Melkkostenstudie toont kloof tussen productiekosten en producentprijzen

10 okt 2018

Bericht

Melkkostenstudie toont kloof tussen productiekoste

De resultaten van de laatste berekeningen van de melkproductiekosten in zes Europese landen tonen in objectieve economische termen - zwart op wit - dat de dagelijkse activiteiten voor melkproducenten grimmig zijn: de productiekosten van de melk en de prijzen van landbouwhuisdieren evolueren verder! Zelfs in zogenaamde 'goede jaren', dat wil zeggen tussen zuivelcrises, liggen de prijzen permanent onder de productiekosten.

Volgens de laatste studie van het Bureau voor rurale sociologie en landbouw (BAL) - Wat zijn de kosten van het produceren van melk? - de gemiddelde melkproductiekosten over 5 jaar in zes Europese landen bedroegen tussen 41 en 46 cent per kilogram melk. De producentenprijzen in dezelfde periode lagen gemiddeld tussen 32 en maximaal 35 cent per kilogram melk. "Europese melkproducenten staan ??maandelijks vierkant in het rood", zegt studieauteur Dr. Karin Jürgens en slaat de spijker op zijn kop. "Als dit dilemma niet wordt opgelost, zal het voor melkveehouders steeds moeilijker worden om melk te blijven produceren in Europa, zowel grote als kleinere."

In 2017 waren de productiekosten in alle zes landen inclusief beloning en gemiddelde netto-investeringen aanzienlijk hoger dan de melkprijzen en bedroegen deze tussen 43,39 cent / kg (Duitsland) en 48,89 cent / kg (Luxemburg). En zelfs zonder rekening te houden met de noodzakelijke netto-investeringen, is het gemiddelde kostentekort over 5 jaar aanzienlijk en tussen 14% (Denemarken) en 27% (België en Frankrijk).


Melkproductiekosten (blauw) en netto-investeringen (grijs) in vergelijking met de melkprijzen van boerderijpoorten (rood): prijzen dekken nooit de productiekosten van de landbouwers

Voor Erwin Schöpges, melkveehouder uit Amel in Oost-België en voorzitter van de European Milk Board (EMB) bevestigen de cijfers de chronische spanningssituatie op boerderijen. "Wij, melkveehouders, herstellen niet eens onze gemaakte productiekosten - vergeet de beloning voor ons werk." Melkproducenten betalen in principe alle melk die ze willen missen, legt Schöpges uit. "We kunnen onze boerderijen alleen levend houden dankzij aanvullende inkomsten uit activiteiten buiten de landbouw!" Europese melkproducenten verwachten ook dat de kosten de komende winter zullen stijgen als gevolg van door droogte veroorzaakt voedseltekorten. "Er zijn moeilijke tijden voor ons aangezien de melkprijzen laag blijven", zegt de voorzitter van de Europese melkproducentenvereniging over de vooruitzichten voor melkproducenten.

Het onderzoek naar de productiekosten werd onlangs ook aangeboden aan de deskundigen van het Melkmarktobservatorium van de Europese Commissie (MMO). "Ze hebben kennis genomen van de rode cijfers op onze melkproductiebalansen, maar er was geen verontwaardiging over de onbalans binnen de voedselvoorzieningsketen", zegt de EMB-voorzitter, teleurgesteld over de reacties van de deelnemers (of het gebrek daaraan). "Het is nu aan de EU-beleidsmakers om de wil te hebben om een ??effectief crisismechanisme op te nemen in het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid!"

Berekening op basis van EU-gegevens en aanpak voor een billijke vergoeding voor arbeid

De BAL-studie is gebaseerd op erkende, EU-brede vergelijkbare en representatieve gegevens die door de Europese Commissie zijn samengesteld (gegevens van het informatienetwerk van landbouwbedrijfsboekhoudingen - ILT en indexcijfers van de landbouwprijzen). Arbeidskosten worden berekend op basis van overeengekomen normen voor het betreffende land. Ze houden ook rekening met het opleidingsniveau en de kwalificaties van de werknemer, evenals landspecifieke loonafspraken voor bedrijfsmanagers. In de kostenberekeningen worden subsidies afgetrokken van de totale kosten en worden ook de netto-investeringen (10-jarig gemiddelde) weergegeven.


Overzicht van melkproductiekosten: subsidies worden als inkomsten beschouwd en worden van de kosten afgetrokken. Noodzakelijke netto-investeringen moeten aan de totale kosten worden toegevoegd.

Meer informatie?

Indien u meer informatie over de kostenstudie wilt, kijk dan hier! 

Of ontdek hier de kostenstudie in vorm van een korte verduidelijkende video

Bron: Europeanmilkboard.org

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Hogere melkproductie en beter economisch jaarresul

Hogere melkproductie en beter economisch jaarresultaat per melkkoe

12 okt 2018 Bericht
Hogere melkproductie en beter economisch jaarresultaat per melkkoe
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen week 41: fo

Officiële Nederlandse zuivelnoteringen week 41: forse daling verse boterprijs

10 okt 2018 Bericht
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen week 41: forse daling verse boterprijs
Stijging van FrieslandCampina garantieprijs

Stijging van FrieslandCampina garantieprijs

24 sep 2018 Bericht
Stijging van FrieslandCampina garantieprijs
Melkprijs lange termijn verwachting €35,50

Melkprijs lange termijn verwachting €35,50

18 mei 2018 Bericht
Melkprijs lange termijn verwachting €35,50

Financiële mogelijkheden bij bedrijfsbeëindiging?

Melkveebedrijf

Beëindiging melkveebedrijf

Welke mogelijkheden zijn er om mijn kosten van levensonderhoud te dekken nadat ik gebruik heb gemaakt van de stoppersregeling?

Bekijk mogelijkheden >

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies