Geboren kalveren verplicht binnen drie dagen aanmelden

24 aug 2018

Bericht

Geboren kalveren verplicht binnen drie dagen aanme

Rundveehouders hadden tot hedendag drie werkdagen de tijd om pasgeboren kalveren aan te melden via het I&R-systeem. Hierbij telde het weekend, de zaterdag en zondag, niet mee. Echter is gebleken dat een deel van de veehouders deze ruimte onrechtmatig gebruikten. Hierdoor waren kalveren ouder op papier dan wat hun daadwerkelijke leeftijd was. Hierdoor konden ze eerder het bedrijf verlaten. Daarom wordt de aanmeldingstermijn verkort naar 3 dagen.

De aanpassingen in de regels omtrent het I&R-systeem komen voort uit een internetconsultatie die is gehouden. Dit was naar aanleiding van de onregelmatigheden binnen het I&R-systeem. Volgens minister Schouten leert de ervaring dat wanneer gebeurtenissen sneller wordt gemeld, er minder fouten gemaakt kunnen worden. 

Binnen I&R-regeling nieuwe uitgangspunten

Voor rundveehouders wordt in de Regeling I&R op twee onderwerpen verbeteringen aangebracht ten aanzien van de identificatie en registratie van runderen.

Als eerste worden de merk- en meldtermijnen van 3 werkdagen verkort naar 3 dagen. Deze verkorting van de termijn versterkt bij de rundveehouders het gevoel dat alle meldingsplichtige gebeurtenissen snel afgehandeld moeten worden. Dit draagt er onder meer aan bij dat kalveren op papier niet meer ouder kunnen zijn dan hun daadwerkelijke leeftijd. Het is bijvoorbeeld gebleken dat er melkveehouders zijn geweest die een geboorte van een kalf gemeld hebben voor de daadwerkelijke geboorte. Hierdoor leek op papier dat het kalf oud genoeg was om afgevoerd te worden naar een verzamelcentrum of kalverhouder. 

Ten tweede verplicht de wijzigingsregeling dat een nieuw geboren kalf eerst gemerkt moet worden voordat de melding van de geboorte in het I&R-systeem gedaan mag worden. 

Daarnaast worden met het oog op eenduidigheid in de geldende regelgeving en ter verhoging van de kwaliteit, ook de de meldingstermijnen voor de aan- en afvoer van runderen verkort van 3 werkdagen naar 3 dagen. Alleen de termijn voor het inleveren van het dierlijke paspoort van een ingevoerd rund blijft op 5 dagen staan. Dit omdat dit niet uitsluitend het registreren van meldingen betreft. Het vraagt ook fysieke actie van de rundveehouder. Hierbij geldt bijvoorbeeld het met de post versturen van het oude dierlijke paspoort.

Ingrepen bij overtredingen

Echter is de verkorting in aanmeldtermijn niet de enige nieuwe regel in het spel. Het pasgeboren kalf moet ook een oornummer in hebben voordat het mag worden aangemeld. Als tijdens controles bij rundveehouders geringe overtredingen worden aangetroffen, leidt dit tot boetes van € 500. Gaat het echter om grotere overtredingen die te maken hebben met de traceerbaarheid van de desbetreffende dieren, dan lopen de boetes op tot € 1.500. Maar dat is nog niet alles. Als blijkt dat wegens nalatendheid van de rundveehouder de volkgezondheid in gevaar komt door een dergelijke overtreding, kunnen de boetes oplopen tot € 2.500.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van bovengenoemde punten geldt per 1 januari 2019.

Bron: Overheid.nl

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Melkvee- en Akkerbouwdagen Liempde gaat verhuizen

Melkvee- en Akkerbouwdagen Liempde gaat verhuizen naar melkveebedrijf Puijenbroek in Hilvarenbeek

11 feb 2019 Bericht
Melkvee- en Akkerbouwdagen Liempde gaat verhuizen naar melkveebedrijf Puijenbroek in Hilvarenbeek
Per 1 april 2019: Kalveren eerst merken, dan aanme

Per 1 april 2019: Kalveren eerst merken, dan aanmelden!

10 dec 2018 Bericht
Per 1 april 2019: Kalveren eerst merken, dan aanmelden!
Hygiënisch gebruik van verloskettinkjes, verlostou

Hygiënisch gebruik van verloskettinkjes, verlostouwtjes en strotouwtjes

13 nov 2018 Bericht
Hygiënisch gebruik van verloskettinkjes, verlostouwtjes en strotouwtjes
Ministerie blokkeerde 337 onschuldige melkveebedri

Ministerie blokkeerde 337 melkveebedrijven onterecht

4 okt 2018 Bericht
Ministerie blokkeerde 337 melkveebedrijven onterecht
Boeren krijgen strengere regels na kalverfraude

Boeren krijgen strengere regels na kalverfraude

27 aug 2018 Bericht
Boeren krijgen strengere regels na kalverfraude
Schouten kondigt verlenging uitrijdperiode mest aa

Schouten kondigt verlenging uitrijdperiode mest aan

24 aug 2018 Bericht
Schouten kondigt verlenging uitrijdperiode mest aan
Afvoer van jonge kalveren door rechter toegestaan

Afvoer van jonge kalveren door rechter toegestaan

4 mei 2018 Bericht
Afvoer van jonge kalveren door rechter toegestaan
NVWA: Ontheffing geblokkeerde bedrijven voor gebor

NVWA: Ontheffing geblokkeerde bedrijven voor geboren kalveren na 01-01-2018

4 mei 2018 Bericht
NVWA: Ontheffing geblokkeerde bedrijven voor geboren kalveren na 01-01-2018

Financiële mogelijkheden bij bedrijfsbeëindiging?

Melkveebedrijf

Beëindiging melkveebedrijf

Welke mogelijkheden zijn er om mijn kosten van levensonderhoud te dekken nadat ik gebruik heb gemaakt van de stoppersregeling?

Bekijk mogelijkheden >

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies