Hoe mag u mest uitrijden?

5 feb 2019

Bericht

Hoe mag u mest uitrijden?

Voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib is een sleepvoetverbod. Om ammoniakuitstoot tegen te gaan rijdt u deze mestsoorten emissiearm uit. Op deze pagina leest u wat de regels hiervoor zijn. U leest ook de regels voor vaste mest en steekvast zuiveringsslib.

Mest uitrijden op grasland op klei- en veengrond

Vanaf 2019 rijdt u drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond, maar in de grond uit. Dat betekent dat u geen bemester meer gebruikt waarmee u mest tussen het gras uitrijdt. Dit noemen we emissiearm gebruik, maar is beter bekend als het sleepvoetverbod. Er is hierop 1 uitzondering gemaakt voor het uitrijden op klei- of veengrond. U mag een waterverdunnend bemestingssysteem gebruiken. Vanaf 16 februari 2019 rijdt u op de volgende manieren uit:

In de grond uitrijden 

Net als eerdere jaren mag u mest in sleufjes in de grond brengen. In 2019 doet u dit alleen nog met een bemester dat volledig tot de grond gesloten is. U mag vanaf 2019 ook in kuiltjes in het gras uitrijden. Daarvoor is het pulse-trackbemesting ontwikkeld. Ook dit is een systeem dat volledig tot de grond gesloten is. De kuiltjes of sleufjes zijn niet meer dan 5 cm breed en de mest komt niet over de rand hiervan. Kuiltjes? De afstand tussen het midden van de rij met kuiltjes en de rij die daarnaast ligt is minimaal 15 cm.

Op de grond uitrijden met waterverdunnend systeem

Het is ook mogelijk om uw drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib tussen het gras uit te rijden. U maak dan gebruik van een waterverdunnend bemestingsysteem dat volledig tot de grond gesloten is. Dit betekent dat u uw grond bemest met mest dat met water verdund is. U voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De waterverdunde mest is zo verdeeld: in elk geval 1 deel water en 2 delen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib. Bij controle kunt u deze verdeling aantonen.
  • U rijdt de verdunde mest uit met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is. Dit doet u in strookjes tussen het gras. Het gras wordt van tevoren opgelicht of zijdelings weggedrukt. De strookjes zijn maximaal 5 cm breed en de afstand tussen de strookjes is in elk geval 15 cm.

Wie meldt het gebruik van het waterverdunnende bemestingssysteem? De landbouwer van wie het perceel is. U meldt dit elk kalenderjaar 1 keer voordat u voor het eerst gaat uitrijden met het bemestingssysteem. Meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden leest u op mijn.rvo.nl op de pagina Mest waterverdund uitrijden.

Mest uitrijden op grasland op zand- en lössgrond

In de grond uitrijden

Heeft u grasland op zand- en lössgrond? Hier geldt sinds 2012 een verbod op het gebruik van uw sleepvoet. U brengt uw drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib onmiddellijk in sleufjes in de grond aan. Dat doet u met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is. De sleufjes zijn niet meer dan 5 cm breed. De mest komt niet over de rand van de sleufjes.

Vaste mest of steekvast zuiveringsslib uitrijden

Wilt u vaste mest of steekvast zuiveringsslib uitrijden? Op grasland hoeft u deze mestsoorten niet emissiearm uit te rijden. Het maakt niet uit op welk grondsoort dit is. Nog een paar andere situaties waarbij u niet emissiearm uit hoeft te rijden leest u onder Wanneer mest niet emissiearm.

Mest uitrijden op bouwland op alle grondsoorten

Wilt u drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op uw bouwland of niet-beteelde grond uitrijden? Dat kunt u in en op de grond doen, zolang u de mest in 1 werkgang met dezelfde machine uitrijdt met een bemester die volledig tot de grond gesloten is. Het maakt niet uit op welk grondsoort uw bouwland ligt.

In de grond mest uitrijden in 1 werkgang

U rijdt uw mest in 1 werkgang met dezelfde machine uit met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is. Dat doet u in sleufjes in de grond. Deze sleufjes zijn niet meer 5 cm breed. Niet-beteelde grond? Dan zijn de sleufjes in elk geval ook 5 cm diep. U kunt uw mest of slib ook op zo’n manier mengen dat het niet meer zichtbaar is nadat u het in de grond heeft uitgereden.

Op de grond mest uitrijden in 1 werkgang en met 1 machine

U mag de mest in 1 werkgang met 1 machine op de grond aanbrengen en onderwerken. Dat doet u met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is. Zorg ervoor dat de mest direct na het aanbrengen wordt ondergewerkt of intensief met de grond wordt gemengd. De mest is dan niet meer zichtbaar op het grondoppervlak.

Vaste mest of steekvast zuiveringsslib uitrijden

Wilt u vaste mest of steekvast zuiveringsslib op uw bouwland of niet-beteelde grond uitrijden? Anders dan op grasland rijdt u uw vaste mest op bouwland wel emissiearm uit. Dit mag u in maximaal 2 direct opeenvolgende werkgangen op het grondoppervlak aanbrengen en onderwerken. Dit doet u op zo'n manier dat de mest direct na het aanbrengen intensief met de grond wordt vermengd of wordt ondergewerkt, zodat de mest niet meer zichtbaar is.

Wanneer mest niet emissiearm

In sommige situaties hoeft u niet emissiearm uit te rijden. Hier leest u welke situaties dat zijn.

Vaste mest op grasland

Rijdt u vaste dierlijke mest of steekvast zuiveringsslib uit op grasland? Dat hoeft niet emissiearm. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Ook compost, overige organische meststoffen, kalkmeststoffen of stikstofstofkunstmest hoeft u niet emissiearm uit te rijden.

Bestrijding winderosie

Gebruikt u runderdrijfmest om schade aan gewassen door winderosie te voorkomen op bouwland op zandgrond in veenkoloniaal gebied of op Texel? Dan hoeft u tussen 1 maart en 1 juni niet emissiearm uit te rijden als u een gewas op uw perceel heeft ingezaaid, geplant of gepoot.

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Grond met alleen fruitteelt

Dan hoeft u uw vaste mest niet emissiearm uit te rijden. Het is wel een voorwaarde dat het hellingspercentage van uw grond lager is dan 7%.

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Weten hoeveel en wanneer u mest mag uitrijden? Lees onderstaande artikelen: 

Wanneer mag ik mest uitrijden?

Hoeveel mest mag ik uitrijden?

Bron: RVO

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen


Vakpartner Nieuws

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

29 mei 2020 Bericht Lely Vector
Een dag uit het leven van de Lely Discovery
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

22 mei 2020 VideoDow AgroSciences
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in

Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

21 mei 2020 Bericht Barenbrug
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies