Fosfaatbank wordt pas volgend jaar geopend

5 nov 2018

Bericht

Fosfaatbank wordt pas volgend jaar geopend

Het was de bedoeling van minister Schouten om de fosfaatbank op 1 november 2018 open te stellen. Dit zou ervoor zorgen dat ondernemers begin 2019 duidelijkheid zouden hebben over de vraag of zij in dat kalenderjaar gebruik zouden kunnen maken van ontheffingen uit de fosfaatbank. Echter is dat niet gelukt.

De Tweede Kamer had een motie ingediend om de regeling rondom de fosfaatbank dusdaning aan te passen dat de eis van de grondgebondenheid voor alle staatsrechten van de aanvrager. Op deze manier zou het niet gaan lonen om vee te gaan verplaatsen naar een ander zogenaamd staatsrecht. Daarnaast werd verzocht de fosfaatbank zo aan te passen dat de productieruimte waarop bedrijven aanspraak konden maken, verder inbeperkt zouden worden. Dit zou dan verder gaan dan de huidige bestaande maximering die inhoudt dat de productieruimte positief moet zijn, ook na de verlenging van de ontheffingen. Minister Schouten geeft hierbij aan dat ze de ontwerpregeling opnieuw moet gaan bekijken waardoor ze de regeling in de huidige vorm niet kan vaststellen.

Bezwaarprocedures

Ondernemers kunnen gedurende een lopende bezwaarprocedure aanspraak maken op de regeling fosfaatbank, waardoor dit de openstelling hiervan niet in de weg kan staan. De minister geeft aan dat zij verwacht een groot gedeelte van de tot heden ingediende bezwaarschriften nog dit jaar, in 2018, af te kunnen handelen. Echter, een groot aantal aanvragers heeft aangegeven dat er in hun geval sprake is van een zogeheten individuele disproportionele last. Dit houdt in dat de minister hierdoor een uitgebreide toets moet uitvoeren om dit te onderzoeken. Dit houdt in dat een aanzienlijk aantal bezwaarprocedures daarmee tot in 2019 zullen gaan doorlopen. 

Dit heeft als reden dat de openstelling van de fosfaatbank naar verwachting wordt uitgesteld tot 2019.

Bron: RVO


Gerelateerde artikelen


Vakpartner Nieuws

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruid

Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

1 apr 2020 Bericht Dow AgroSciences
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies