voor bemesting na de 1e snede. Daarnaast is de stikstof-kaliverhouding aangepast, waardoor de samenstelling beter aansluit bij de behoefte van het gras. Ook is deze samenstelling bij uitstek geschikt voor toedienen in maïsland, als vervanger van de rijenbemesting in mais.

Optimaliseren meststof

De afgelopen periode zijn er stappen gezet om de samenstelling van de Groene Weide Meststof verder te optimaliseren. Door een verdere verbetering van het productieproces is de geur van de GWM sterk afgenomen. De GWM blijft een natuurproduct en is om die reden (nog) niet volledig geurloos. Er wordt continu onderzoek gedaan naar een verdere vermindering van de geurproductie.  Een evaluatie onder de afnemers dit voorjaar geeft aan dat deze zeer tevreden zijn. Door de kou heeft het grasland wel een moeizamere start gehad, maar inmiddels staat het gras er prima bij.

Zwavelgehalte bemesting

Een andere belangrijke verbetering betreft het zwavelarm maken van de GWM. Zwavel is alleen nodig voor de 1e snede, en afhankelijk van de mineralisatie ook wellicht voor de 2e  snede. Verderop in het seizoen is geen zwavel nodig voor een optimale grasgroei. Om te hoge zwavelgehaltes te voorkomen, kan de GWM met een laag zwavelgehalte worden geleverd. Daarnaast is de stikstof-kaliverhouding aangepast, waardoor de samenstelling nóg beter is afgestemd op de behoefte van de grasplant na de 1e snede.   

Maïsland bemesten

Een veldproef op De Marke in 2019 heeft aangetoond dat de Groene Weide Meststof ook een goede werking heeft bij snijmaïs. Voor het op grotere schaal uitrijden van de GWM in maïspercelen is bij Slootsmid Mesttechniek een speciale bemester in de maak. Het betreft een unieke machine waarmee GWM, eventueel aangevuld met borium, kan worden aangewend. Op deze manier wordt er ingespeeld op de nutriëntenbehoefte van de maïsplant op het juiste moment. In de maand mei is er weinig tot geen stikstof nodig, er is vraag naar stikstof op het moment dat de plant begint te groeien. Op deze manier gaat er geen stikstof verloren en wordt de stikstof op het juiste moment aan de plant aangeboden, namelijk als de plant 30 tot 50 cm hoog is (kniehoogte). Door op dat moment ook borium toe te dienen, worden de aangeboden mineralen optimaal benut. De machine is op dit moment in aanbouw en in de loop van mei gereed. Als op deze manier GWM wordt toegepast in de maïsteelt, is er geen rijenbemesting meer nodig bij het zaaien van de maïs.

Efficientere en goedkopere aanwending meststoffen

Een nagenoeg reukloze Groene Weide Meststof die beter aansluit bij de behoefte van zowel de gras- als maïsplant leidt tot een efficiëntere en goedkopere aanwending van meststoffen én tot een gesloten kringloop voor de deelnemende boeren.

Bron: ForFarmers

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

PODCAST: Bemestingsadvies en de invloed van de Cor

PODCAST: Bemestingsadvies en de invloed van de Coronacrisis

8 apr 2020 Bericht Yara
PODCAST: Bemestingsadvies en de invloed van de Coronacrisis
PODCAST: Waarom kiezen voor zwavel bemesting

PODCAST: Waarom kiezen voor zwavel bemesting

8 apr 2020 Bericht Yara
PODCAST: Waarom kiezen voor zwavel bemesting
Beter bodembeheer door digitalisering mestketen

Beter bodembeheer door digitalisering mestketen

2 apr 2020 Bericht
Beter bodembeheer door digitalisering mestketen


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies