Netwerk GRONDig legt Schouten twee fosfaat-voorste

Netwerk GRONDig legt Schouten twee fosfaat-voorstellen voor

19 dec 2018

Bericht

Het aantal (teveel) uitgegeven fosfaatrechten in 2018 zou niet maatgevend moeten zijn om de fosfaatbank voorlopig niet te openen, aldus Netwerk GRONDig. In de Toelichting bij de Regeling van de fosfaatbank staat expliciet dat de fosfaatproductie leidend is. Productie onder het plafond betekent openstelling van de bank.

Dat is volgens recente prognose van het CBS het geval: de productie in 2018 zal uitkomen op 82,4 miljoen kg fosfaat. Dat is 2,5 miljoen kg onder het sectorplafond melkvee van 84,9 kg fosfaat. Netwerk GRONDig vindt het van belang dat het aantal uitgegeven rechten en de feitelijke productie van fosfaat los van elkaar moeten worden gezien. Dit laatste schrijft minister Schouten zelf trouwens ook letterlijk in haar brief aan de Kamer op 7 december. Vreemd dat zij op 13 december tijdens het AO de Kamerleden vertelt de bank voorlopig niet te openen door teveel uitgegeven fosfaatrechten. Wij gaan ervan uit dat de minister zich aan haar eigen Regeling houdt en: ’Uitstel van fosfaatbank schaadt grondgebonden melkveehouders met latente ruimte.’ 

Sanering varkenshouderij biedt fosfaatruimte melkvee

Een ander voorstel van GRONDig is het benutten van de ruimte die ontstaat in het sectorale plafond na de saneringsslag in de varkenshouderij. Dit is van een andere orde dan het eerdere ‘ontschotten-idee’. Het Kabinet trekt 120 miljoen euro uit voor het opkopen van ruim 1 miljoen varkensrechten. Premier Rutte zei tijdens de Algemene Beschouwingen in september nog dat die productieruimte na deze sanering echt niet meer beschikbaar komt voor de varkenssector. Er is dan ook geen enkele reden om dat sectorfosfaatplafond op 39,7 miljoen kilo fosfaat te houden. Eén miljoen varkensrechten staat voor 5,5 miljoen kg fosfaat.

Netwerk GRONDig stelt voor om na sanering varkenshouderij het sectorale fosfaatplafond van de varkenshouderij te verlagen met 5,5 miljoen kg en zeker een half miljoen varkensrechten om te zetten naar fosfaatrechten melkvee. Deze rechten vloeien dan in de fosfaatbank en/of zijn bedoeld voor knelgevallen, die tot nu toe het nakijken hebben. Het zou niet verstandig zijn om alle gesaneerde varkensrechten om te zetten naar melkvee in verband met de hogere excretie van stikstof door melkvee. Het risico bestaat dan dat het stikstofplafond wordt overschreden.

Netwerk GRONDig heeft per brief minister Schouten de twee punten voorgelegd en meent zeker voor de Knelgevallen hiermee een passende oplossingsrichting te hebben.

Bron: Netwerk GRONDig

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Vakblad Melkveebedrijf

Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaat

Bedrijfsoverdracht schendt legitieme portie

Een rechter heeft beslist dat de bedrijfsoverdracht de legitieme portie van andere erfgenamen kan schenden. Lees hier een voorbeeld van een bedrijfsoverdracht die de legitieme portie schendt.

Lees het artikel >


Gerelateerde artikelen

Handelen in fosfaatrechten, hoe zit het nu precies

Handelen in fosfaatrechten, hoe zit het nu precies?

28 sep 2018 Bericht
Handelen in fosfaatrechten, hoe zit het nu precies?
Wat zijn de sancties bij hogere fosfaatproductie d

Wat zijn de sancties bij hogere fosfaatproductie dan beschikbare rechten?

28 sep 2018 Bericht
Wat zijn de sancties bij hogere fosfaatproductie dan beschikbare rechten?
Lancering fosfaatplatform.nl voor transparante han

Lancering fosfaatplatform.nl voor transparante handel in fosfaatrechten

7 aug 2018 Bericht
Lancering fosfaatplatform.nl voor transparante handel in fosfaatrechten


Vakpartner Nieuws

Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app ve

Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app vertelt het u

4 jun 2019 Bericht Yara
Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app vertelt het u
Vliegenoverlast zorgt voor minder melkgift!

Vliegenoverlast zorgt voor minder melkgift!

3 jun 2019 Bericht Agridiscounter
Vliegenoverlast zorgt voor minder melkgift!
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

23 mei 2019 Bericht Barenbrug
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies