Netwerk GRONDig vindt dat minister de teveel uitgegeven rechten moet opkopen

4 jun 2019

Bericht

Netwerk GRONDig vindt dat minister de teveel uitge

Netwerk GRONDig heeft naar aanleiding van het Kamerdebat van vorige week een brief aan de Eerste Kamer geschreven met relevante feiten die tijdens het debat onderbelicht zijn gebleven. GRONDig roept de leden van de Eerste Kamer nu middels de brief op om tegen de wijziging voor de verhoging van de afroming te stemmen. Daarnaast vindt men dat de minister de te veel uitgegeven rechten moet opkopen.

De brief die Netwerk GRONDig aan de leden van de Eerste Kamer heeft geschreven kunt u hieronder teruglezen:

Geacht Eerste Kamerlid, 

Morgen, dinsdag 4 juni, debatteert en stemt u over een Wetswijziging voor in het Fosfaatrechtenstelsel. Het voorstel van minister Schouten is om tijdelijk het afromingspercentage naar 20% te verhogen. Het blijkt dat sinds de invoering van fosfaatrechten er een miljoen teveel zijn uitgegeven. Door het ministerie zelf.

Wij van Netwerk GRONDig verzoeken u de Wetswijziging niet te steunen, want de rekening komt dan onterecht bij een deel van de melkveesector.

Bovendien:

  • De Raad van State heeft zich kritisch uitgelaten over de Wetswijziging, juist het punt van het verhogen van het Afromingspercentage raadt de Afdeling af. De Raad van State volgt feitelijk de lijn om een generieke korting in te zetten. Die lijn is afgesproken met de Tweede Kamer en sectorpartijen als maatregel wanneer zou blijken dat er een overschrijding zou optreden. (Bron Kamerbrief DGAN-PAV / 17107958.)
  • Het blijft onduidelijk waarom er teveel rechten zijn toebedeeld en aan wie? Cijfers ontbreken. Volgens de minister zijn de extra rechten naar Knelgevallen en bezwaarmakers gegaan. Maar een cijfermatige onderbouwing is er niet. Opvallend is dat het ministerie bij de invoering van het Fosfaatstelsel een reserve had van circa 650.000 fosfaatrechten, die zat verwerkt in de generieke korting. Deze korting bedroeg 8,3%, waarvan 7,3 % nodig was om aantal rechten onder plafond te brengen en 1% als reserve voor uitgifte aan Knelgevallen. (Bron Kamerbrief DGAN-PAV / 17107958.)
  • Wat ook nog speelt is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven die het ministerie op de vingers heeft getikt. Een recente uitspraak leidt er toe dat er 300.000 fosfaatrechten alsnog moeten worden toegekend aan vleesveehouders. In principe valt dat buiten het sectorplafond melkvee. TENZIJ de vleesveehouders deze rechten aan melkveehouders verkopen, wat absoluut geen theorie is. Dan komen deze rechten onder melkveeplafond. Deze Wetswijziging biedt geen oplossing van dit probleem.
  • Het aantal teveel uitgegeven rechten vormt geen gevaar voor verlenging derogatie, want dan geldt de fosfaatproductie. Die is ruim onder het fosfaatplafond. Teveel aan uitgegeven rechten zou door Brussel gezien worden als Staatssteun.
  • De motivatie van minister Schouten om te kiezen voor verhogen afroming in plaats van generieke korting was tijdens het debat in Tweede Kamer als volgt:’ Het aantal transacties met fosfaatrechten lag in 2018 op circa 12.000. Een generieke korting treft 11.000 bedrijven. Dus de afroming treft meer bedrijven en is daarom meer succesvol…’ In 2018 moesten veel melkveehouders rechten kopen of verkopen om hun bedrijf in balans te brengen na invoering van het stelsel. Het is maar zeer de vraag of er in 2019 weer twaalf duizend transacties zullen plaatsvinden. Tot op heden is de markt zeer rustig. Een verhoogde afroming kan juist stagnerend werken.

Netwerk GRONDig vindt het niet fair om de sector nu te belasten met deze verhoogde afroming. Het gaat bovendien in tegen de afspraken met de sector en gaat tegen het advies in van de Raad van State. Het overschrijden van het aantal fosfaatrechten kan het ministerie worden aangerekend.  Wij menen stellig dat de minister zelf een oplossing moet regelen, bijvoorbeeld een opkoopregeling voor het teveel aan fosfaatrechten.

Wij verzoeken u de Wetswijziging NIET te steunen. 

Met vriendelijke groet, Diana Saaman i.o.v. Netwerk GRONDig

Bron: Netwerk GRONDig

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

DDB en NMV schrijven brief aan Eerste Kamer met ve

DDB en NMV schrijven brief aan Eerste Kamer met verzoek afwijzing verdubbeling afroming

3 jun 2019 Bericht
DDB en NMV schrijven brief aan Eerste Kamer met verzoek afwijzing verdubbeling afroming
Minister reageert op uitspraak College over fosfaa

Minister reageert op uitspraak College over fosfaatrechten jongvee

29 mei 2019 Bericht
Minister reageert op uitspraak College over fosfaatrechten jongvee
‘Minister Schouten moet het teveel aan uitgegeven

‘Minister Schouten moet het teveel aan uitgegeven Fosfaatrechten zelf maar opkopen’

28 mei 2019 Bericht
‘Minister Schouten moet het teveel aan uitgegeven Fosfaatrechten zelf maar opkopen’


Vakpartner Nieuws

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

7 feb 2020 Bericht Barenbrug
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade
Maisrassenmatrix: Welke vroege maisras past bij uw

Maisrassenmatrix: Welk vroeg maisras past bij uw bodem?

24 jan 2020 Bericht Dow AgroSciences
Maisrassenmatrix: Welk vroeg maisras past bij uw bodem?
Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersyst

Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersysteem

22 jan 2020 Bericht Lely Vector
Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersysteem
Zou u op een boerenpartij stemmen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies