Minister Schouten zet zinnen op bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie

24 okt 2018

Bericht

Minister Schouten zet zinnen op bedrijfsspecifieke

Minister Schouten informeert over een aantal toezeggingen en aangenomen moties met betrekking tot het mestbeleid die zijn gedaan. 

Bedrijfsspecifieke verantwoording

De minister meldt dat voor kringlooplandbouw een evenwichtig en verantwoord gebruik van meststoffen van belang is. Schouten wil daarom binnen de context van het mestbeleid bedrijven blijven stimuleren om zo goed mogelijk met hun grondstoffen om te gaan. Momenteel voert de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een onderzoek uit. Hierbij wordt onderzocht op welke wijze een bedrijfsspecifieke verantwoording van de fosfaatexcretie in het kader van het fosfaatrechtenstelsel mogelijk is. De handhaafbaarheid en de betrouwbaarheid van de gegevens moeten hierbij geborgd zijn. Schouten heeft de CDM gevraagd hiervoor aan te geven welke mogelijkheden van bedrijfsspecifieke verantwoording er zijn om invulling te geven aan deze pilot en daarbij ook te kijken naar de ervaringen die zijn opgedaan met de Kringloopwijzer. De minister verwacht dat het onderzoek eind dit jaar wordt afgerond, op basis waarvan zij vervolgens zal besluiten hoe er invulling gegeven gaat worden aan deze pilot. Binnen de pilot wil de minister meenemen of de gekozen bedrijfsspecifieke verantwoording bijdraagt aan het toewerken naar kringlooplandbouw.

Markt fosfaatrechten

Zoals al eerder gemeld vindt minister Schouten het van groot belang dat het fosfaatrechtenstelsel eerlijk en tranparant functioneert. De minister heeft eerder dit jaar ondernemers opgeroepen om signalen met betrekking tot misbruik van de handel in fosfaatrechten te melden. Tot op de dag van vandaag zijn hier nog geen signalen over binnengekomen. Echter betekent dit niet dat de minister dit nu laat voor wat het is. Schouten blijft op dit punt de vinger aan de pols houden. Daarnaast heeft de minister het onafhankelijke onderzoeksbureau Ecorys opdracht gegeven om de markt voor fosfaatrechten in beeld te brengen. Tegelijkertijd worden ook de risico's die een eerlijke en transparante handel kunnen belemmeren, meegenomen.

Derogatie

De wijze waarop Nederland wijzigingen kan aanbrengen in het huidige meststelsel, zal in belangrijke mate samenhangen met de uitwerking van een toekomstige derogatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de intentie tot het vereenvoudigen van het mestbeleid, in relatie tot de keuze voor bedrijfs- of gewasderogatie. De minister meldt dat tegelijkertijd de Nederlandse derogatie ook in de huidige vorm blijft bijdragen aan het hergebruik van nutriënten uit dierlijke mest op het eigen bedrijf. 

Bron: Rijksoverheid

 


Gerelateerde artikelen

Schouten informeert over Schriftelijk Overleg fosf

Schouten informeert over Schriftelijk Overleg fosfaatrechten

23 okt 2018 Bericht
Schouten informeert over Schriftelijk Overleg fosfaatrechten
Heropening onderzoek zaken fosfaatrechten

Heropening onderzoek zaken fosfaatrechten

19 okt 2018 Bericht
Heropening onderzoek zaken fosfaatrechten
De tijd van een beetje bijsturen is voorbij voor d

"De tijd van een beetje bijsturen is voorbij voor de Nederlandse melkveehouder"

19 okt 2018 Bericht
"De tijd van een beetje bijsturen is voorbij voor de Nederlandse melkveehouder"


Vakpartner Nieuws

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

27 mrt 2020 Bericht Agridiscounter
Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

25 mrt 2020 Bericht Dow AgroSciences
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrass

Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

25 mrt 2020 Bericht Barenbrug
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies