Rustige zuivelmarkt met vaste ondertoon

2 sep 2019

Bericht

Rustige zuivelmarkt met vaste ondertoon

Momenteel is sprake van een rustige markt met een vaste ondertoon. Bij boter lijkt de dalende trend eind augustus vooralsnog tot staan te zijn gebracht onder invloed van een iets aantrekkende vraag, ook vanuit de wereldmarkt.

De Nederlandse melkaanvoer laat als gevolg van het begin 2018 ingevoerde fosfaatrechtenstelsel al anderhalf jaar een dalende lijn zien. In juli kromp het volume met 1,5%, het laagste dalingspercentage in een jaar tijd. De melkaanvoer nam in de periode tot en met juli 2019 met 2,6% (213 miljoen kg) af tot een volume van 8,13 miljard kg.

Europese melkaanvoer

De melkaanvoer in de EU liet na de nulgroei in mei een kleine daling zien in juni (-0,2%). Cumulatief lag de EU-melkaanvoer in het eerste halfjaar van 2019 0,4% hoger dan in dezelfde periode van 2018. De melkaanvoer in Ierland blijft sterk toenemen. In juni werd een toename van bijna 8% gerealiseerd. Polen laat sinds mei een stagnatie van de aanvoer zien, na de sterke groei in de maanden daarvoor. Duitsland noteerde in juni, net als in mei, een daling. De Franse melkaanvoer bleef nagenoeg stabiel in juni. Met uitzondering van Nieuw-Zeeland werd in juni een daling gerealiseerd in de melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke, zuivel exporterende landen. De afname in de VS was beperkt (-0,2%). Australië, Argentinië en Uruguay vervolgden de weg van sterke daling. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer herstelde in de seizoensmatige lagere productiemaand juni na een periode van krimp. Door de stagnatie in het eerste halfjaar van 2019 bleef het geaggregeerde groeicijfer van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) in deze periode negatief: -0,4% (-650 duizend ton). 

Zuivelmarkt

De prijzen op de botermarkt gingen vanaf medio mei tot half augustus naar beneden. Weinig vraag en een ruim aanbod, o.a. veroorzaakt door hoge voorraden, lagen hieraan ten grondslag. Halverwege augustus lijkt er een (tijdelijke) bodem in de markt te zijn ontstaan, veroorzaakt door iets meer vraag, ook vanuit de wereldmarkt. De notering van mager melkpoeder is, na de lichte terugval in juni, sinds begin juli weer wat opgeveerd. In augustus stabiliseerde het prijsniveau. Momenteel is sprake van rustige markt met een vaste ondertoon. Op de markt voor volle melkpoeder is nog altijd weinig activiteit. Het prijsbeeld is relatief stabiel.

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Melkaanvoer kalenderjaar

Melkaanvoer kalenderjaar, tot en met juli 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 (Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL)

Melkaanvoer cumulatief en melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)

Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode juli 2017 juli 2019)

Melkverwerking: industriële productie

Tot en met juni 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 (Bron: RVO.nl)

Bron: ZuivelNL

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Stijging in de zuivelnoteringen van deze week

Stijging in de zuivelnoteringen van deze week

29 aug 2019 Bericht
Stijging in de zuivelnoteringen van deze week
Nieuwe zuivelnoteringen veranderen weinig

Nieuwe zuivelnoteringen veranderen weinig

21 aug 2019 Bericht
Nieuwe zuivelnoteringen veranderen weinig
Zuivelmarkt: openbare voorraden magere melkpoeder

Zuivelmarkt: openbare voorraden magere melkpoeder zijn leeg

24 jun 2019 Bericht
Zuivelmarkt: openbare voorraden magere melkpoeder zijn leeg


Vakpartner Nieuws

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

20 feb 2020 Bericht
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!
Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan kla

Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan klauwlijm

19 feb 2020 Bericht
Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan klauwlijm
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

7 feb 2020 Bericht Barenbrug
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade
Zou u op een boerenpartij stemmen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies