NVWA zet controles I&R-systeem voort

30 jan 2018

Bericht

NVWA zet controles I&R-systeem voort

De komende periode zal de NVWA de controles bij de bedrijven waarbij in het Identificatie en Registratie-systeem (I&R) onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen zijn geregistreerd voortzetten. Ook op afvoer van verdachte dieren (bij export, het slachthuis of andere verplaatsingen) wordt gecontroleerd. Verder zijn databestanden van derden gevorderd, waarmee de overtredingen administratief vastliggen.

Analyse

Uit een analyse van RVO.nl komt naar voren dat op ca. 7700 bedrijven sprake is van onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen. Op 22 januari heeft de NVWA een steekproef bij bedrijven gedaan, waarbij is vastgesteld dat er onregelmatigheden voorkomen in de I&R. De bedrijven waar na inspectie deze onregelmatigheden zijn vastgesteld, zijn geblokkeerd.

Herstel I&R-omissies

Het is van belang dat de I&R-omissies volgens de spelregels worden hersteld. De handelwijze hiervoor staat uitgebreid beschreven op de site van rvo.nl. Van de I&R-registratie van bedrijven is een foto gemaakt. De onregelmatigheden liggen daarmee vast. Deze worden ondersteund door andere administraties die inmiddels zijn gevorderd. RVO en NVWA monitoren wijzigingen die in de I&R worden aangebracht.

Sancties

Wanneer wordt vastgesteld dat een veehouder de I&R heeft gemanipuleerd, dan zijn hieraan de volgende de consequenties verbonden:

  • Het bedrijf wordt op slot gezet tot de I&R is hersteld;
  • De veehouder loopt risico op strafrechtelijke vervolging terzake van overtreding van de Wet op de economische delicten (WED) en art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte). Op deze misdrijven staan geldboetes en gevangenisstraffen.  Welke straf in welke zaak volgt, is aan het Openbaar Ministerie en de rechter. Veroordelingen leveren een strafblad op.

Vervolgens loopt de veehouder kans op de volgende financiële maatregelen:

  • Terugvordering van de GLB-inkomenssteun (korting kan oplopen van 20% tot 100%);
  • Nacalculatie en daarmee naheffing in het kader van het fosfaatreductieplan.

Achtergrond

De afgelopen weken zijn signalen naar buiten gekomen dat er melkveebedrijven zijn die de I&R- registratie manipuleren om beter uit het fosfaatreductieplan te komen om daarmee een lagere heffing te betalen en minder dieren te hoeven afvoeren. Met het manipuleren van de I&R hebben deze bedrijven een groot risico genomen. Immers de I&R-registratie is dan niet sluitend meer en in tijden van dierziekte of bij risico’s voor de volksgezondheid is de herkomst van een rund mogelijk niet meer te achterhalen.

Bron: NVWA

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Fosfaatproductie melkveesector gedaald

Fosfaatproductie melkveesector gedaald met 4,3 miljoen kilo

23 jan 2018 Bericht
Fosfaatproductie melkveesector gedaald met 4,3 miljoen kilo


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies