Motie bovengronds bemesten aangenomen

18 feb 2019

Bericht

Motie bovengronds bemesten aangenomen

De vrijstelling voor bovengronds bemesten is maandag 18 februari, gepubliceerd in de Staatscourant. Aanvankelijk wilde het ministerie aansturen op twee jaar vrijstelling, afwijkend van de motie die ervoor werd ingediend waarin vijf jaar genoemd werd, maar in de gepubliceerde regeling wordt toch niet van de vijf jaar afgeweken.

De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu is verheugd over dit succes en ook dat zij nu de tijd hebben om de komende jaren hun Natuurlijk Kringloop Systeem certificaat zodanig verder te ontwikkelen dat zij over vijf jaar klaar zijn om aan te tonen dat zij op alle gebieden voldoen aan milieudoelstellingen, ook wanneer er bovengronds bemest wordt.

"Deze gunstige uitslag hadden wij niet direct verwacht, maar dit is ongelooflijk goed nieuws voor onze vereniging"

Erik Valk, voorzitter van de VBBM: ‘Deze gunstige uitslag hadden wij niet direct verwacht door signalen vanuit het ministerie, maar dit is ongelooflijk goed nieuws voor onze vereniging. We zijn aan alle kanten in een transitie van de landbouw, de minister wil sturen op kringlooplandbouw, maar het blijft onrealistisch dat in alle geschetste perspectieven de biologie consequent vergeten wordt. Wat wij doen is gebruik maken van de principes van de natuur zelf. Deze vijf jaar geeft ons de gelegenheid om een onderbouwing te ontwikkelen waarbij we over de genoemde termijn een gedegen fundament hopen te hebben voor erkenning van onze wijze van landbouw bedrijven. De tijd lijkt er meer rijp voor te zijn dan ooit het geval was’.

Vrijstelling bovengronds uitrijden. hoe zit het nu precies?

Drijfmest op grasland rijdt u emissiearm uit. Heeft u drijfmest van runderen met diercategorie 100, 101, 102, 104 en 120 en is deze mest op uw eigen bedrijf geproduceerd? Als u deze mest uitrijdt op grasland van uw eigen bedrijf, dan kunt u zich tot en met 1 maart 2019 aanmelden voor de vrijstelling. Vanaf 2019 zijn er extra voorwaarden voor deze vrijstelling.

Wilt u in 2019 meedoen aan de vrijstelling?

Dan hield u zich in 2018 ook aan de voorwaarden die dat jaar golden. En in 2019 houdt u zich aan de voorwaarden die vanaf 2019 gelden. Vanaf 2019 zijn er nieuwe voorwaarden. Die gelden tot en met 2023.

In 2018:

 • Was de runderdrijfmest op uw eigen bedrijf geproduceerd.
 • Reed u drijfmest uit op grasland dat bij uw bedrijf in gebruik was is. De mest mag niet binnen 2 meter vanaf de insteek van een watergang worden gebruikt.
 • Liet u geen andere dierlijke mest aanvoeren dan runderdrijfmest of vaste rundermest.
 • Bestond minimaal 85% van de oppervlakte landbouwgrond van het bedrijf uit grasland.
 • Was de kunstmestgift op uw bedrijf minder dan 100 kilogram stikstof per hectare grasland.
 • Was het stikstofoverschot op uw bedrijf maximaal 125 kilogram stikstof per hectare, berekend volgens het principe van een stikstofbalans op bedrijfsniveau.
 • Werden de runderen (met diercategorie 100, 102 en 120) op uw bedrijf in de periode van 1 april tot en met 30 november minimaal 150 dagen per jaar ten minste 6 uur per dag geweid.
 • Werden de runderen (met diercategorie 101) op uw bedrijf in de periode van 1 april tot en met 30 november minimaal 90 dagen per jaar ten minste 6 uur per dag geweid.

In 2019:

 • Is de runderdrijfmest op uw eigen bedrijf geproduceerd.
 • Rijdt u runderdrijfmest uit op grasland dat bij uw bedrijf in gebruik is. De mest mag niet binnen 2 meter vanaf de insteek van een watergang worden gebruikt.
 • Laat u voor de bemesting van bouwland dat bij uw bedrijf in gebruik is geen andere dierlijke mest aanvoeren dan runderdrijfmest of vaste rundermest.
 • Bestaat minimaal 85% van de oppervlakte landbouwgrond van het bedrijf uit grasland.
 • Is de kunstmestgift op uw bedrijf minder dan 100 kilogram stikstof per hectare grasland.
 • Is het stikstofoverschot op uw bedrijf maximaal 100 kilogram stikstof per hectare, berekend volgens het principe van een stikstofbalans op bedrijfsniveau.
 • Worden de melk- en kalfkoeien met diercategorie 100 op uw bedrijf vanaf twee weken na de kalfdatum in de periode van 15 maart tot en met 30 november minimaal 150 dagen per jaar ten minste 6 uur per dag geweid.
 • Worden de droogstaande koeien met diercategorie 100 op uw bedrijf in de periode van 1 mei tot en met 30 september dag en nacht geweid tot minimaal drie weken voor de verwachte afkalfdatum.
 • Worden de runderen met diercategorie 102 en 120 op uw bedrijf in de periode van 15 maart tot en met 30 november minimaal 150 dagen per jaar dag en nacht geweid.
 • Worden de runderen met diercategorie 101 op uw bedrijf met een leeftijd van 6 maanden of ouder  in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus dag en nacht geweid.
 • Houdt u een weidegangkalender bij waarop per dag wordt bijgehouden hoeveel runderen per diercategorie geweid worden en hoeveel uren. De weidegangkalender mag niet meer dan 1 week achterlopen.
 • Hoeven runderen niet te weiden op de dagen dat zij ziek zijn.

Melk- en kalfkoeien?

Houdt u op uw bedrijf ook melk- en kalfkoeien (diercategorie 100)? Dan houdt u zich in het jaar voordat en in het jaar dat u gebruikmaakt van de vrijstelling ook aan de volgende voorwaarden:

 • Kunt u de mest die u op uw bedrijf produceert niet volledig plaatsen op uw eigen bedrijf? Dan mag de melkproductie van uw bedrijf niet hoger zijn dan 14.000 kilogram per hectare.
 • Van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 december tot 31 december is het gemiddelde gewogen ureumgetal van de melk die geproduceerd wordt op uw bedrijf, lager dan 21 milligram per 100 gram melk.

Wilt u runderdrijfmest bovengronds uitrijden?

Meld dit 1 keer voordat u voor het eerst runderdrijfmest bovengronds uitrijdt. U doet dit bij Direct regelen (eerst inloggen) op deze pagina. Voor het ondertekenen van uw aanmelding heeft u TAN-codes nodig. Aanmelden kan in 2019 tot en met 1 maart.

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm . Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Mijn documenten . De ontvangstbevestiging is uw aanmeldbewijs en moet u kunnen laten zien bij een controle. Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Mijn documenten. De ontvangstbevestiging is uw aanmeldbewijs en moet u kunnen laten zien bij een controle.

Wilt u meer weten over hoe, wanneer en hoeveel mest u mag uitrijden? Lees onderstaande artikelen: 

Hoe mag u mest uitrijden?

Hoeveel mest mag u uitrijden?

Wanneer mag ik mest uitrijden?

Bron: Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu en RVO 

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN

Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN app

15 feb 2019 Bericht Yara
Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN app
mest uitrijden

Wanneer mag ik mest uitrijden?

5 feb 2019 Bericht
Wanneer mag ik mest uitrijden?
Hoe mag u mest uitrijden?

Hoe mag u mest uitrijden?

5 feb 2019 Bericht
Hoe mag u mest uitrijden?
Hoeveel mest mag ik uitrijden?

Hoeveel mest mag ik uitrijden?

5 feb 2019 Bericht
Hoeveel mest mag ik uitrijden?


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies