Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen

30 jun 2020

Bericht

Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest op

De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. Vergeleken met een jaar eerder daalde de stikstofuitscheiding met 2,8 procent. De fosfaatuitscheiding nam tegelijkertijd met 4,0 procent af. De daling hangt samen met de krimp van de veestapel. De uitscheiding van stikstof en fosfaat komt hiermee verder onder het plafond dat voor deze stoffen door de Europese Unie is vastgesteld. Dit meldt het CBS op basis van definitieve cijfers.

De stikstofuitscheiding in dierlijke mest is in 2019, vergeleken met een jaar eerder, met 13,9 miljoen kilogram afgenomen naar 489,7 miljoen kilogram. Dat is onder het vastgestelde stikstofplafond van 504,4 miljoen kilogram.

Vorig jaar daalde de fosfaatuitscheiding met 6,5 miljoen kilogram naar 155,5 miljoen kilogram. De fosfaatuitscheiding ligt daarmee ruim onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilogram.

Melkvee

In de melkveesector bedroeg de stikstofuitscheiding vorig jaar 279,7 miljoen kilogram, 10,2 miljoen kilogram (3,5 procent) minder dan in 2018. De stikstofuitscheiding van de melkveehouderij is nu gedaald tot onder het productieplafond van 281,8 miljoen kilogram voor deze sector. Vorig jaar was de fosfaatproductie van de melkveesector 75,5 miljoen kilogram, 3,2 miljoen kilogram (4,0 procent) minder dan in 2018. De fosfaatproductie in de melkveesector ligt daarmee ruim onder het fosfaatplafond voor deze sector van 84,9 miljoen kilogram.

Stikstof

De stikstofuitscheiding van vleesrundvee kwam vorig jaar op 36,0 miljoen kilogram, 1,5 miljoen kilogram minder dan in 2018. De fosfaatproductie daalde eveneens, van 12,1 miljoen kilogram naar 10,2 miljoen. De dalingen hangen samen met een lagere uitscheiding door vleeskalveren.

Mengvoer

Het stikstofgehalte van mengvoer is vergeleken met 2015, het jaar waarin het melkquotum werd afgeschaft, met ruim 8 procent gedaald tot 28,1 gram stikstof per kilogram. Het stikstofgehalte van kuilgras nam tegelijkertijd met 7 procent toe tot 29,1 gram per kilogram droge stof.

Het fosforgehalte van mengvoer daalde tussen 2015 en 2019 van 4,5 tot 4,1 gram fosfor per kilogram. Van de kuilgrasoogst daalde het fosforgehalte in die periode van 4,0 tot 3,6 gram per kilogram droge stof.

Melkproductie

De melkproductie per melkkoe bedroeg vorig jaar 8 870 kilogram, nagenoeg evenveel als in 2018. Hierdoor is ook het totale voerverbruik per melkkoe vergelijkbaar met 2018. Door de afname van het aantal runderen in de melkveehouderij en het per saldo gedaalde stikstofgehalte van voedermiddelen, daalde de stikstofuitscheiding van de melkveesector.

Nederland telde in 2019, vergeleken met een jaar eerder, gemiddeld minder melkkoeien (0,8 procent) en jongvee (8,4 procent).

Overig vee

De stikstofuitscheiding van overige dieren nam in 2019 per saldo toe met 1,6 miljoen kilogram stikstof tot 24,3 miljoen kilo door toename van het aantal schapen en geiten en een afname van het aantal nertsen.

Bron: CBS


Gerelateerde artikelen

Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverle

Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverlening bevestigd

15 jun 2020 Bericht
Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverlening bevestigd
Stikstofregels ten koste diergezondheid melkvee

70% van rundveedierenartsen: Stikstofregels gaan ten koste van diergezondheid

10 jun 2020 Bericht
70% van rundveedierenartsen: Stikstofregels gaan ten koste van diergezondheid
Hoe krijgen we stikstofuitstoot bij melkveehouders

Hoe krijgen we stikstofuitstoot bij melkveehouders omlaag?

9 jun 2020 Bericht
Hoe krijgen we stikstofuitstoot bij melkveehouders omlaag?


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies