Slechts beperkte afschrijvingen mogelijk op sleuf- en mestsilo

7 jan 2020

Vakblad Melkveebedrijf

Slechts beperkte afschrijvingen op sleuf- en mests

Foto: Twan Wiermans

Afschrijvingen verminderen de winst en daardoor de belastingheffing. Voor bedrijfsgebouwen geldt dat je maar mag afschrijven tot de bodemwaarde. De bodemwaarde is gelijk aan 50 procent van de WOZ-waarde. In een procedure was aan de rechter de vraag voorgelegd of sleuf- en mestsilo’s en erfverharderingen behoren tot de bedrijfsgebouwen op het melkveebedrijf of zelfstandige bedrijfsmiddelen zijn. In deze laatste situatie mag worden afgeschreven tot de lage marktwaarde. De titel van deze bijdrage verraadt het antwoord al.

Afschrijvingen op melkveebedrijf

Behalve in beginsel op grond schrijft u op de overige bedrijfsmiddelen op uw melkveebedrijf af. Afschrijven op een bedrijfsmiddel betekent dat je rekening houdt met de waardevermindering van het bedrijfsmiddel. De afschrijvingen komen ten laste van het bedrijfsresultaat en verminderen de winst en daardoor de te betalen belasting. De wetgever heeft voor een aantal bedrijfsmiddelen regels gegeven voor wat betreft de afschrijvingen. Zo mogen bedrijfsgebouwen slechts worden afgeschreven tot de bodemwaarde. Dat is 50 procent van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Daarom is het ook belangrijk om de WOZ-waarde aantal goed te controleren als de brief van de gemeente wordt ontvangen. Andere bedrijfsmiddelen kunnen worden afgeschreven tot de marktwaarde. De marktwaarde is vaak maar twee tot vijf procent van de aankoopwaarde. De afschrijvingsmogelijkheid is alsdan dus veel groter.

Mest- en sleufsilo van melkveebedrijven

In een belastingprocedure - al in hoger beroep - was de vraag aan de orde of een mest- en sleufsilo en de erfverharderingen zelfstandige bedrijfsmiddelen zijn of bedrijfsmiddelen die aanhorig zijn aan de bedrijfsgebouwen op het melkveebedrijf. Een silo is aanhorig als dit bouwwerk behoort bij, in gebruik is bij en dienstbaar is aan de bedrijfsgebouwen op het bedrijf. Feitelijk heeft het dan geen zelfstandige functie op het bedrijf. 

Casus melkveebedrijf

In de procedure exploiteerde een echtpaar samen met hun zoon in een maatschap een melkveebedrijf. Tot hun ondernemingsvermogen behoorden een deel, een ligboxenstal, een varkensstal, een wagenloods, een waterbroninstallatie, een waterbron, een mestsilo, een kuilvoeropslag, een mestplaat en erfverharding. Zij claimden aftrek van afschrijvingskosten voor deze activa. De belastinginspecteur weigerde de afschrijving omdat die activa aanhorigheden vormden bij de gebouwen en de bodemwaarde daarvan was bereikt. In de daaropvolgende belastingprocedure besliste de belastingrechter dat de waterbron, de mestsilo, de kuilvoeropslag en de mestplaat aanhorig waren aan de stallen van het melkveebedrijf.

Dat gold ook voor de erfverharding. De activa werden immers gebruikt als bedrijfsmiddelen binnen het agrarische bedrijf. En voorts lagen zij alle bij elkaar op hetzelfde perceel, was de mestsilo met een slang verbonden aan de mestputten onder de stallen en de erfverharding verbond de overige activa met de gebouwen. Bovendien gaat het hier om bouwwerken die normaal gesproken aanwezig zijn op een melkveebedrijf. De rechter gaf dus een ruime uitleg aan wat onder een aanhorigheid moet worden verstaan. Voor dit gehele ‘complex’ was de bodemwaarde bereikt en dus was er niets meer af te schrijven.

Hoort een bijgebouw zoals een garage of loods nu wel of niet tot de woning?

De melkveehouders kregen slechts gelijk met betrekking tot de waterbroninstallatie. Deze installatie mocht als een werktuig worden gezien. En wat nu als de silo niet in de directe nabijheid van de bedrijfsgebouwen staat maar op een elders gelegen perceel? Deze vraag is in de procedure niet beantwoord.

Bedrijfswoning op melkveebedrijf

Het begrip aanhorigheid speelt ook regelmatig bij de eigen woning. Hoort een bijgebouw zoals een garage of loods nu wel of niet tot de woning. Dat kan zowel fi scaal interessant zijn voor de inkomstenbelasting als voor de overdrachtsbelasting. Een eigen woning wordt - wanneer er sprake is van een woning in privé - in de inkomstenbelasting fiscaal vriendelijk behandeld en is bij verkoop veelal onbelast. Dat geldt dan ook voor de gebouwtjes die als aanhorigheid bij de woning behoren. Ook hoeven deze bijgebouwen niet in box 3 te worden aangegeven. Een soortgelijk voordeel zien wij in de overdrachtsbelasting. Een woning wordt bij een overdracht tegen 2 procent en niet tegen 6 procent (in 2020 zelfs 7 procent) belast. Dit lage tarief is dan ook van toepassing op (waarde van) de bedrijfsgebouwen die aanhorig zijn.

Dit artikel is afkomstig uit het vakblad Melkveebedrijf. Benieuwd naar al het nieuws? Klik hier en vraag een proefnummer aan!

Deel dit artikel

Melkveehouder Arie den Uijl voert maisvlokken

Fuite

Het zorgt voor rustige pensenergie en extra eiwit, gezonde koeien en meer melk.

Meer voordelen >


Gerelateerde artikelen

Meer innovatie bij asbestsanering

Meer innovatie bij asbestsanering

7 jan 2020 Bericht
Meer innovatie bij asbestsanering
Bles Dairies nieuwe kennispartner van Dairy Academ

Bles Dairies nieuwe kennispartner van Dairy Academy Royal A-ware

6 jan 2020 Bericht
Bles Dairies nieuwe kennispartner van Dairy Academy Royal A-ware
Wat verandert er in het mestbeleid van 2020

Wat verandert er in het mestbeleid van 2020

6 jan 2020 Bericht
Wat verandert er in het mestbeleid van 2020


Vakpartner Nieuws

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

29 mei 2020 Bericht Lely Vector
Een dag uit het leven van de Lely Discovery
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

22 mei 2020 VideoDow AgroSciences
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in

Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

21 mei 2020 Bericht Barenbrug
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies