Ministerie bevestigt gelijkwaardigheid P-Al-method

Ministerie bevestigt gelijkwaardigheid P-Al-methode Eurofins Agro

5 okt 2018

Bericht

De wet biedt laboratoria de ruimte om - bij de bepaling van het fosfaatgehalte P-Al - een eigen methode op te zetten, mits die methode ten minste dezelfde waarborgen omvat ten aanzien van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. De methode van Eurofins Agro voldoet aan deze eis, bevestigt het ministerie van LNV. Daarmee voldoet Eurofins Agro ruimschoots aan de wettelijk gestelde normen

In de mestwetgeving speelt fosfaat een belangrijke rol. Op basis van het P-Al-resultaat, wordt (op grasland) een perceel ingedeeld in een klasse (arm, laag, neutraal of hoog). Per klasse is een maximale P-bemesting vastgelegd. De wet schrijft voor dat P-Al door een geaccrediteerd laboratorium moet worden geanalyseerd. Eurofins Agro is geaccrediteerd.

Verder schrijft de wet voor dat de bepaling in duplo moet worden uitgevoerd. Ook hieraan voldoet Eurofins Agro; door de eerste meting volgens de klassieke methode uit te voeren en de tweede analyse via NIRS. De wet biedt ruimte om zo’n eigen methode op te zetten, mits de resultaten aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan de klassieke methode. Na een review door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) onderschrijft het ministerie van LNV de gelijkwaardigheid van de Eurofins Agro-methode.

NIRS

Eurofins Agro kiest voor het gebruik van NIRS om klanten naast de wettelijke bepaling (P-Al) routinematig ook veel landbouwkundige informatie te verstrekken. Informatie die anders tijdrovend (lange onderzoeksduur) of te duur zouden zijn geweest.  Op deze manier voorziet Eurofins Agro boer en teler van informatie waarmee hij zijn productie en kwaliteit van de gewassen kan optimaliseren.

Veel moderne laboratoriummetingen zijn gebaseerd op licht. Ook NIRS is een meting met licht. NIRS staat voor Near Infra Red Spectroscopy; licht dat we niet met onze ogen kunnen zien. In combinatie met klassieke analyses biedt deze techniek veel aanvullende informatie voor klanten. Eurofins Agro past NIRS al toe vanaf 2003 en voegt – dankzij de unieke combinatie van een chemisch laboratorium en grote aantallen monsters – elk jaar nieuwe analyses toe aan het NIRS-spectrum. NIRS meet bijvoorbeeld de verschillende fracties van de organische stof, zodat de teler inzicht krijgt in het mogelijke verloop van organische stof. Daarnaast wacht de toepassing van NIRS-analyses (voor N en P) in stapelbare mest op toestemming van LNV.

Bron: Eurofins Agro, 05-10-2018

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Vakblad Melkveebedrijf

Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaat

Bedrijfsoverdracht schendt legitieme portie

Een rechter heeft beslist dat de bedrijfsoverdracht de legitieme portie van andere erfgenamen kan schenden. Lees hier een voorbeeld van een bedrijfsoverdracht die de legitieme portie schendt.

Lees het artikel >


Gerelateerde artikelen

De fosfaatplanning: een lastige opgave

De fosfaatplanning: een lastige opgave

4 okt 2018 Bericht
De fosfaatplanning: een lastige opgave
Schouten bespreekt alternatieven voor de sleepvoet

Schouten komt met alternatieven voor sleepvoet

2 okt 2018 Bericht
Schouten komt met alternatieven voor sleepvoet
Wat zijn de sancties bij hogere fosfaatproductie d

Wat zijn de sancties bij hogere fosfaatproductie dan beschikbare rechten?

28 sep 2018 Bericht
Wat zijn de sancties bij hogere fosfaatproductie dan beschikbare rechten?


Vakpartner Nieuws

Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app ve

Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app vertelt het u

4 jun 2019 Bericht Yara
Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app vertelt het u
Vliegenoverlast zorgt voor minder melkgift!

Vliegenoverlast zorgt voor minder melkgift!

3 jun 2019 Bericht Agridiscounter
Vliegenoverlast zorgt voor minder melkgift!
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

23 mei 2019 Bericht Barenbrug
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies