Langetermijnverwachting melkprijs 34,50 euro

29 mei 2017

Bericht

Langetermijnverwachting melkprijs 34,50 euro

De gemiddelde melkprijs tot 2027 wordt naar verwachting 34,5 euro per 100 kg melk. Dat stelt een panel van financieel deskundigen uit de zuivelsector. Deze langetermijnprognose is van belang voor bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en de bijstandsregeling voor zelfstandigen.

Het deskundigenpanel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen vastgesteld voor de langetermijnbegrotingen. Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz). Aan dit overleg nemen vertegenwoordigers deel van banken, LTO, accountantsbureaus, ZuivelNL, RVO, DLV en Wageningen University & Research. Dit project is (mede) gefinancierd door ZuivelNL.

Basis voor prognose melkprijs

De gemiddelde melkprijs tot en met 2027 wordt ingeschat op € 34,50 per 100 kg melk, inclusief alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom (exclusief bijschrijvingen ledenrekening en BTW). Het BTW-percentage bedraagt 5,71%. Deze prognose is gebaseerd op de verwachte melkprijsontwikkeling van de OESO / FAO, EUcommissie en Wageningen Economic Research (WEcR) met daarbij een inschatting van het deskundigenpanel over de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen een rol, omdat een rendabele veehouderij immers afhankelijk is van een minimale marge tussen opbrengsten en kosten. Op basis van deze voorspellingen en verwachtingen wijzigen de uitgangspunten niet of beperkt. In deze prognose zitten een aantal onzekerheden, waardoor geen exacte melkprijs is te voorspellen; de verwachte melkprijs wordt dan ook afgerond op € 0,50 per 100 kg melk.

Bedrijfsspecifieke prognose

De wijze waarop sinds vorig jaar de bedrijfsspecifieke melkprijs wordt bepaald, blijkt goed te werken. Deze prijs is gebaseerd op de contante melkprijs die het bedrijf de afgelopen (minimaal) drie1 jaar ontving. Dit is exclusief bijschrijvingen op naam, omdat deze reserveringen niet direct in de kas van het bedrijf stromen. Vervolgens wordt het verschil met de landelijk gemiddelde melkprijs van WEcR bepaald. Dit verschil is bepalend voor de afwijking ten opzichte van de norm van € 34,50. Dus een bedrijf dat gemiddeld 0,5 cent per kilo melk minder ontving wordt “doorgerekend” op € 34,00 per 100 kg. De bedrijfsspecifieke afwijking van de normprijs bedraagt maximaal -€ 3,00 tot +€ 3,00 per 100 kg, tenzij beargumenteerd wordt dat een grotere afwijking verwacht wordt.

Lees het gehele artikel hier

Bron: WUR

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Melkprijs voor consument fors omhoog

Melkprijs voor consument fors omhoog

8 mei 2017 Bericht
Melkprijs voor consument fors omhoog
Kanters special products

Uw melkproductie verhogen? Met fris, koud en smakelijk voer!

4 mei 2017 Bericht
Uw melkproductie verhogen? Met fris, koud en smakelijk voer!
Melkprijs DOC ruim 33 euro

Melkprijs DOC ruim 33 euro

3 jan 2017 Bericht
Melkprijs DOC ruim 33 euro


Vakpartner Nieuws

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

27 mrt 2020 Bericht Agridiscounter
Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

25 mrt 2020 Bericht Dow AgroSciences
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrass

Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

25 mrt 2020 Bericht Barenbrug
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies