Door juiste pH betere stikstofbinding grasklaverpe

Door juiste pH betere stikstofbinding grasklaverpercelen

18 okt 2018

Bericht

De stikstofbinding van klaver daalt bij een lage pH. Dit komt doordat er niet alleen minder rhizobiumbacteriën zijn, maar ook doordat de efficiëntie van de aanwezige rhizobiumbacteriën lager is. Reden te meer om juist deze percelen op het goede pH-niveau te brengen. De herfst is er een prima tijdstip voor.

Bekalken brengt de bodem-pH op peil. Niet alleen voor een goede N-binding is dit belangrijk, maar ook de beschikbaarheid van fosfaat is beter als de pH niet te laag is. Calcium uit kalkmeststoffen stimuleert bovendien de groei van klaver.

Gewenste pH grasklaverpercelen op verschillende grondsoorten

  • Kalkrijke kleigronden zijn heel geschikt voor klaver. Voor een goede groei op deze gronden moet de pH 6 zijn of hoger.
  • De streefwaarde voor zandgronden is een pH van 5,5. Bij een lagere pH is bekalking nodig om een pH van 5,5 te bereiken. Bij klaverteelt mogen zandgronden bovendien niet te droog zijn.
  • Veengronden zijn te zuur en de hoge stikstofmineralisatie in veen belemmert de groei van klaver.

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Vocht, nalevering mineralen en ‘zomerweer’ houdt d

Vocht, nalevering mineralen en ‘zomerweer’ houdt de groei er voorlopig wel in

4 okt 2018 Bericht OCI
Vocht, nalevering mineralen en ‘zomerweer’ houdt de groei er voorlopig wel in
Met nitraathoudende meststof als KAS straks snelst

Met nitraathoudende meststof als KAS straks snelst effect

29 jun 2018 Bericht OCI
Met nitraathoudende meststof als KAS straks snelst effect
Hogere grasopname na natriumbemesting?

Hogere grasopname na natriumbemesting?

14 jun 2018 Advertorial OCI
Hogere grasopname na natriumbemesting?

Winst met uw Bemestingsplan?

Bemestingsplanner

Geen bemestingsplan zonder NutriNorm Bemestingsplanner

Met de “NutriNorm Bemestingsplanner” kunt u binnen één programma op bedrijfsniveau uw optimale bemestingsplan berekenen voor zowel de teelt als de bodemvruchtbaarheid.

Lees verder

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies