Stikstofmethodiek van 'voldoende' kwaliteit, verbeteringen nodig

6 mrt 2020

Bericht

Stikstofmethodiek van 'voldoende' kwaliteit, verbe

De wetenschappelijke kwaliteit van de meet- en rekenmethodiek voor stikstof is voldoende. De data, methoden en modellen die worden ingezet, zijn ook in internationaal perspectief, van voldoende (tot goede) kwaliteit. Dat meldt het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof in hun rapport dat vandaag is gepresenteerd aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit adviescollege werd opgericht nadat de onderbouwing voor het Nederlandse stikstofbeleid in het maatschappelijke en politieke debat ter discussie gesteld werd.

Voorzitter Leen Hordijk: “De werkwijze en modellen voor het berekenen van stikstof zijn doelgeschikt oftewel “fit for purpose”. Wel vinden we dat er verbeteringen nodig zijn om de wetenschappelijke kwaliteit van de meet- en rekenmethodiek voor emissies, verspreiding en depositie van stikstofverbindingen ook in de toekomst te garanderen en de onzekerheden te verkleinen. Zo wordt de kwaliteit van de uitkomsten vergroot door meer en frequenter te meten, door gebruik te maken van extra modellen en door naast grondwaarnemingen gebruik te maken van satellietgegevens. “

Operationele Prioritaire Stoffenmodel (OPS)

Het RIVM maakt gebruik van het OPS-model om de verspreiding van de stikstof te berekenen. Het model is daarvoor geschikt, zo vindt het adviescollege, zeker op lokale schaal. Wel zijn er systematische verschillen tussen modelresultaten en metingen. Daar wordt nu voor gecorrigeerd. Het is alleen beter om extra onderzoek naar de oorzaken daarvan te doen, en daarbij met meerdere modellen te werken en extra gegevens te gebruiken.  

Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden

Het college heeft ook gekeken hoe de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt berekend. Het adviescollege concludeert daarover dat de buitenlandse bijdrage mogelijk wordt onderschat. De relatieve verdeling van de bijdragen van de Nederlandse sectoren aan de depositie op natuurgebieden, zoals landbouw, industrie, verkeer, scheepvaart is voldoende onderbouwd.

Berekenen van stikstof in omringende landen

Het adviescollege heeft ten slotte gekeken hoe omringende landen omgaan met het meten en berekenen van stikstof. De onderzochte landen Denemarken, Duitsland en Vlaanderen gebruiken vergelijkbare methoden voor het vaststellen van de stikstofemissie. Ook de berekening van concentratie en depositie met modellen gebeurt op een vergelijkbare manier. Het beleid dat de landen voeren is wel anders.

Rekentool AERIUS

Het adviescollege heeft vandaag de eerste fase van het onderzoek gepresenteerd.  Dit onderzoek beantwoordt de vraag of er aanpassingen nodig zijn en zo ja op welke punten. In de tweede fase van het onderzoek komt het adviescollege met concrete voorstellen voor verbetering en kijken zij naar de rekentool AERIUS, dat wordt gebruikt bij de vergunningverlening.

Bron: RVO

 

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

‘Bug’ in rekenmodel OPS oorzaak onjuist stikstofci

‘Bug’ in rekenmodel OPS oorzaak onjuist stikstofcijfer

2 mrt 2020 Bericht
‘Bug’ in rekenmodel OPS oorzaak onjuist stikstofcijfer
Stikstofdepositie: “Aandeel landbouw fors minder;

Stikstofdepositie: “Aandeel landbouw fors minder; foute conclusie Remkes”

20 feb 2020 Bericht
Stikstofdepositie: “Aandeel landbouw fors minder; foute conclusie Remkes”
Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van

Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van stikstofruimte uit landbouw bij extern salderen

17 feb 2020 Bericht
Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van stikstofruimte uit landbouw bij extern salderen


Vakpartner Nieuws

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”
16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdhed

16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdheden!

28 jul 2020 Bericht Agridiscounter
16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdheden!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies