Wat is het effect van het fosfaatrechtenstelsel op de vleesvee- en zoogkoeienhouderij?

25 apr 2018

Bericht

Wat is het effect van het fosfaatrechtenstelsel op

Wat is nou het effect van het fosfaatrechtenstelsel op de vleesvee- en de zoogkoeienhouderij? Deze vraag is de laatste periode veelal gesteld. Daarom volgt hier een antwoord.

RVO meldt dat minister Schouten in een brief aan de Kamer (29 maart 2018) op basis hiervan een voorstel heeft gedaan.

  1. Een beleidsregel met meer duidelijkheid over de definitie voor het jongvee
  2. Een vrijstellingsregeling voor de zoogkoeienhouders

Echter, het voorstel van de minister kan pas worden ingevoerd na afstemming met de Europese Commissie. Als zij instemt, verwacht de RVO dat het voorstel op 1 juli 2018 wordt ingevoerd.

Maar wat staat er nu allemaal in het voorstel?

Fosfaatrechten voor jongvee

Er zijn fosfaatrechten nodig voor jongvee dat gehouden wordt voor de melkveehouderij.

Wordt jongvee buiten de melkveehouderij gehouden? Dan heeft u alleen fosfaatrechten nodig als de dieren bedoeld zijn om een kalf te krijgen. U heeft geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat nooit een kalfje krijgt en alleen gehouden wordt voor de productie van vlees.

Wacht met overdragen fosfaatrechten

Heeft u fosfaatrechten gekregen voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie (en niet voor het krijgen van een kalf)? Houd er rekening mee dat de toekenning van deze fosfaatrechten misschien opnieuw beoordeeld moet worden. Wij adviseren u daarom om uw fosfaatrechten voorlopig niet over te dragen. Zo voorkomt u financiële problemen.

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders

De jongveedefinitie in het voorstel bakent het probleem voor de zoogkoeienhouders voor een deel af. Voor jongvee dat alleen gehouden wordt voor de vleesproductie en dat geen kalf krijgt, zijn geen fosfaatrechten nodig. Zoogkoeienhouders hebben nog wel rechten nodig voor jongvee dat kalveren krijgt.

Daarom is er ook een vrijstelling voor jongvee van zoogkoeienhouders: hiermee hebben zoogkoeienhouders geen fosfaatrechten meer nodig voor jongvee dat kalveren krijgt.

Voorlopige voorwaarden

Op hoofdlijnen gelden de volgende voorwaarden voor de vrijstelling. Deze zijn nog onder voorbehoud. Er kunnen ook nog extra voorwaarden gesteld worden.

Gebruikt u de vrijstelling?

  • Dan doet u afstand van de fosfaatrechten die u heeft ontvangen. Dit geldt ook voor rechten die al overgedragen zijn.
  • Dan heeft u geen melkveetak of jongvee opfok voor de melkveehouderij op uw bedrijf.
  • Dan zorgt u ervoor dat de runderen die u van uw bedrijf afvoert niet worden gebruikt voor de productie van melk in Nederland.

Waarom dit voorstel?

Een deel van het jongvee van vleesveehouders telt mee in het fosfaatrechtenstelsel, ook al valt hun fosfaatproductie niet onder het fosfaatproductieplafond van de melkveesector. In de vleesveehouderij is ook geen sprake geweest van groei waardoor het nationale fosfaatproductieplafond is overschreden.

Waarom dan toch de keuze om jongvee van vleesveehouders mee te tellen? Dat is om te voorkomen dat melkveehouders hun jongvee buiten het fosfaatrechtenstel houden door ze bij vleesveehouders te plaatsen.

Het gevolg hiervan is dat ook het jongvee van vleesveebedrijven onder het fosfaatrechtenstelsel vallen, ook al komt het jongvee niet in de melkveehouderij terecht. Bovendien moeten zoogkoeienhouders die op 2 juli 2015 minder jongvee hadden dan gebruikelijk of willen uitbreiden vanuit een ongelijke positie concurreren met melkveehouders op de markt voor fosfaatrechten.

Vanuit deze achtergrond heeft minister Schouten dit voorstel gedaan. Afstemming met de Europese Commissie volgt zo snel mogelijk. LTO, Vleesvee NL, Stichting Zeldzame Huisdierrassen en individuele zoogkoeienhouders steunen dit voorstel.

Bron: RVO

Deel dit artikel

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Fosfaatrechten en jongvee: Hoe zit dit nou precies

Fosfaatrechten en jongvee: Hoe zit dit nou precies?

24 apr 2018 Bericht
Fosfaatrechten en jongvee: Hoe zit dit nou precies?
Controleer uw beschikking fosfaatrechten zeer goed

Controleer uw beschikking fosfaatrechten zeer goed

16 jan 2018 Bericht
Controleer uw beschikking fosfaatrechten zeer goed
De handel in fosfaatrechten is gestart!

De handel in fosfaatrechten is gestart!

8 jan 2018 Bericht
De handel in fosfaatrechten is gestart!


Vakpartner Nieuws

‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

10 jul 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologisch

Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw

9 jul 2020 Bericht Dow AgroSciences
Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw
“Blij dat we hebben doorgezet”

“Blij dat we hebben doorgezet”

9 jul 2020 Bericht Dow AgroSciences
“Blij dat we hebben doorgezet”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies