Ministerie blokkeerde 337 melkveebedrijven onterecht

4 okt 2018

Bericht

Ministerie blokkeerde 337 onschuldige melkveebedri

77 bedrijven zijn schuldig bevonden aan het frauderen van de indentificatie en registratie (I&R) van kalveren en vaarzen, het ministerie heeft in totaal 2000 bedrijven geblokkeerd, terwijl er maar 77 bedrijven waren gevonden waar echt bewijs was voor de fraude, voor de desbetreffende bedrijven is een proces verbaal opgelegd. Dat blijkt uit cijfers die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 337 Bedrijven waren onterecht de dupe, hun administratie was gewoon volledig op orde, deze bedrijven kunnen een schadeclaim indienen bij de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA). In totaal wordt er wel voor ruim 3,2 miljoen euro aan naheffingen opgelegd vanwege een herberekening van de afdracht voor het I&R-systeem.

Zoals Schouten al in de kamer had gemeld, zou dit onderzoek in 2 fases worden uitgevoerd. Gelet op de grootte van het onderzoek, is per fase een opsplitsing gemaakt in fysieke inspecties en administratieve inspecties. Wat betreft de fysieke inspecties zijn afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie ten aanzien van de afhandeling van de geïnspecteerde bedrijven. Wanneer een fysiek geïnspecteerd bedrijf niet akkoord bevonden is, wordt door de NVWA een proces-verbaal opgemaakt en aangeboden aan het OM. Indien bij een administratief geïnspecteerd bedrijf onregelmatigheden aangetroffen zijn, zal geen strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.

337 bedrijven onterecht benadeeld, fase 1

In fase 1 zijn bij 180 bedrijven fysieke inspecties uitgevoerd, hiervan zijn op dit moment nog 6 bedrijven geblokkeerd. Deze 180 uitgevoerde inspecties hebben geresulteerd in 71 processen-verbaal en 26 schriftelijke waarschuwingen. Bij 81 inspecties bleek geen overtreding vastgesteld te kunnen worden en van 2 dossiers is nog geen afdoening bekend. Daarnaast zijn in fase 1 in totaal 2.064 bedrijven na administratieve inspectie in verband met onregelmatigheden geblokkeerd. Hiervan zijn op dit moment nog 9 bedrijven geblokkeerd.

Er zijn nog 275 bedrijven die al wel zijn gedeblokkeerd maar waarvan de verdere administratieve afhandeling nog loopt, waardoor nog niet vaststaat of bij deze bedrijven sprake was van een vastgestelde onregelmatigheid. Van de reeds verwerkte dossiers is bij 1.350 bedrijven de I&Rovertreding vast komen te staan.  Van de reeds verwerkte dossiers hebben 337 bedrijven in het kader van de beoordeling van hun blokkadedossier aanvullend bewijsmateriaal aangeleverd, waardoor de feitelijke situatie later anders bleek te zijn dan hetgeen de NVWA uit de aanvankelijk beschikbare gegevens geconstateerd heeft. 

Van de reeds verwerkte dossiers hebben 337 bedrijven in het kader van de beoordeling van hun blokkadedossier aanvullend bewijsmateriaal aangeleverd, waardoor de feitelijke situatie later anders bleek te zijn dan hetgeen de NVWA uit de aanvankelijk beschikbare gegevens geconstateerd heeft.In zo’n geval was de vaars opgenomen op de melklijst in de CRV-gegevens op basis waarvan het bedrijf is geblokkeerd, maar kon de veehouder daarna aantonen dat het dier niet daadwerkelijk werd gemolken. Voor deze 337 bedrijven is mijn aanvankelijke constatering dat bij alle geblokkeerde bedrijven ook echt sprake was van een onregelmatigheid niet juist geweest. Al deze bedrijven krijgen een brief waarin wordt aangegeven dat het bedrijf onterecht geblokkeerd was.

Vanwege deze onterechte blokkade wordt de blokkade volledig ingetrokken in het I&R-systeem. Dit betekent dat de data van blokkade en deblokkade niet meer zichtbaar zijn in het I&R-systeem. Als dit bedrijf van mening was dat ze veel financiele schade hebben geleden kunnen een schadeclaim bij het NVWA indienen.

Geen I&R-onregelmatigheden, fase 2

In de brief van 24 mei had minister Schouten al aangegeven dat een volgende te onderzoeken groep van ongeveer 100 bedrijven is geselecteerd op basis van een risicoanalyse op de data. Er zijn 63 bedrijven geselecteerd voor fysieke inspectie om de situatie ter plekke vast te stellen en de administratie te controleren. Bij 42 van deze fysiek geïnspecteerde bedrijven zijn geen I&R-onregelmatigheden geconstateerd.

 Bij 9 bedrijven zijn wel onregelmatigheden geconstateerd, waar bij 4 bedrijven een proces-verbaal wordt opgemaakt en bij 5  bedrijven een schriftelijke waarschuwing is gegeven. Bij 12 bedrijven loopt het onderzoek nog. In deze groep zijn op dit moment geen bedrijven geblokkeerd. 

Daarnaast zijn 42 bedrijven op basis van administratieve inspectie geblokkeerd, waarvan er op dit moment inmiddels 40 weer gedeblokkeerd zijn. In deze groep zijn bij 16 bedrijven I&R-onregelmatigheden geconstateerd. Bij 9 bedrijven uit deze groep van 42 bedrijven is besloten alsnog een fysieke inspectie uit te voeren. Dit was nodig vanwege de complexiteit van deze dossiers. Voor 2 van deze 9 bedrijven wordt een proces-verbaal opgemaakt, bij 2 andere bedrijven is sprake van een schriftelijke waarschuwing.

De bedrijven die in fase 1 en fase 2 zijn geïnspecteerd kwamen uit selectiegroepen met de grootste kans op onregelmatigheden. Op basis van de bevindingen in fase 1 blijkt dat er bij ruim driekwart van de afgeronde dossiers onregelmatigheden aangetroffen zijn. In fase 2 betrof dit circa 30% van de afgeronde dossiers. Dat is te verklaren uit de aflopende risico-inschatting bij de selectie van bedrijven voor fase 2 ten opzichte van fase 1. 

Verder constateer ik dat het percentage meerlingen, wat de aanleiding was voor het onderzoek naar de onregelmatigheden in I&R, dit jaar weer een normaal verloop laat zien. 2017 was wat dat betreft echt een uitzonderlijk jaar. Hoewel er in het onderzoek uiteindelijk breder is gekeken dan alleen naar meerlingen en we te allen tijde scherp moeten blijven op de juistheid van de registraties in I&R, vind ik het geruststellend om te zien dat de hogere percentages meerlingen zich in 2018 niet meer voordoen. Onderstaande tabel geeft het percentage meerlingen in de periode 2014 tot en met augustus 2018 weer. 

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 04-10-2018


Gerelateerde artikelen

Storing I&R opgelost. Wat zijn de gevolgen?

Storing I&R opgelost. Wat zijn de gevolgen?

6 sep 2018 Bericht
Storing I&R opgelost. Wat zijn de gevolgen?
Boeren krijgen strengere regels na kalverfraude

Boeren krijgen strengere regels na kalverfraude

27 aug 2018 Bericht
Boeren krijgen strengere regels na kalverfraude
Geboren kalveren verplicht binnen drie dagen aanme

Geboren kalveren verplicht binnen drie dagen aanmelden

24 aug 2018 Bericht
Geboren kalveren verplicht binnen drie dagen aanmelden


Vakpartner Nieuws

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruid

Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

1 apr 2020 Bericht Dow AgroSciences
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies